Informatika je tudi znanost - Informatics is also a Science

User documentation
06.06.2014

March 2014

Workshop for secondary school teachers.

Files

Bober-avtomati.pdf - Naloge iz avtomatov na tekmovanju Bober (635 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

show-dka.pdf - Determinizem in končni avtomati (2.14 MB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

sklop1.pdf - Nedeterminizem (479 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

sklop2.pdf - Nedeterministični končni avtomati (348 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

sklop3.pdf - Gramatike (797 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

Turingovi_stroji.pdf - Turingovi stroji (766 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51

Hanoi-konec_sveta.ods - Kdaj bo konec sveta (14.8 KB) Nataša Kristan, 06.06.2014 04:51