Srečanje učiteljev RIN - 23. 8. 2012

User documentation
09.09.2012

Gradiva:

  • Prosojnice dopoldanskega dela
  • Janez Demšar, delavnica za osnovnošolske učitelje:

Potapljanje ladjic (Potapljanje ladjic, Kartoni s številkami, Pole z ladjicami, Telefonske številke)
Urejanje (Urejanje, Listki z dvojniki)

  • Andrej Brodnik in Nataša Kristan, delavnica za srednješolske učitelje:

Učna priprava
Zgodbica o Hanojskih stolpih
Povzetki tem, ki so jih pripravili učitelji (Rekurzija, Prenos po vrednosti, Prenos po referenci, Diskretna funkcija, Polje, Časovna zahtevnost, Hanojski stolpi)

Files

RIN.pptx - Dopoldanska predstavitev (1010 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:11

06 Potapljanje ladjic.pdf - Potapljanje ladjic (127 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

06- Kartoni s stevilkami.pdf - Kartoni s številkami (28.2 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

06- Pole z ladjicami.pdf - Pole z ladjicami (2.15 MB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

06- Telefonske številke.pdf - Telefonske številke (58.6 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

07 Urejanje.pdf - Urejanje (208 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

07- Listki z duplikati.pdf - Listki z dvojniki (52.6 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:15

prosojnice_Hanojski_stolp.pdf - Hanojski stolpi - prosojnice (1.73 MB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

ucna_priprava_Hanojski_stolpi.pdf - Hanojski stolpi - učna priprava (231 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

Prenos_po_vrednosti_referenci.pdf - Prenos po vrednosti in po referenci (184 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

Diskretna_funkcija.pdf - Diskretna funkcija (182 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

Polje.pdf - Polje (199 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

Casovna_zahtevnost.pdf - Časovna zahtevnost (261 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22

Hanojski_stolpi.pdf - Hanojski stolpi (306 KB) Andrej Brodnik, 09.09.2012 00:22