Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike

ČAS ZA PONOVNI PREMISLEK O IZOBRAŽEVANJU RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (It is time to reconsider what Computer Science Education), SIRikt 2012 [[http://www.sirikt.si/index.php?id=2021]] in [[https://lusy.fri.uni-lj.si/redmine/documents/20]]

Predstavitve:
  • okvir razprave
  • Peter Micheuz (Alpe-Adrija univerza v Celovcu): A Competence-Oriented Approach to Informatics Education in Austria
  • Valentina Dagiene (Vilnius University): Teaching Information Technology and Elements of Informatics
  • Andrej Brodnik (University of Ljubljana): The
 Royal
 Society: 
Shut
 down
 or
 restart? 
The 
way 
forward 
for
 computing 
UK 
schools