Statistics
| Revision:

root / logic @ 62

Name Size Revision Age Author Comment
  branches 7 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - Nastavek logike
  tags 7 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - Nastavek logike
  trunk 62 over 13 years Janez Barbic Dodano: Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

Latest revisions

# Date Author Comment
62 30.01.2011 16:43 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

61 28.01.2011 01:31 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

60 28.01.2011 01:29 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

59 27.01.2011 23:19 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

57 27.01.2011 20:27 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko

56 27.01.2011 19:09 Vanč Levstik

-dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev

55 27.01.2011 14:43 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

54 27.01.2011 12:56 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki)

53 27.01.2011 04:24 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection

51 26.01.2011 21:01 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta

View revisions

Also available in: Atom