Naloge in vaje iz programiranja » History » Version 1

Romana Vogrinčič, 06.01.2016 21:10

1 1 Romana Vogrinčič
h1. Naloge in vaje iz programiranja
2 1 Romana Vogrinčič
3 1 Romana Vogrinčič
*  *Datoteke za kviz v Moodle*
4 1 Romana Vogrinčič
**Avtor*:*Marko Kikelj**
5 1 Romana Vogrinčič
Priložena je datoteka z imenom __kviz-infmk-programiranje.xml_ kjer se nahaja nekaj nalog ( za kvize v Moodlu). Narejene so v moodlu 1.X, se jih pa da uvozit tudi v novejše moodle. 
6 1 Romana Vogrinčič
Pri uvozu izberete moodle xml format.
7 1 Romana Vogrinčič
8 1 Romana Vogrinčič
_Predlog uporabe:_ 
9 1 Romana Vogrinčič
Naloge uporabljam za domače naloge in za oceno: doma rešujejo kviz npr. iz 10-15 nalog, v šoli pa pišemo kratek kviz z bolj ali manj naključnimi petimi nalogami (enakimi kot jih delajo doma, le pri nekaterih nalogah so številke naključno generirani). Iz treh takih kvizov dobijo oceno.