Wiki » History » Version 5

« Previous - Version 5/29 (diff) - Next » - Current version
Andrej Brodnik, 28.06.2011 11:52


Nekaj predlogov učnih načrtov

Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo in univerzo.

Učni načrti za učitelje CS / ICT

Jan Berki, Technical University of Liberec, CZ: we have a structured programm for ICT teacher. This is information of ECTS Label: Gerald Futschek, University of Vienna & Vienna University of Technology (TU-Wien)
  • Informatics Teacher Education:
  • Master "Informatics Didactics":

]]> * University of Linz: [[http://informatik.jku.at/Lehramt/]]

Most of the above links are in German language.

In Vienna the two studies "Informatics Teacher Education" and
"Informatics Didactics" are offered at Vienna University of
Technology as well as at University of Vienna. Both universities have
exactly the same curriculum and a very close cooperation to maintain
the studies.

Zanimivi naslovi