Wiki » History » Version 9

Andrej Brodnik, 27.07.2011 18:32

1 2 Andrej Brodnik
h2. Nekaj predlogov učnih načrtov
2 1 Andrej Brodnik
3 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo]]
4 2 Andrej Brodnik
5 8 Andrej Brodnik
h2. [[Predlogi učnih načrtov za univerzo]]
6 7 Andrej Brodnik
7 8 Andrej Brodnik
h2. [[Učni načrti za učitelje CS / ICT]]
8 4 Andrej Brodnik
9 2 Andrej Brodnik
h2. Zanimivi naslovi
10 2 Andrej Brodnik
11 9 Andrej Brodnik
* Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering, 5-Volume Set (poglavje o izobraževanju): [[http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471383937,descCd-tableOfContents.html]]
12 2 Andrej Brodnik
* How are students learning programming in a post-Basic world? [[http://www.computerworld.com/s/article/9217820/How_are_students_learning_programming_in_a_post_Basic_world_]]
13 3 Andrej Brodnik
* Report Recommends Ways to Improve K-12 STEM Education. National Academy of Sciences (06/23/11), [[http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=13158]]