Documents

(

(Open) ER and Computation(al Thinking)

20.09.2017 01:05

2nd World Open Educational Resources (OER) Congress

1

12. državno tekmovanje ACM iz računalništva in informatike - 25. 3. 2017

25.03.2017 08:52

10 letnica mature – nova priložnost

(Razdelitev vsebin na notranje in zunanje preverjanje znanja)

 1. Pregled maturitetnih izpitnih pol glede na izpitne roke
 2. Razdelitev vsebin na notranje in zunanje preverjanje znanja
 3. Prihodnost mature pri predmetu informatika
  ...

A

Andrej Brodnik: Računalništvo in informatika je ...

24.08.2011 23:19

Na izobraževanju učiteljev 23. 8. 2011

Andrej Brodnik: RIN v OŠ in SŠ v Sloveniji, Evropi in Širše

08.06.2012 08:51

Andrej Brodnik: Računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, Evropi in širše, Pedagoška delavnica UL FRI 2012, 8. rožnik 2012

D

Državno Bober 2018

15.01.2018 10:01

Predavanje za mentorje: Računalniško mišljenje in primeri dobre prakse v osnovni šoli (Nataša Kermc)

H

How to teach Theoretical CS in High School

01.12.2014 19:07

University of Vilnius, Lithuania, December 1st, 2014

I

Informatics at school - Worldwide

05.05.2013 15:55

Vania Guerra, Beate Kuhnt, Ivo Blöchliger: Informatics at school - Worldwide
(An international exploratory study about informatics as a subject at different school levels). University of Yuerich, 2012.

ICT, teaching and Slovenia

27.08.2013 13:05

Presentation at eEducation, Sommertagung, Aug 26-28, Klagenfurt (Celovec), Austria: [[http://www.informatische-grundbildung.com/]].

ICT and teaching in Slovenia: teaching of ICT and use of ICT in teaching

Informatika je tudi znanost - Informatics is also a Science

06.06.2014 04:51

March 2014

Workshop for secondary school teachers.

It is time to reconsider what Computer Science Education is

06.04.2012 09:57

Panel discussion on SIRikt 2012 with a title / Okrogla miza na SIRikt 2012 z naslovom:

Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike
It is time to reconsider what Computer Science Education is

URL naslov povabila / URL of invitation
...

K

Koli group

22.06.2012 13:34

Dokumenti o delu skupine.

Kako vsemogočen je vsemogočni računalnik?

24.03.2013 14:44

Predavanje v okviru Famnitovih izletov v matematično vesolje:
[[http://matematicni-izleti.famnit.upr.si/sl/program-1213/turing
]]

Leta 2012 praznujemo stoto obletnico rojstva očeta računalništva in informatike Alana Turinga (1912-1954). Na predavanju bomo spoznali nekaj rezultatov njegovega dela, ki močno vplivajo na naše pristope k reševanju povsem praktičnih problemov. Ob tem bomo srečali pojem modela računanja ter ugotavljali, kakšne probleme je računalnik pravzaprav sposoben rešiti. Med drugimi bomo spoznali probleme kot je, kako si čim hitreje ogledati mestne znamenitosti ali kako učinkovito sestaviti šolski urnik. Ob zaključku bomo trli najtrši oreh, ki ga je opisal nemški matematik David Hilbert leta 1928 in je znan pod imenom Entscheidungsproblem (Odločitveni problem).
...

Kako lahko matura iz informatike izboljša pouk v 1. letnikih

25.10.2013 03:07

 • Statistika mature iz informatike
 • Razlaga nalog spomladanskega roka mature 2013

Konferenca VIVID 2013

11.10.2013 12:59

11. 10. 2013 je na IJS potekala konferenca Vivid.

Na letošnji konferenci VIVID 2013, ki poteka že 16. leto v okviru multikonference Informacijska družba, se bomo seznanili s potekom nekaterih projektov v okviru e-učenja in poučevanja ter se pogovorili, kako poiskati pot naprej, še posebej z vidika kaj in kako učiti.
...

M

Matematika je kul 2012

09.09.2012 00:37

Od linerane funkcije do hanojskih stolpov

Glej tudi tule: [[http://tabor.famnit.upr.si/]].

Učenci so se v dveh urah naučili sprogramirati rekurzivno funkcijo in naučili analizirati časovno zahtevnost. Uporabili smo v programskem jezik processing.
...

Matej Črepinšek: ProGo - Zapolni sive celice (Programiranje)

28.01.2013 15:54

Predavanje na državnem tekmovanju Bober 2013.

N

Naloge s tekmovanja ACM Bober

29.10.2017 06:57

P

Predavanje za učitelje RIN ter študente (Valentina Dagiene)

12.09.2013 19:23

Prvo predavanje je bilo v sredo 11. 9. 2013, katero je bilo namenjeno predvsem učiteljem računalništva in informatike. Predavanje je bilo didaktično usmerjeno, prikazani so bili konkretni primeri.

53. seminar FRI z naslovom Computer Science Competitions as Valuable Learning Experiences pa je bil v četrtek 12. 9. 2013. Predavanje je bilo raziskovalno usmerjeno, predavanju pa je sledila diskusija....

