Statistics
| Revision:

root / logic / trunk / src / startup @ 62

# Date Author Comment
62 30.01.2011 16:43 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

60 28.01.2011 01:29 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

57 27.01.2011 20:27 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko

44 25.01.2011 01:08 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

41 21.01.2011 18:39 Janez Barbic

Dodano:
- logika upravljanja s scenariji

Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)

40 21.01.2011 17:49 Janez Barbic

Dodano:
- logika upravljanja s scenariji

Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)

37 20.01.2011 00:09 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

31 18.01.2011 18:10 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

21 15.01.2011 22:28 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

10 12.01.2011 23:50 Janez Barbic
9 12.01.2011 20:20 Aleksander Bešir

Alex B.
- Dokončan nastavek logike, delujoča "Hello World!" verzija komunikacije s HCI-jem.

8 12.01.2011 19:49 Aleksander Bešir

Alex Besir
- popravki

7 12.01.2011 19:31 Aleksander Bešir

Alex B.
- Nastavek logike