Wiki » History » Version 4

Andrej Brodnik, 28.06.2011 11:45

1 2 Andrej Brodnik
h2. Nekaj predlogov učnih načrtov
2 1 Andrej Brodnik
3 1 Andrej Brodnik
Predlogi učnih načrtov za osnovno šolo, srednjo šolo in univerzo.
4 2 Andrej Brodnik
5 4 Andrej Brodnik
h2. Učni načrti za učitelje CS / ICT
6 4 Andrej Brodnik
7 4 Andrej Brodnik
Jan Berki, Technical University of Liberec, CZ: we have a structured programm for ICT teacher. This is information of ECTS Label:
8 4 Andrej Brodnik
* [[http://ects.tul.cz/plan/7525?lang=en]]                      
9 4 Andrej Brodnik
* [[http://ects.tul.cz/plan/7186?lang=en]]                      
10 4 Andrej Brodnik
* [[http://ects.tul.cz/plan/7197?lang=en]]                      
11 4 Andrej Brodnik
12 2 Andrej Brodnik
h2. Zanimivi naslovi
13 2 Andrej Brodnik
14 2 Andrej Brodnik
* How are students learning programming in a post-Basic world? [[http://www.computerworld.com/s/article/9217820/How_are_students_learning_programming_in_a_post_Basic_world_]]
15 3 Andrej Brodnik
* Report Recommends Ways to Improve K-12 STEM Education. National Academy of Sciences (06/23/11), [[http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=13158]]