Naloge in vaje iz programiranja » History » Version 3

Romana Vogrinčič, 10.01.2016 13:21

1 1 Romana Vogrinčič
h1. Naloge in vaje iz programiranja
2 3 Romana Vogrinčič
<pre>
3 3 Romana Vogrinčič
*Avtor: Karmen Kotnik*
4 3 Romana Vogrinčič
*1. naloga*
5 3 Romana Vogrinčič
Sestavi program, ki bo prebral poljuben niz, nato pa bo vrnil novega, ki bo sestavljen iz znakov vnesenega niza tako, da se bo prvi znak ponovil tolikokrat, kolikor je dolžina niza, drugi za ena manj kot je dolžina niza, tretji za dva manj ... zadnji pa le enkrat. 
6 3 Romana Vogrinčič
Npr. za niz test naj se izpiše tttteeesst.
7 3 Romana Vogrinčič
*2. naloga*
8 3 Romana Vogrinčič
Sestavi program, ki prebere naravno število in števke izpiše v obratnem vrstnem redu. Primer: Izpis pri vnešenem številu 12345890 je 09854321. Nalogo reši z matematičnimi operacijami - števila ne smeš pretvoriti v niz.
9 3 Romana Vogrinčič
*3. naloga*
10 3 Romana Vogrinčič
Napiši program, ki prebere krajši stranici pravokotnega trikotnika (v gl. programu) in v funkciji stranica_c izračuna njegovo hipotenuzo, ter rezultat vrne v glavni program.
11 3 Romana Vogrinčič
</pre>
12 1 Romana Vogrinčič
13 3 Romana Vogrinčič
14 3 Romana Vogrinčič
15 3 Romana Vogrinčič
<pre>
16 1 Romana Vogrinčič
*  *Datoteke za kviz v Moodle*
17 3 Romana Vogrinčič
</pre>
18 2 Romana Vogrinčič
*Avtor: Marko Kikelj*
19 2 Romana Vogrinčič
Priložena je datoteka z imenom  _kviz-infmk-programiranje.xml_ kjer se nahaja nekaj nalog ( za kvize v Moodlu). Narejene so v moodlu 1.X, se jih pa da uvoziti tudi v novejše moodle. 
20 1 Romana Vogrinčič
Pri uvozu izberete moodle xml format.
21 1 Romana Vogrinčič
22 1 Romana Vogrinčič
_Predlog uporabe:_ 
23 1 Romana Vogrinčič
Naloge uporabljam za domače naloge in za oceno: doma rešujejo kviz npr. iz 10-15 nalog, v šoli pa pišemo kratek kviz z bolj ali manj naključnimi petimi nalogami (enakimi kot jih delajo doma, le pri nekaterih nalogah so številke naključno generirani). Iz treh takih kvizov dobijo oceno.