Documents

User documentation

Andrej Brodnik: Računalništvo in informatika je ...

24.08.2011 23:19

Na izobraževanju učiteljev 23. 8. 2011

Andrej Brodnik: RIN v OŠ in SŠ v Sloveniji, Evropi in Širše

08.06.2012 08:51

Andrej Brodnik: Računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, Evropi in širše, Pedagoška delavnica UL FRI 2012, 8. rožnik 2012

Koli group

22.06.2012 13:34

Dokumenti o delu skupine.

Srečanje učiteljev RIN - 23. 8. 2012

09.09.2012 00:22

Gradiva:

 • Prosojnice dopoldanskega dela
 • Janez Demšar, delavnica za osnovnošolske učitelje:

Potapljanje ladjic (Potapljanje ladjic, Kartoni s številkami, Pole z ladjicami, Telefonske številke)
Urejanje (Urejanje, Listki z dvojniki)

 • Andrej Brodnik in Nataša Kristan, delavnica za srednješolske učitelje:
  ...

Matematika je kul 2012

09.09.2012 00:37

Od linerane funkcije do hanojskih stolpov

Glej tudi tule: [[http://tabor.famnit.upr.si/]].

Učenci so se v dveh urah naučili sprogramirati rekurzivno funkcijo in naučili analizirati časovno zahtevnost. Uporabili smo v programskem jezik processing.
...

Spremembe PIK Informatika (14.12.2012)

17.12.2012 16:51

Izobraževanje profesorjev informatike v srednjih šolah je potekalo na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana.

Matej Črepinšek: ProGo - Zapolni sive celice (Programiranje)

28.01.2013 15:54

Predavanje na državnem tekmovanju Bober 2013.

Kako vsemogočen je vsemogočni računalnik?

24.03.2013 14:44

Predavanje v okviru Famnitovih izletov v matematično vesolje:
[[http://matematicni-izleti.famnit.upr.si/sl/program-1213/turing
]]

Leta 2012 praznujemo stoto obletnico rojstva očeta računalništva in informatike Alana Turinga (1912-1954). Na predavanju bomo spoznali nekaj rezultatov njegovega dela, ki močno vplivajo na naše pristope k reševanju povsem praktičnih problemov. Ob tem bomo srečali pojem modela računanja ter ugotavljali, kakšne probleme je računalnik pravzaprav sposoben rešiti. Med drugimi bomo spoznali probleme kot je, kako si čim hitreje ogledati mestne znamenitosti ali kako učinkovito sestaviti šolski urnik. Ob zaključku bomo trli najtrši oreh, ki ga je opisal nemški matematik David Hilbert leta 1928 in je znan pod imenom Entscheidungsproblem (Odločitveni problem).
...

Informatics at school - Worldwide

05.05.2013 15:55

Vania Guerra, Beate Kuhnt, Ivo Blöchliger: Informatics at school - Worldwide
(An international exploratory study about informatics as a subject at different school levels). University of Yuerich, 2012.

Kako lahko matura iz informatike izboljša pouk v 1. letnikih

25.10.2013 03:07

 • Statistika mature iz informatike
 • Razlaga nalog spomladanskega roka mature 2013

ICT, teaching and Slovenia

27.08.2013 13:05

Presentation at eEducation, Sommertagung, Aug 26-28, Klagenfurt (Celovec), Austria: [[http://www.informatische-grundbildung.com/]].

ICT and teaching in Slovenia: teaching of ICT and use of ICT in teaching

Srečanje učiteljev RIN - 22. 8. 2013

23.08.2013 06:56

Izobraževanje gimnazijskih učiteljev Informatike:
- Radovan Krajnc, ZRSŠ - Informacijski problem
- Suzana Raković, Comtrade - Projekti in reševanje informacijskega problema
- Komisija za maturo (Andrej Brodnik, Alenka Krapež, Gregor Anželj, Marko Kikelj) - Kako lahko matura iz Informatike izboljša pouk v prvih letnikih: [[https://lusy.fri.uni-lj.si/redmine/documents/38]]
...

Predavanje za učitelje RIN ter študente (Valentina Dagiene)

12.09.2013 19:23

Prvo predavanje je bilo v sredo 11. 9. 2013, katero je bilo namenjeno predvsem učiteljem računalništva in informatike. Predavanje je bilo didaktično usmerjeno, prikazani so bili konkretni primeri.

53. seminar FRI z naslovom Computer Science Competitions as Valuable Learning Experiences pa je bil v četrtek 12. 9. 2013. Predavanje je bilo raziskovalno usmerjeno, predavanju pa je sledila diskusija....

