Posvet v DS: Uvajanje RIN v osnovno in srednjo šolo

User documentation
22.11.2022

Gradivo, na osnovi katerega je bila pripravljena predstavitev:

Andrej Brodnik, Zavedajmo se svoje odgovornosti do mladih - kaj se dogaja v EU in kje smo v Sloveniji

Dodane so prosojnice z okrogle mize Tedna digitalnega izobraževanja.

Files

Gospodinjstvo_obvezni.pdf - Učni načrt gospodinjstvo (260 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:13

UN_kemija.pdf - Učni načrt kemija (336 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:13

DIgComp 2.2.pdf - DigComp 2.2 (5.38 MB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:14

Informatics_education_N_1.pdf - Informatics education at school in Europe, Eurydice report (7.99 MB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:14

cc2020.pdf - ACM, Paradigms for Global Computing Education (8.36 MB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:15

1ds-23izr_mnenje_ds_osnutek_predl_p.pdf - DS: Mnenje k Osnutku Predloga Načrta za okrevanje in odpornost (604 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:17

655-34_predlog_zapisnika.pdf - Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport: sklep (678 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:19

drustvo_acm_noo-odziv_sken.pdf - Odziv ACM na osnutek načrta (569 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:19

Informatics4All-Strategy-Paper.pdf - Informatics for All The strategy (279 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:21

Posvet o Poučevanje računalništva in informatike_povzetki.pdf - SAZU: Posvet o Poučevanje računalništva in informatik (517 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:23

deap-communication-sept2020_en.pdf - Digital Education Action Plan (4.7 MB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:25

ucni_cilji_RIN-si.pdf - Eurydice: primeri učnih ciljev (30.5 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:27

1.-paket-ukrepov-Strateskega-sveta-za-digitalizacijo.pdf - Predlog paketa ukrepov Strateškega svet za digitalizacijo (313 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 01:28

kronologija.pdf - Kronologija dogodkov (54.3 KB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 02:20

Posvet_DS-221122.pptx - Prosojnice za predstavitev (17 MB) Andrej Brodnik, 22.11.2022 02:21

Teden_dig_izobr-221125.pptx - Teden digitalnega izobraževanja (17.4 MB) Andrej Brodnik, 25.11.2022 20:08