Wiki » History » Version 15

Andrej Brodnik, 27.07.2012 04:45

1 2 Andrej Brodnik
h2. Nekaj predlogov učnih načrtov
2 1 Andrej Brodnik
3 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo]]
4 2 Andrej Brodnik
5 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za univerzo]]
6 7 Andrej Brodnik
7 8 Andrej Brodnik
h2. [[Učni načrti za učitelje CS / ICT]]
8 4 Andrej Brodnik
9 12 Andrej Brodnik
h2. [[Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike]]
10 12 Andrej Brodnik
11 2 Andrej Brodnik
h2. Zanimivi naslovi
12 2 Andrej Brodnik
13 10 Andrej Brodnik
* Computer Science Teachers Association [[http://csta.acm.org/]]
14 15 Andrej Brodnik
* The Royal Society: Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. The Royal Society, januar 2012. [[http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/education/policy/computing-in-schools/2012-01-12-Computing-in-Schools.pdf]] Sicer tudi [[http://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/report/]].
15 11 Andrej Brodnik
* Koli 2011 Working group on Teaching Computing at School / Computing Teacher Education [[http://cs.joensuu.fi/kolistelut/index.php/previous-koli-calling-conferences/koli-calling-2011/teaching-workshop-2011]]
16 9 Andrej Brodnik
* Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering, 5-Volume Set (poglavje o izobraževanju): [[http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471383937,descCd-tableOfContents.html]]
17 2 Andrej Brodnik
* How are students learning programming in a post-Basic world? [[http://www.computerworld.com/s/article/9217820/How_are_students_learning_programming_in_a_post_Basic_world_]]
18 3 Andrej Brodnik
* Report Recommends Ways to Improve K-12 STEM Education. National Academy of Sciences (06/23/11), [[http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=13158]]
19 13 Andrej Brodnik
* CS Circles @ Waterloo [[http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/]]
20 14 Andrej Brodnik
* IFIP
21 14 Andrej Brodnik
> WG 3.1 [[http://ifip-education.ning.com/group/wg31informaticsandictinsecondaryeducation]]