Posvet o motiviranju na UL PeF

04.10.2013 20:31

Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, tehniko in računalništvo

Tudi tekmovanja predstavljajo lahko močan motivacijski element.

Konferenca VIVID 2013

11.10.2013 12:59

11. 10. 2013 je na IJS potekala konferenca Vivid.

Na letošnji konferenci VIVID 2013, ki poteka že 16. leto v okviru multikonference Informacijska družba, se bomo seznanili s potekom nekaterih projektov v okviru e-učenja in poučevanja ter se pogovorili, kako poiskati pot naprej, še posebej z vidika kaj in kako učiti.
...

Suggestions and criteria ...

05.12.2013 18:23

IV International Doctoral Consortium On Informatics and Informatics Engineering Education Research: Scope, Methods, and Validation

December 3–7, 2013, Druskininkai, Lithuania

Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics in cooperation with
...

Predavanje za mentorje - 29. 3. 2014

02.04.2014 10:54

Gradiva iz predavanja za učitelje/mentorje v sklopu 9. tekmovanja ACM iz računalništva.

 • Prosojnice o spremembah PIKa 2016 ter o temah za Stalno strokovno spopolnjevanje PSD.
 • Predlogi novih maturitetnih nalog, ki smo jih predstavili v okviru predavanja za mentorje.
  ...

Prosojnice OpeningUpSLOVENIA in MyMachine Slovenija

02.04.2014 10:59

Predstavitev projektov OpeningUpSLOVENIA in MyMachine Slovenija v sklopu 9. tekmovanja ACM iz računalništva.

 • Prosojnice s predstavitve OpeningUpSLOVENIA
 • Prosojnice s predstavitve MyMachine Slovenija

Teaching Limitations in Informatics

13.06.2014 08:22

Lecture at the 10th Bebras Workshop, Villnius, Lithuania, 2014.

Informatika je tudi znanost - Informatics is also a Science

06.06.2014 04:51

March 2014

Workshop for secondary school teachers.

Študijska skupina RIN - 22. 8. 2014

23.08.2014 17:56

Študijska skupina učiteljev Informatike:
- ...

How to teach Theoretical CS in High School

01.12.2014 19:07

University of Vilnius, Lithuania, December 1st, 2014

Predstavitev eUčbenika na ACM RTK 2015

23.03.2015 09:59

Na tekmovnaju ACM RTK je bil pripravljen osnutek novega eUčbenika Informatike z gimanzije. Okvirni predlog je na strani http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/.

Študijska skupina RIN - 21. 8. 2015

20.08.2015 18:18

 1. Matura iz informatike skozi številke (Vir podatkov RIC)
 2. Spremembe v PIK 2017
 3. Predstavitev interaktivnega učbenika
 4. Analiza maturitetnih nalog spomladanske mature 2015

Text book presentataion

16.10.2015 18:37

How the text book on Informatics was designed and written (in Slovene)

(Open) ER and Computation(al Thinking)

20.09.2017 01:05

2nd World Open Educational Resources (OER) Congress

RINOS: Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, računalništvo in informatika nas uči pisati zgodbe

22.06.2021 22:30

Poročilo skupine RINOS, predano ministrici maja 2021.

Učne priprave_magistrska naloga Valentin Kragelj

23.10.2018 09:50

Učne priprave za sklope o algoritmih iz e-učbenika Računalništvo in informatika 1 za predmet informatika.

Avtor: Valentin Kragelj
Mentor: dr. Andrej Brodnik
Magistrska naloga: Poučevanje algoritmov v srednji šoli
UL FRI

Študijska skupina RIN - 22. 8. 2017

10.11.2017 08:47

Prosojnice

Državno Bober 2018

15.01.2018 10:01

Predavanje za mentorje: Računalniško mišljenje in primeri dobre prakse v osnovni šoli (Nataša Kermc)

Naloge s tekmovanja ACM Bober

29.10.2017 06:57

STEAMcolab 2023

21.09.2023 15:44

1 ⊕ 1 ≡ 4

Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem

Povzetek.
Digitalna tehnologija je preplavila svet in, če hočem ali ne, vpliva na vsako našo dejavnost. Njen vpliv bo toliko večji, kolikor bolje jo bomo obvladovali. Za uspeh v naši stroki zato potrebujemo dvoje znanj – domensko specifična znanja stroke ter znanja računalništva in informatike (RIN). V projektu MINUT (matematika, informatika, naravoslovje, umetnost in tehnika, sopomenka angleškemu STEAM) smo se osredotočili na tematike, h katerim sicer pristopamo z znanji MINT – npr. merjenje temperature v prostoru, stehiometrija, mimikrija, onesnaženost zraka ipd. Pri učencih smo ta znanja dopolnili s temeljnimi znanji RIN, kar jim je omogočilo ustvarjalno uporabo digitalne tehnologije in posledično pridobiti boljše razumevanje izvornih problemov in njihovih rešitev.
...

