Naloge in vaje iz programiranja » History » Version 4

Romana Vogrinčič, 10.01.2016 13:23

1 1 Romana Vogrinčič
h1. Naloge in vaje iz programiranja
2 3 Romana Vogrinčič
3 3 Romana Vogrinčič
4 3 Romana Vogrinčič
<pre>
5 1 Romana Vogrinčič
*  *Datoteke za kviz v Moodle*
6 3 Romana Vogrinčič
</pre>
7 2 Romana Vogrinčič
*Avtor: Marko Kikelj*
8 2 Romana Vogrinčič
Priložena je datoteka z imenom  _kviz-infmk-programiranje.xml_ kjer se nahaja nekaj nalog ( za kvize v Moodlu). Narejene so v moodlu 1.X, se jih pa da uvoziti tudi v novejše moodle. 
9 1 Romana Vogrinčič
Pri uvozu izberete moodle xml format.
10 1 Romana Vogrinčič
11 1 Romana Vogrinčič
_Predlog uporabe:_ 
12 1 Romana Vogrinčič
Naloge uporabljam za domače naloge in za oceno: doma rešujejo kviz npr. iz 10-15 nalog, v šoli pa pišemo kratek kviz z bolj ali manj naključnimi petimi nalogami (enakimi kot jih delajo doma, le pri nekaterih nalogah so številke naključno generirani). Iz treh takih kvizov dobijo oceno.