Posvet o poučevanju računalništva in informatike » History » Version 15

Version 14 (Andrej Brodnik, 25.01.2018 07:49) → Version 15/20 (Andrej Brodnik, 12.10.2018 21:05)

# h1. Posvet o poučevanju računalništva in informatike

## h2. Najava / Announcement

SAZU, 1. december 2017 ob 9h / SASA, December 1st, 2017 at 9am

* [[Program]] / [[Programme]]
* [[Povzetki]] / [[Abstracts]]

* Posvet bo predvajan na _RINOS Slovenia_ YouTube kanalu / The event will be streamed on YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCAMMqA_OOuZZOviQkosLQiA.
* Prenos dogodka / Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=m6_HS8xnlyY.

Povezava na spletno stran SAZU / Link to SASA page: http://www.sazu.si/events/5975e08e2eb437e706ae59a7

Svoje misli in predloge lahko zapišete tule / Your ideas and suggestions you can write here: [[http://url.sio.si/posvet]].

h2. Posvet_


## Posvet

*_Celoten posnetek je na Videolectures:_* http://videolectures.net/posvetRIN2017_ljubljana/.

Posnetek posveta je na voljo na youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCAMMqA_OOuZZOviQkosLQiA/videos:
# . del - _*Nagovori, Predstavitev problematike, Potrebe po znanju in kompetencah*_: https://www.youtube.com/watch?v=RjT2aXMjm-o
# . del - _*Poučevanje RIN v Sloveniji*_: https://www.youtube.com/watch?v=uTL3ZFEvgbo
# . del - _*razprava*_: https://www.youtube.com/watch?v=Mu7CL00G2XI&t=274s

Poročilo na spletni strani SAZU: http://www.sazu.si/events/5a25516ac153ea56172aa425.h2. Zaključki

h3. Ugotovitve

# Stanje v svetu: sodobno poučevanje RIN se obrača k poučevanju temeljnih vsebin v obveznem delu kurikulov in praviloma skozi celoten vzgojno izobraževalni sistem od vrtca do konca srednje šole.
# V Sloveniji v obveznem delu splošnega izobraževanja obstaja samo eno leto poučevanje RIN v gimnaziji, ki ima sicer precej odprt učni načrt. Posledica je pogosto zgolj opismenjevanja in poučevanje rabe tehnologije.
# V državah, ki so že izvedle reformo RIN, so hkrati sistematično nadgradile sistem izobraževanja in nadaljnjega strokovnega usposabljanja učiteljev RIN (finance, kadri, vsebine, deležnike).

h3. Predlogi

# Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
# Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
# Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN.
# Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.