Activity

From 01.01.2011 to 30.01.2011

30.01.2011

16:43 Revision 62: Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja Janez Barbic

28.01.2011

01:31 Revision 61: Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja Janez Barbic
01:29 Revision 60: Dodano:
Logika se zna reinicializirati na zahtevo HCI-ja Janez Barbic

27.01.2011

23:19 Revision 59: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
20:52 Revision 58: Alex B.
- HCI: Nova verzija HCI-ja, ki zna brati in brisati scenarije z logike Aleksander Bešir
20:27 Revision 57: Alex Besir
- Logika: Delujoča implementacija getScenarios in setScenarios funkcij pri komunikaciji med HCI in logiko Aleksander Bešir
19:09 Revision 56: -dodana funkcija za preprosto simulacijo meritev
Vanč Levstik
14:43 Revision 55: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
12:56 Revision 54: Alex Besir
- Logika: hci komunikacija (popravki) Aleksander Bešir
04:24 Revision 53: Alex Besir
- Logika: Popravljena in delujoča komunikacija med hcijem in logiko
- Logika: Implementirana in delujoča testConnection
Aleksander Bešir

26.01.2011

23:22 zapisnik_skype-110126.html
Andrej Brodnik
21:37 Revision 52: Alex B.
- HCI: Prvi pravi poizkus komunikacije med logiko in HCIjem (fizično) Aleksander Bešir
21:01 Revision 51: Alex Besir
- Logika: Implemetacija testConnection requesta Aleksander Bešir
19:26 Revision 50: Alex B.
- HCI: Močno dodelana statistika
- HCI: Možnost izvoza poročil kot pdf
Aleksander Bešir
19:17 Revision 49: Dodano:
Projekt pripravljen na compilanje z ARM compilerjem Janez Barbic
19:15 Revision 48: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic
19:15 Revision 47: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic
14:14 Revision 46: Makefile za projekt
Janez Barbic
14:14 Revision 45: Makefile za projekt
Janez Barbic

25.01.2011

01:08 Revision 44: Dodano:
- izracunavanje parametrov za zagon akcije pri izpolnjenih pogojih
- logiranje s Syslogom (TBD dodajanje vec vhodnih ...
Janez Barbic

21.01.2011

23:47 Revision 43: Alex B.
- HCI: Delujoča statistika Aleksander Bešir
22:11 Revision 42: Alex B.
- HCI: Statistika dodana (osnovno) Aleksander Bešir
18:39 Revision 41: Dodano:
- logika upravljanja s scenariji
Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zago...
Janez Barbic
17:49 Revision 40: Dodano:
- logika upravljanja s scenariji
Manjka:
- logiranje s Syslogom (nizka tezavnost)
- izra;unavanje parametrov za zago...
Janez Barbic

20.01.2011

00:11 Revision 39: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:10 Revision 38: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 37: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 36: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:09 Revision 35: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:08 Revision 34: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic
00:08 Revision 33: Dodano:
- vse podatkovne strukture (seznam merilnih naprav, seznam scenarijev)
- niti, ki upravljajo s posameznim elementom s...
Janez Barbic

18.01.2011

18:11 Revision 32: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
18:10 Revision 31: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
18:09 Revision 30: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:56 Revision 29: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:51 Revision 28: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:47 Revision 27: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:41 Revision 26: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:22 Revision 25: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
13:00 Revision 24: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
12:52 Revision 23: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
12:50 Revision 22: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic

15.01.2011

22:28 Revision 21: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
22:28 Revision 20: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
22:27 Revision 19: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic
22:27 Revision 18: Dodan buffer za vsako merilno napravo (senzor)
Janez Barbic

14.01.2011

20:51 Revision 17: Alex B.
- HCI: Dodan filter za log Aleksander Bešir
13:29 Revision 16: Alex B.
- Malo popravljen HCI (pravice) Aleksander Bešir
00:12 zapisnik_skype-110113.html
zapisnik_skype-110113 Andrej Brodnik
00:11 Revision 15
Aleksander Bešir

13.01.2011

14:21 Revision 14: Pravi projekt
Janez Barbic
14:14 Revision 13: Pravi projekt
Janez Barbic
14:13 Revision 12: Napacen projekt!
Janez Barbic
13:03 Revision 11: Alex B.
- Dodan flot (javascript plot) v hci
- Dodana preprosta avtentikacija v hci
Aleksander Bešir

12.01.2011

23:50 Revision 10
Janez Barbic
20:20 Revision 9: Alex B.
- Dokončan nastavek logike, delujoča "Hello World!" verzija komunikacije s HCI-jem. Aleksander Bešir
19:49 Revision 8: Alex Besir
- popravki Aleksander Bešir
19:31 Revision 7: Alex B.
- Nastavek logike Aleksander Bešir

11.01.2011

15:37 Feature #8 (Resolved): A working archive and archive managment
Test case works as planned.
Last step is to get syslog to work on ARM and report to proxy and also to log into Postg...
Janez Barbic

05.01.2011

08:01 eneraptor-zapisnik.skype.html
Zapis skype sestanka 4.1.2011 Andrej Brodnik

04.01.2011

18:51 Revision 6: Alex B.
- Nastavki za komunikacijo z logiko (brez implementacij) Aleksander Bešir
 

Also available in: Atom