Namestitev BuildServer

Da bi lahko poganjali BuildServer, je potrebno predvsem namestiti Javo s prevajalnikom vred ter dodati certifikat
strežnika, na katerem teče SubmitServer, med za Javo sprejemljive certifikate. Seveda je treba tudi najti kopijo
BuildServerja in potem v imeniku, kjer se nahaja, pognati kako skripto ali dve.

Namestitev Jave:

apt-get install openjdk-6-jdk

Za uvoz certifikata za SubmitServer lahko uporabimo programček, poimenovan "InstallCert":(http://blogs.sun.com/andreas/resource/InstallCert.java). Naprimer:

javac InstallCert.java
java InstallCert marmoset.fri.uni-lj.si:8443

InstallCert v trenutnem imeniku ustvari datoteko jsscacerts, od koder lahko potem izvozimo certifikat ter ga uvozimo med tiste, ki so za Javo sprejemljivi. Iz tega potem lahko izluščimo certifikat, ki ga potrebujemo, in ga uvozimo med uradno sprejemljive certifikate.

keytool -list -keystore jssecacerts | grep -i marmoset
keytool -list -keystore jssecacerts -alias marmoset.fri.uni-lj.si-1 -exportcert -file marmoset.pem
sudo keytool -keystore /usr/share/ca-certificates-java/cacerts -importcert -file marmoset.pem -storepass 'changeit'
sudo keytool -keystore /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/security/cacerts -importcert -file marmoset.pem -storepass 'changeit'

Zanimivo dejstvo #1: čeprav Javansko orodje keytool za shranjevanje ključev uporablja ~/.keystore, ga javanski programi začuda ne upoštevajo.
Zanimivo dejstvo #2: na Debian oz. Ubuntu obstaja paket ca-certificates-java, ki vsebuje certifikate, ki naj bi jih java sprejemala. Če uporabljamo openjdk, te certifikate seveda ignorira in uporablja svoje (/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/security/cacerts)
Zanimivo dejstvo #3: privzeto geslo za keystore je "changeit".

Sledi namestitev samega Buildserverja.

polz@cerrator:~/marmoset/marmoset/BuildServer/trunk/BuildServer$ sudo ./batch-install -b /home/marmoset -u marmoset -h marmoset.fri.uni-lj.si -c APS -s 2 2

Pri tem -c APS pomeni ime predmeta, -s 2 pomeni drugi semester. končna 2 pa pomeni število vzporedno delujočih BuildServerjev.
Buildserver se potem zaganja iz direktorijev /home/marmoset/bs1.IMERACUNALNIKA, bs2.IMERACUNALNIKA, ... prek skripte runBuildServer.