Predavanje za učitelje RIN ter študente (Valentina Dagiene)

User documentation
12.09.2013

Prvo predavanje je bilo v sredo 11. 9. 2013, katero je bilo namenjeno predvsem učiteljem računalništva in informatike. Predavanje je bilo didaktično usmerjeno, prikazani so bili konkretni primeri.

53. seminar FRI z naslovom Computer Science Competitions as Valuable Learning Experiences pa je bil v četrtek 12. 9. 2013. Predavanje je bilo raziskovalno usmerjeno, predavanju pa je sledila diskusija.

Files

CSER_Research.pdf (1.86 MB) Nataša Kristan, 12.09.2013 19:23

CSE_Ljbl_Teachers.pdf (2.82 MB) Nataša Kristan, 12.09.2013 19:23