Program

SAZU: petek, 1. december 2017 ob 9h

Nagovori

 • akad. Ivan Bratko, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • Digitalna koalicija, Igor Zorko, predsednik upravnega odbora
 • Računalništvo in informatika: orodje in gonilo 21. stoletja, dr. Andrej Brodnik, vodja Strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS) pri MIZŠ
 • ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predstavitev problematike

 • Računalništvo (Computing) v šolah Velike Britanije, akad. Stephen Furber, Royal Society
 • Stanje izobraževanja računalništva in informatike v Sloveniji, mag. Radovan Krajnc, Zavod RS za šolstvo

Potrebe po znanju in kompetencah

 • Računalniško mišljenje kot meta(kognitivna) strategija, dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • Informatika narodu, Tone Stanovnik, Tone Stanovnik, Gospodarska zbornica Slovenije - ZITex izvozna prebojna sekcija slovenske informatike in Špica International
 • Stanje in trendi izobraževanja računalništva in informatike v svetu, dr. Matjaž Kljun, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter dr. Matej Črepinšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Odmor

Poučevanje RIN v Sloveniji

 • Dejavnosti MIZŠ na področju vključevanja in promocije RIN v izobraževanju, mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Izobraževanje učiteljev, dr. Jože Rugelj, dr. Irena Nančovska Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in dr. Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Primeri aktivnosti, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja v osnovni šoli, Nataša Kermc, Osnovna šola Brežice
 • Računalništvo in informatika kot način sporazumevanja, Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad
 • Temeljna znanja računalništva in informatike in kdo je za njih odgovoren, mag. Alenka Krapež, Gimnazija Vič
 • Pregled izvenšolskih iniciativ za poučevanje RIN in dvig digitalne pismenosti Sloveniji, Katja Koren Ošljak, Slovenska ambasadorka CodeWeeka

Razprava in oblikovanje sklepov