« Previous | Next » 

Revision 44

Added by Janez Barbic over 13 years ago

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev
- dinamicno dodajanje naprav in scenarijev

Files

  • added
  • modified
  • copied
  • renamed
  • deleted

View differences