Naloge in vaje iz programiranja » History » Version 4

« Previous - Version 4/5 (diff) - Next » - Current version
Romana Vogrinčič, 10.01.2016 13:23


Naloge in vaje iz programiranja

*  *Datoteke za kviz v Moodle*

Avtor: Marko Kikelj
Priložena je datoteka z imenom kviz-infmk-programiranje.xml kjer se nahaja nekaj nalog ( za kvize v Moodlu). Narejene so v moodlu 1.X, se jih pa da uvoziti tudi v novejše moodle.
Pri uvozu izberete moodle xml format.

Predlog uporabe:
Naloge uporabljam za domače naloge in za oceno: doma rešujejo kviz npr. iz 10-15 nalog, v šoli pa pišemo kratek kviz z bolj ali manj naključnimi petimi nalogami (enakimi kot jih delajo doma, le pri nekaterih nalogah so številke naključno generirani). Iz treh takih kvizov dobijo oceno.

kviz-infmk-programiranje.xml Magnifier (102 KB) Romana Vogrinčič, 06.01.2016 21:07