Statistics
| Revision:

root @ 88

# Date Author Comment
88 19.02.2011 00:02 Aleksander Bešir

Alex B.
- Predstavitev projekta (spletna stran) RC

87 18.02.2011 23:07 Aleksander Bešir

Alex B.
- Predstavitev projekta (spletna stran) 2

86 18.02.2011 22:52 Aleksander Bešir

Alex B.
- Predstavitev projekta (spletna stran)

85 18.02.2011 13:15 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 9

84 18.02.2011 13:06 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 8

83 18.02.2011 12:22 Aleksander Bešir

Alex B.
- Simulacija

82 18.02.2011 01:07 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 7

81 18.02.2011 01:02 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 6

80 18.02.2011 00:53 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 5

79 18.02.2011 00:41 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 4

78 18.02.2011 00:36 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 3

77 18.02.2011 00:26 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen 2

76 17.02.2011 15:12 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen

75 16.02.2011 23:58 David Božjak
74 16.02.2011 23:53 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak dokončan

73 16.02.2011 20:14 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak
- Logo

72 16.02.2011 14:13 Janez Barbic

Dodano:
Daemon

71 16.02.2011 14:11 Janez Barbic

Dodano:
Daemon

70 14.02.2011 22:54 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombiniranih akcijah

69 14.02.2011 15:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz akcij kot premice na grafu (1. verzija)

68 14.02.2011 13:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Ogled zajema logiranih podatkov v živo

67 11.02.2011 14:14 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz legende pri prikazuvanju grafov za eno napravo in pri prikazovanju kombiniranih grafov

66 07.02.2011 23:55 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Predelava celotnega modela tako, da lahko preko enega HCI-ja upravljamo več FRI-SMS kartic.

65 04.02.2011 22:00 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

64 04.02.2011 22:00 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

63 03.02.2011 21:59 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodani kombinirani grafi

62 30.01.2011 16:43 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

61 28.01.2011 01:31 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

60 28.01.2011 01:29 Janez Barbic

Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja

59 27.01.2011 23:19 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

58 27.01.2011 20:52 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Nova verzija HCI-ja, ki zna brati in brisati scenarije z logike

57 27.01.2011 20:27 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko

56 27.01.2011 19:09 Vanč Levstik

-dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev

55 27.01.2011 14:43 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

54 27.01.2011 12:56 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki)

53 27.01.2011 04:24 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection

52 26.01.2011 21:37 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prvi pravi poizkus komunikacije med logiko in HCIjem (fizično)

51 26.01.2011 21:01 Aleksander Bešir

Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta

50 26.01.2011 19:26 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Močno dodelana statistika
- HCI: Možnost izvoza poročil kot pdf

49 26.01.2011 19:17 Janez Barbic

Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem

48 26.01.2011 19:15 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

47 26.01.2011 19:15 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

46 26.01.2011 14:14 Janez Barbic

Makefile za projekt

45 26.01.2011 14:14 Janez Barbic

Makefile za projekt

44 25.01.2011 01:08 Janez Barbic

Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih podatkov?)

Manjka:
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- bughunt
- inicializacija iz config datoteke
- dinamicno posodabljanje obstojecih naprav in scenarijev...

43 21.01.2011 23:47 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Delujoča statistika

42 21.01.2011 22:11 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Statistika dodana (osnovno)

41 21.01.2011 18:39 Janez Barbic

Dodano:
- logika upravljanja s scenariji

Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)

40 21.01.2011 17:49 Janez Barbic

Dodano:
- logika upravljanja s scenariji

Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)
- zagon akcije pri izpolnjenih pogojih (srednja tezavnost)

39 20.01.2011 00:11 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

38 20.01.2011 00:10 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

37 20.01.2011 00:09 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

36 20.01.2011 00:09 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

35 20.01.2011 00:09 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

34 20.01.2011 00:08 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

33 20.01.2011 00:08 Janez Barbic

Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s seznamov
- nastavki za komunikacijo med nitmi (to bo upravljala logika, ki se ni implementirana)

32 18.01.2011 18:11 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

31 18.01.2011 18:10 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

30 18.01.2011 18:09 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

29 18.01.2011 13:56 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

28 18.01.2011 13:51 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

27 18.01.2011 13:47 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

26 18.01.2011 13:41 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

25 18.01.2011 13:22 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

24 18.01.2011 13:00 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

23 18.01.2011 12:52 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

22 18.01.2011 12:50 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

21 15.01.2011 22:28 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

20 15.01.2011 22:28 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

19 15.01.2011 22:27 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

18 15.01.2011 22:27 Janez Barbic

Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)

17 14.01.2011 20:51 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodan filter za log

16 14.01.2011 13:29 Aleksander Bešir

Alex B.
- Malo popravljen HCI (pravice)

15 14.01.2011 00:11 Aleksander Bešir
14 13.01.2011 14:21 Janez Barbic

Pravi projekt

13 13.01.2011 14:14 Janez Barbic

Pravi projekt

12 13.01.2011 14:13 Janez Barbic

Napacen projekt!

11 13.01.2011 13:03 Aleksander Bešir

Alex B.
- Dodan flot (javascript plot) v hci
- Dodana preprosta avtentikacija v hci

10 12.01.2011 23:50 Janez Barbic
9 12.01.2011 20:20 Aleksander Bešir

Alex B.
- Dokončan nastavek logike, delujoča "Hello World!" verzija komunikacije s HCI-jem.

8 12.01.2011 19:49 Aleksander Bešir

Alex Besir
- popravki

7 12.01.2011 19:31 Aleksander Bešir

Alex B.
- Nastavek logike

6 04.01.2011 18:51 Aleksander Bešir

Alex B.
- Nastavki za komunikacijo z logiko (brez implementacij)

5 28.12.2010 19:12 Aleksander Bešir

Alex B.
- Odstranjevanje nekaterih datotek iz revizije, ki so bile dodane pomotoma

4 28.12.2010 18:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- Odstranjevanje nekaterih datotek iz revizije, ki so bile dodane pomotoma

3 28.12.2010 18:54 Aleksander Bešir

Alex B.
- Postavljeno ogrodje HCI-ja, implementacija nekaterih funkcij
- Prva delujoca (a se zdalec ne dokoncana) verzija HCI-ja

2 17.12.2010 13:00 Aleksander Bešir

Reorganizacija vsebine repozitorija, dodan prazen Grails projekt za spletno aplikacijo

1 15.12.2010 18:07 Gašper Fele-Žorž

First commit