Wiki » History » Version 12

« Previous - Version 12/29 (diff) - Next » - Current version
Andrej Brodnik, 16.05.2012 10:58


Nekaj predlogov učnih načrtov

Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo

Predlogi učnih načrtov za univerzo

Učni načrti za učitelje CS / ICT

Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike

Zanimivi naslovi