DIGITALNA SLOVENIJA 2030 Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030

User documentation
16.01.2023

Na spletnem naslovu [[https://www.gov.si/novice/2023-01-10-osnutek-strategije-digitalna-slovenija-2030/]] je Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo objavila osnutek krovne strategije Digitalna Slovenija 2030. V spremnem dopisu ob objavi je prosila za vprašanja o strategiji. Pričujoči dokument vsebuje komentarje in zastavlja vprašanja o besedilu, kot je predlagala Služba.

Dokument je obravnaval IO Društva ACM Slovenija in ga potrdil.

Files

DIGITALNA SLOVENIJA 2030-AY.pdf - Besedilo strategije - pretvorjeno iz docx v pdf (981 KB) Andrej Brodnik, 16.01.2023 01:45

ACM_vprasanja_komentar.pdf - Pripombe, predlogi in dopolnitve k osnutku DSI2030 (148 KB) Andrej Brodnik, 24.01.2023 16:26