Marmoset - sistem za ocenjevanje nalog.

Marmoset je sestavljen iz dveh delov - SubmitServer in BuildServer. SubmitServer je predvsem spletni vmesnik, prek katerega študentje oddajajo naloge. BuildServer prevaja oddane programe, jih testira in vrača rezultate.

Namestitev SubmitServer vključuje predvsem nastavitev podatkovne baze mysql, na katero se Marmoset povezuje, ter strežnika Tomcat.

Da bi vsaj približno dodali podporo za naše znake, lahko poizkusimo nekaj takegale:

find ./ -name "*.java" -exec vim -c ':%s/text\/html/text\/html; charset=UTF-8/' -c ':wq' '{}' ';'

in dodamo nekaj takegale:
<%@ tag pageEncoding='UTF-8' %>

v vsako .tag datoteko.

Poleg tega je potrebno popraviti "src/edu/umd/cs/submitServer/SubmitServerDatabaseProperties.java", kjer je treba database URL sestaviti tako, da vsebuje tudi characterEncoding=UTF-8.

Ali pa uporabimo marmoset iz našega SVN :)

Namestitev BuildServer vključuje predvsem nastavitev naslova, na katerem se nahaja SubmitServer, ter uvoz certifikata strežnika, na katerem je nameščen SubmitServer.