Wiki » History » Version 13

« Previous - Version 13/29 (diff) - Next » - Current version
Andrej Brodnik, 01.06.2012 20:18


Nekaj predlogov učnih načrtov

Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo

Predlogi učnih načrtov za univerzo

Učni načrti za učitelje CS / ICT

Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike

Zanimivi naslovi