Statistics
| Revision:

root / logic / trunk / src @ 62

Name Size Revision Age Author Comment
  hci_comm 57 over 13 years Aleksander Bešir Alex Besir - Logika: Delujoča implementacija ge...
  init 60 over 13 years Janez Barbic Dodano: Logika se zna reinicializirati na zahte...
  logics 60 over 13 years Janez Barbic Dodano: Logika se zna reinicializirati na zahte...
  mailbox 10 over 13 years Janez Barbic
  mxml 49 over 13 years Janez Barbic Dodano: Projekt pripravljen na compilanje z ARM...
  startup 62 over 13 years Janez Barbic Dodano: Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

Latest revisions

# Date Author Comment
62 30.01.2011 16:43 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

60 28.01.2011 01:29 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

57 27.01.2011 20:27 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko

54 27.01.2011 12:56 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki)

53 27.01.2011 04:24 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection

51 26.01.2011 21:01 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta

49 26.01.2011 19:17 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

48 26.01.2011 19:15 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

47 26.01.2011 19:15 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

44 25.01.2011 01:08 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

View revisions

Also available in: Atom