Posvet o motiviranju na UL PeF

04.10.2013 20:31

Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, tehniko in računalništvo

Tudi tekmovanja predstavljajo lahko močan motivacijski element.

Predavanje za mentorje - 29. 3. 2014

02.04.2014 10:54

Gradiva iz predavanja za učitelje/mentorje v sklopu 9. tekmovanja ACM iz računalništva.

 • Prosojnice o spremembah PIKa 2016 ter o temah za Stalno strokovno spopolnjevanje PSD.
 • Predlogi novih maturitetnih nalog, ki smo jih predstavili v okviru predavanja za mentorje.
  ...

Prosojnice OpeningUpSLOVENIA in MyMachine Slovenija

02.04.2014 10:59

Predstavitev projektov OpeningUpSLOVENIA in MyMachine Slovenija v sklopu 9. tekmovanja ACM iz računalništva.

 • Prosojnice s predstavitve OpeningUpSLOVENIA
 • Prosojnice s predstavitve MyMachine Slovenija

Predstavitev eUčbenika na ACM RTK 2015

23.03.2015 09:59

Na tekmovnaju ACM RTK je bil pripravljen osnutek novega eUčbenika Informatike z gimanzije. Okvirni predlog je na strani http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/.

R

RINOS: Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, računalništvo in informatika nas uči pisati zgodbe

22.06.2021 22:30

Poročilo skupine RINOS, predano ministrici maja 2021.

RINOS: Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

16.10.2019 07:10

Tukaj so nekateri dokumenti, ki zadevajo Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS).

V okviru delovanja skupine RINOS (strokovna delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah) je bil izveden tudi Posvet o poučevanju računalništva in informatike 1. 12. 2017 na SAZU. Več o posvetu https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/projects/cs-edu/wiki/Posvet_o_poučevanju_računalništva_in_informatike, oziroma na povezavi http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7. Na omenjenih povezavah so prosojnice s posveta in posnetki (http://videolectures.net/posvetRIN2017_ljubljana/).
...

S

Srečanje učiteljev RIN - 23. 8. 2012

09.09.2012 00:22

Gradiva:

 • Prosojnice dopoldanskega dela
 • Janez Demšar, delavnica za osnovnošolske učitelje:

Potapljanje ladjic (Potapljanje ladjic, Kartoni s številkami, Pole z ladjicami, Telefonske številke)
Urejanje (Urejanje, Listki z dvojniki)

 • Andrej Brodnik in Nataša Kristan, delavnica za srednješolske učitelje:
  ...

Spremembe PIK Informatika (14.12.2012)

17.12.2012 16:51

Izobraževanje profesorjev informatike v srednjih šolah je potekalo na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana.

Srečanje učiteljev RIN - 22. 8. 2013

23.08.2013 06:56

Izobraževanje gimnazijskih učiteljev Informatike:
- Radovan Krajnc, ZRSŠ - Informacijski problem
- Suzana Raković, Comtrade - Projekti in reševanje informacijskega problema
- Komisija za maturo (Andrej Brodnik, Alenka Krapež, Gregor Anželj, Marko Kikelj) - Kako lahko matura iz Informatike izboljša pouk v prvih letnikih: [[https://lusy.fri.uni-lj.si/redmine/documents/38]]
...

Suggestions and criteria ...

05.12.2013 18:23

IV International Doctoral Consortium On Informatics and Informatics Engineering Education Research: Scope, Methods, and Validation

December 3–7, 2013, Druskininkai, Lithuania

Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics in cooperation with
...

T

Teaching Limitations in Informatics

13.06.2014 08:22

Lecture at the 10th Bebras Workshop, Villnius, Lithuania, 2014.

Text book presentataion

16.10.2015 18:37

How the text book on Informatics was designed and written (in Slovene)

U

Učne priprave_magistrska naloga Valentin Kragelj

23.10.2018 09:50

Učne priprave za sklope o algoritmih iz e-učbenika Računalništvo in informatika 1 za predmet informatika.

Avtor: Valentin Kragelj
Mentor: dr. Andrej Brodnik
Magistrska naloga: Poučevanje algoritmov v srednji šoli
UL FRI

Š

Študijska skupina RIN - 22. 8. 2014

23.08.2014 17:56

Študijska skupina učiteljev Informatike:
- ...

Študijska skupina RIN - 21. 8. 2015

20.08.2015 18:18

 1. Matura iz informatike skozi številke (Vir podatkov RIC)
 2. Spremembe v PIK 2017
 3. Predstavitev interaktivnega učbenika
 4. Analiza maturitetnih nalog spomladanske mature 2015

Študijska skupina RIN - 22. 8. 2017

10.11.2017 08:47

Prosojnice

Študijska skupina RIN - 23. 8. 2016

23.08.2016 09:57

 1. Matura iz informatike skozi številke (Vir podatkov RIC)
 2. Spremembe v PIK 2017
 3. Analiza maturitetnih nalog spomladanske mature 2016
 4. Skupnost učiteljev računalništva in informatike