Statistics
| Revision:

root / logic / trunk @ 62

Name Size Revision Age Author Comment
  bin 61 over 13 years Janez Barbic Dodano: Logika se zna reinicializirati na zahte...
  simulacija 56 over 13 years Vanč Levstik -dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev
  src 62 over 13 years Janez Barbic Dodano: Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja
Makefile 1.43 KB 55 over 13 years Janez Barbic Dodano: Projekt pripravljen na compilanje z ARM...
README 443 Bytes 59 over 13 years Janez Barbic Dodano: Projekt pripravljen na compilanje z ARM...
config.xml 172 Bytes 38 over 13 years Janez Barbic Dodano: - vse podatkovne strukture (seznam meri...
devicetree.xml 1.29 KB 40 over 13 years Janez Barbic Dodano: - logika upravljanja s scenariji Manjk...
eneraptor.cbp 3.07 KB 57 over 13 years Aleksander Bešir Alex Besir - Logika: Delujoča implementacija ge...
scenariotree.xml 1.68 KB 41 over 13 years Janez Barbic Dodano: - logika upravljanja s scenariji Manjk...

Latest revisions

# Date Author Comment
62 30.01.2011 16:43 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

61 28.01.2011 01:31 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

60 28.01.2011 01:29 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

59 27.01.2011 23:19 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

57 27.01.2011 20:27 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko

56 27.01.2011 19:09 Vanč Levstik

-dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev

55 27.01.2011 14:43 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

54 27.01.2011 12:56 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki)

53 27.01.2011 04:24 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection

51 26.01.2011 21:01 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta

View revisions

Also available in: Atom