Wiki » History » Version 4

« Previous - Version 4/29 (diff) - Next » - Current version
Andrej Brodnik, 28.06.2011 11:45


Nekaj predlogov učnih načrtov

Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo in univerzo.

Učni načrti za učitelje CS / ICT

Jan Berki, Technical University of Liberec, CZ: we have a structured programm for ICT teacher. This is information of ECTS Label:

Zanimivi naslovi