RINOS: Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

User documentation
30.05.2018

Tukaj so nekateri dokumenti, ki zadevajo Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS).

V okviru delovanja skupine RINOS (strokovna delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah) je bil izveden tudi Posvet o poučevanju računalništva in informatike 1. 12. 2017 na SAZU. Več o posvetu https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/projects/cs-edu/wiki/Posvet_o_poučevanju_računalništva_in_informatike, oziroma na povezavi http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7. Na omenjenih povezavah so prosojnice s posveta in posnetki (http://videolectures.net/posvetRIN2017_ljubljana/).

Predaja končnega poročila je bila 29. 5. 2018 na MIZŠ. Končno poročilo je na voljo na spletni stran MIZŠ http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Porocilo_RINOS_30_5_18.pdf, posnetek pa na YouTube kanalu http://videolectures.net/posvetRIN2017_brodnik_digitalna_prihodnost/. Prosojnice s predaje so spodaj.

Files

RINOS-Predstavitev.pptx - Predstavitev poročila (ppt oblika) (1.89 MB) Andrej Brodnik, 30.05.2018 17:40

RINOS-Predstavitev.pdf - Predstavitev poročila (pdf oblika) (17.8 MB) Andrej Brodnik, 30.05.2018 17:40

Porocilo_RINOS_30_5_18.pdf - Poročilo RINOS (6.87 MB) Andrej Brodnik, 16.10.2019 07:10