Activity

From 18.01.2011 to 16.02.2011

16.02.2011

23:58 Revision 75
David Božjak
23:53 Revision 74: Alex B.
- Letak dokončan Aleksander Bešir
20:14 Revision 73: Alex B.
- Letak
- Logo
Aleksander Bešir
14:13 Revision 72: Dodano:
Daemon Janez Barbic
14:11 Revision 71: Dodano:
Daemon Janez Barbic

15.02.2011

09:06 zapisnik_skype-110214.html
Andrej Brodnik

14.02.2011

22:54 Revision 70: Alex B.
- HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombiniranih akcijah Aleksander Bešir
15:58 Revision 69: Alex B.
- HCI: Prikaz akcij kot premice na grafu (1. verzija) Aleksander Bešir
13:58 Revision 68: Alex B.
- HCI: Ogled zajema logiranih podatkov v živo Aleksander Bešir

11.02.2011

14:14 Revision 67: Alex B.
- HCI: Prikaz legende pri prikazuvanju grafov za eno napravo in pri prikazovanju kombiniranih grafov Aleksander Bešir
08:03 Eneraptor_-_skype.html
Andrej Brodnik
00:32 Document: Zapisnik sestanka @ skype 10. 2. 2011
...

07.02.2011

23:55 Revision 66: Alex B.
- HCI: Predelava celotnega modela tako, da lahko preko enega HCI-ja upravljamo več FRI-SMS kartic. Aleksander Bešir

04.02.2011

22:00 Revision 65: Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja Janez Barbic
22:00 Revision 64: Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja Janez Barbic
00:21 zapisnik_skype-110203.html
Andrej Brodnik

03.02.2011

21:59 Revision 63: Alex B.
- HCI: Dodani kombinirani grafi Aleksander Bešir

30.01.2011

16:43 Revision 62: Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja Janez Barbic

28.01.2011

01:31 Revision 61: Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja Janez Barbic
01:29 Revision 60: Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja Janez Barbic

27.01.2011

23:19 Revision 59: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
20:52 Revision 58: Alex B.
- HCI: Nova verzija HCI-ja, ki zna brati in brisati scenarije z logike Aleksander Bešir
20:27 Revision 57: Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko Aleksander Bešir
19:09 Revision 56: -dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev
Vanč Levstik
14:43 Revision 55: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
12:56 Revision 54: Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki) Aleksander Bešir
04:24 Revision 53: Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection
Aleksander Bešir

26.01.2011

23:22 zapisnik_skype-110126.html
Andrej Brodnik
21:37 Revision 52: Alex B.
- HCI: Prvi pravi poizkus komunikacije med logiko in HCIjem (fizično) Aleksander Bešir
21:01 Revision 51: Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta Aleksander Bešir
19:26 Revision 50: Alex B.
- HCI: Močno dodelana statistika
- HCI: Možnost izvoza poročil kot pdf
Aleksander Bešir
19:17 Revision 49: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
19:15 Revision 48: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic
19:15 Revision 47: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic
14:14 Revision 46: Makefile za projekt
Janez Barbic
14:14 Revision 45: Makefile za projekt
Janez Barbic

25.01.2011

01:08 Revision 44: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic

21.01.2011

23:47 Revision 43: Alex B.
- HCI: Delujoča statistika Aleksander Bešir
22:11 Revision 42: Alex B.
- HCI: Statistika dodana (osnovno) Aleksander Bešir
18:39 Revision 41: Dodano:
- logika upravljanja s scenariji
Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zago...
Janez Barbic
17:49 Revision 40: Dodano:
- logika upravljanja s scenariji
Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zago...
Janez Barbic

20.01.2011

00:11 Revision 39: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:10 Revision 38: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 37: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 36: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 35: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:08 Revision 34: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:08 Revision 33: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic

18.01.2011

18:11 Revision 32: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
18:10 Revision 31: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
18:09 Revision 30: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:56 Revision 29: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:51 Revision 28: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:47 Revision 27: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:41 Revision 26: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:22 Revision 25: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:00 Revision 24: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
12:52 Revision 23: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
12:50 Revision 22: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
 

Also available in: Atom