RIN v šole - ker fizika v šoli ni obvezna zato, da bodo vsi fiziki

User documentation
26.09.2023

Priznajmo si: zaostajamo. Zelo. V Sloveniji računalništvo in informatika (RIN) še nista del obveznega predmetnika kot to velja za večino evropskih držav.
Potegnimo vzporednico. Fizika v šoli ni obvezna, da bi bili vsi fiziki. In kakšna bi bila posledica, če bi ne bila obvezna? Elektrotehniki se bi namesto hitrega ponavljanja snovi v enem semestru morali učiti fizike leto ali dve. Takisto strojniki, gradbeniki in drugi inženirji. Zdravniki bi ne bili v prav nič boljšem položaju. Pa glasbenikom bi akustika inštrumenta ali glasu pomenila magijo.
Po drugi strani istemu glasbeniku digitalni snemalnik pomeni magijo. Zdravniki so že na slabšem, saj se pri svojem delu ne morejo zanašati na magijo. Tako kot inženirji se morajo (v Sloveniji) vsaj semester ali dva učiti osnov računalništva in informatike, da lahko opravljajo svoj poklic.
Na predavanju tudi o posledicah, vidnih v zaostajanju po dodani vrednosti in konkurenčnosti, opozorilih EU komisije in dejstvu, da je slovenska mladina – dokler RIN ne bo del osnovno- in srednješolskega predmetnika, v deprivilegiranem položaju.

Files

NTK-23.pdf - Prosojnice (328 KB) Andrej Brodnik, 26.09.2023 08:55