Naloge in vaje iz programiranja

Naloge iz programiranja
Avtorica: Karmen Kotnik
 1. naloga
  Sestavi program, ki bo prebral poljuben niz, nato pa bo vrnil novega, ki bo sestavljen iz znakov vnesenega niza tako, da se bo prvi znak ponovil tolikokrat, kolikor je dolžina niza, drugi za ena manj kot je dolžina niza, tretji za dva manj ... zadnji pa le enkrat.
  Npr. za niz test naj se izpiše tttteeesst.
 2. naloga
  Sestavi program, ki prebere naravno število in števke izpiše v obratnem vrstnem redu. Primer: Izpis pri vnešenem številu 12345890 je 09854321. Nalogo reši z matematičnimi operacijami - števila ne smeš pretvoriti v niz.
 3. naloga
  Napiši program, ki prebere krajši stranici pravokotnega trikotnika (v gl. programu) in v funkciji stranica_c izračuna njegovo hipotenuzo, ter rezultat vrne v glavni program.
Datoteke za kviz v Moodle
Avtor: Marko Kikelj

Priložena je datoteka z imenom kviz-infmk-programiranje.xml kjer se nahaja nekaj nalog ( za kvize v Moodlu). Narejene so v moodlu 1.X, se jih pa da uvoziti tudi v novejše moodle.
Pri uvozu izberete moodle xml format.

Predlog uporabe:
Naloge uporabljam za domače naloge in za oceno: doma rešujejo kviz npr. iz 10-15 nalog, v šoli pa pišemo kratek kviz z bolj ali manj naključnimi petimi nalogami (enakimi kot jih delajo doma, le pri nekaterih nalogah so številke naključno generirani). Iz treh takih kvizov dobijo oceno.

kviz-infmk-programiranje.xml Magnifier (102 KB) Romana Vogrinčič, 06.01.2016 21:07