Učne priprave_magistrska naloga Valentin Kragelj

User documentation
23.10.2018

Učne priprave za sklope o algoritmih iz e-učbenika Računalništvo in informatika 1 za predmet informatika.

Avtor: Valentin Kragelj
Mentor: dr. Andrej Brodnik
Magistrska naloga: Poučevanje algoritmov v srednji šoli
UL FRI

Files

ucna priprava mnozica.pdf (987 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50

ucna priprava osnovni pojmi logaritmike.pdf (911 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50

ucna priprava slovar.pdf (1000 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50

ucna priprava poraba casa in casovna zahtevnost.pdf (901 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50

ucna priprava urejanje.pdf (894 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50

ucna priprava zaporedje.pdf (905 KB) Valentin Kragelj, 23.10.2018 09:50