Wiki » History » Version 18

Andrej Brodnik, 05.05.2013 15:48

1 2 Andrej Brodnik
h2. Nekaj predlogov učnih načrtov
2 1 Andrej Brodnik
3 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo]]
4 2 Andrej Brodnik
5 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za univerzo]]
6 7 Andrej Brodnik
7 8 Andrej Brodnik
h2. [[Učni načrti za učitelje CS / ICT]]
8 4 Andrej Brodnik
9 12 Andrej Brodnik
h2. [[Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike]]
10 12 Andrej Brodnik
11 18 Andrej Brodnik
* Joint Informatics Europe-ACM Europe Report on Informatics Education in Schools
12 18 Andrej Brodnik
> http://www.informatics-europe.org/news-and-events/157-joint-informatics-europe-acm-europe-report-on-informatics-education-in-schools.html
13 18 Andrej Brodnik
> The Joint Report on Informatics Education in Europe (http://www.informatics-europe.org/images/documents/informatics-education-europe-report.pdf)
14 18 Andrej Brodnik
15 2 Andrej Brodnik
h2. Zanimivi naslovi
16 2 Andrej Brodnik
17 17 Andrej Brodnik
* Računalništvo brez računalnika
18 17 Andrej Brodnik
> CS unplugged [[http://csunplugged.org/]]
19 17 Andrej Brodnik
> Vidra- Vsakdanje IDeje RAčunalništva (Janez Demšar) [[http://vidra.fri.uni-lj.si/]]
20 10 Andrej Brodnik
* Computer Science Teachers Association [[http://csta.acm.org/]]
21 15 Andrej Brodnik
* The Royal Society: Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. The Royal Society, januar 2012. [[http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/education/policy/computing-in-schools/2012-01-12-Computing-in-Schools.pdf]] Sicer tudi [[http://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/report/]].
22 11 Andrej Brodnik
* Koli 2011 Working group on Teaching Computing at School / Computing Teacher Education [[http://cs.joensuu.fi/kolistelut/index.php/previous-koli-calling-conferences/koli-calling-2011/teaching-workshop-2011]]
23 9 Andrej Brodnik
* Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering, 5-Volume Set (poglavje o izobraževanju): [[http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471383937,descCd-tableOfContents.html]]
24 2 Andrej Brodnik
* How are students learning programming in a post-Basic world? [[http://www.computerworld.com/s/article/9217820/How_are_students_learning_programming_in_a_post_Basic_world_]]
25 3 Andrej Brodnik
* Report Recommends Ways to Improve K-12 STEM Education. National Academy of Sciences (06/23/11), [[http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=13158]]
26 13 Andrej Brodnik
* CS Circles @ Waterloo [[http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/]]
27 16 Andrej Brodnik
* KODU - Game Lab (Estonia) [[http://www.kodugamelab.com/]]
28 14 Andrej Brodnik
* IFIP
29 14 Andrej Brodnik
> WG 3.1 [[http://ifip-education.ning.com/group/wg31informaticsandictinsecondaryeducation]]