Srečanje učiteljev RIN - 22. 8. 2013

User documentation
23.08.2013

Izobraževanje gimnazijskih učiteljev Informatike:
- Radovan Krajnc, ZRSŠ - Informacijski problem
- Suzana Raković, Comtrade - Projekti in reševanje informacijskega problema
- Komisija za maturo (Andrej Brodnik, Alenka Krapež, Gregor Anželj, Marko Kikelj) - Kako lahko matura iz Informatike izboljša pouk v prvih letnikih: [[https://lusy.fri.uni-lj.si/redmine/documents/38]]
- Radovan Krajnc, ZRSŠ - Učinkovita učna okolja
- Jan Vesel, Nataša Kristan (FRI) - primer dobre prakse: učna ura na temo fotografija. Prezi: [[http://prezi.com/szu3pbkukqs8/tja-in-spet-nazaj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy]] in delovni list: [[https://lusy.fri.uni-lj.si/redmine/attachments/download/652/Nocno_fotografiranje_delovni%20list.pdf]]

Files

Informacijski_problem.ppt (1.99 MB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

Iskanje_podatkov_in_internet.doc (65.5 KB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

Citiranje_navajanjeVirov.swf (13.2 MB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

RelevantnostPodatkov.doc (49.5 KB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

O_naravi_ucenja.pdf (4 MB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

ResevanjeInformacijskegaProblema_SuzanaRakovic_22-08-2013.pptx (1.54 MB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

UcinkovitaUcnaOkolja.pptx (1.01 MB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:51

Nocno_fotografiranje_delovni list.pdf (322 KB) Nataša Kristan, 23.08.2013 06:56