« Previous | Next » 

Revision 40

Added by Janez Barbic over 13 years ago

Dodano:
- logika upravljanja s scenariji

Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)

Files

  • added
  • modified
  • copied
  • renamed
  • deleted

View differences