Matematika je kul 2012

User documentation
09.09.2012

Od linerane funkcije do hanojskih stolpov

Glej tudi tule: [[http://tabor.famnit.upr.si/]].

Učenci so se v dveh urah naučili sprogramirati rekurzivno funkcijo in naučili analizirati časovno zahtevnost. Uporabili smo v programskem jezik processing.

Files

predstavitev.pptx - Prosojnice (89.2 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:35

lf_simple.pde - preprosta linearna funkcija (207 Bytes) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:37

linearna_funkcija.pde - abstrakcija in modularizacija linearne funkcije (589 Bytes) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:37

linearna_funkcija_risi.pde - linearna funkcija, ki se tudi nariše - za izziv, dodelajte (660 Bytes) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:37

hanoi.pde - hanojski stolpi (407 Bytes) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:37

Hanoi-konec_sveta.ods - nekaj izračunov, kdaj bo konec sveta (14.8 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:37