Posvet o poučevanju računalništva in informatike

Najava / Announcement

SAZU, 1. december 2017 ob 9h / SASA, December 1st, 2017 at 9am

Povezava na spletno stran SAZU / Link to SASA page: http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7

Svoje misli in predloge lahko zapišete tule / Your ideas and suggestions you can write here: [[http://url.sio.si/posvet]].

Posvet

Celoten posnetek je na Videolectures: http://videolectures.net/posvetRIN2017_ljubljana/.

Posnetek posveta je na voljo na youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCAMMqA_OOuZZOviQkosLQiA/videos:
  1. del - Nagovori, Predstavitev problematike, Potrebe po znanju in kompetencah: https://www.youtube.com/watch?v=RjT2aXMjm-o
  2. del - Poučevanje RIN v Sloveniji: https://www.youtube.com/watch?v=uTL3ZFEvgbo
  3. del - razprava: https://www.youtube.com/watch?v=Mu7CL00G2XI&t=274s

Poročilo na spletni strani SAZU: http://www.sazu.si/events/5a25516ac153ea56172aa425.

Zaključki

Ugotovitve

  1. Stanje v svetu: sodobno poučevanje RIN se obrača k poučevanju temeljnih vsebin v obveznem delu kurikulov in praviloma skozi celoten vzgojno izobraževalni sistem od vrtca do konca srednje šole.
  2. V Sloveniji v obveznem delu splošnega izobraževanja obstaja samo eno leto poučevanje RIN v gimnaziji, ki ima sicer precej odprt učni načrt. Posledica je pogosto zgolj opismenjevanja in poučevanje rabe tehnologije.
  3. V državah, ki so že izvedle reformo RIN, so hkrati sistematično nadgradile sistem izobraževanja in nadaljnjega strokovnega usposabljanja učiteljev RIN (finance, kadri, vsebine, deležnike).

Predlogi

  1. Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN.
  4. Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.

Vabilo_RIN.PDF - Uradno vabilo (1.09 MB) Andrej Brodnik, 20.11.2017 19:54