Od Marije Terezije do umetne inteligence

22.03.2024 19:33

Med modro svetlobo in modrim nebom

10.05.2024 13:46

Round table Umetna inteligenca v pedagoškem procesu

12. državno tekmovanje ACM iz računalništva in informatike - 25. 3. 2017

25.03.2017 08:52

10 letnica mature – nova priložnost

(Razdelitev vsebin na notranje in zunanje preverjanje znanja)

 1. Pregled maturitetnih izpitnih pol glede na izpitne roke
 2. Razdelitev vsebin na notranje in zunanje preverjanje znanja
 3. Prihodnost mature pri predmetu informatika
  ...

It is time to reconsider what Computer Science Education is

06.04.2012 09:57

Panel discussion on SIRikt 2012 with a title / Okrogla miza na SIRikt 2012 z naslovom:

Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike
It is time to reconsider what Computer Science Education is

URL naslov povabila / URL of invitation
...

RIN v šole - ker fizika v šoli ni obvezna zato, da bodo vsi fiziki

26.09.2023 08:55

Priznajmo si: zaostajamo. Zelo. V Sloveniji računalništvo in informatika (RIN) še nista del obveznega predmetnika kot to velja za večino evropskih držav.
Potegnimo vzporednico. Fizika v šoli ni obvezna, da bi bili vsi fiziki. In kakšna bi bila posledica, če bi ne bila obvezna? Elektrotehniki se bi namesto hitrega ponavljanja snovi v enem semestru morali učiti fizike leto ali dve. Takisto strojniki, gradbeniki in drugi inženirji. Zdravniki bi ne bili v prav nič boljšem položaju. Pa glasbenikom bi akustika inštrumenta ali glasu pomenila magijo.
...

Comment on posting on LinkedIn

05.11.2023 02:14

DIGITALNA SLOVENIJA 2030 Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030

24.01.2023 16:26

Na spletnem naslovu [[https://www.gov.si/novice/2023-01-10-osnutek-strategije-digitalna-slovenija-2030/]] je Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo objavila osnutek krovne strategije Digitalna Slovenija 2030. V spremnem dopisu ob objavi je prosila za vprašanja o strategiji. Pričujoči dokument vsebuje komentarje in zastavlja vprašanja o besedilu, kot je predlagala Služba.
...

RINOS: Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole

17.01.2022 15:58

Poročilo skupine RINOS, predano ministrici januarja 2022.

NOMEN EST OMEN

22.06.2023 00:13

Javna razprava o predmetniku OŠ

GSSD-23: Stanje na področju računalništva in informatike v evropskem šolstvu

01.10.2023 22:07

Posvet v DS: Uvajanje RIN v osnovno in srednjo šolo

25.11.2022 20:08

Gradivo, na osnovi katerega je bila pripravljena predstavitev:

Andrej Brodnik, Zavedajmo se svoje odgovornosti do mladih - kaj se dogaja v EU in kje smo v Sloveniji

Študijska skupina RIN - 23. 8. 2016

23.08.2016 09:57

 1. Matura iz informatike skozi številke (Vir podatkov RIC)
 2. Spremembe v PIK 2017
 3. Analiza maturitetnih nalog spomladanske mature 2016
 4. Skupnost učiteljev računalništva in informatike

RINOS: Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

16.10.2019 07:10

Tukaj so nekateri dokumenti, ki zadevajo Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS).

V okviru delovanja skupine RINOS (strokovna delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah) je bil izveden tudi Posvet o poučevanju računalništva in informatike 1. 12. 2017 na SAZU. Več o posvetu https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/projects/cs-edu/wiki/Posvet_o_poučevanju_računalništva_in_informatike, oziroma na povezavi http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7. Na omenjenih povezavah so prosojnice s posveta in posnetki (http://videolectures.net/posvetRIN2017_ljubljana/).
...

NAPOJ - MINUT

30.01.2023 00:31

Predstavitev projekta 30. 1. 2023.

Lastovke UP 2024

08.03.2024 03:08