kviz-infmk-programiranje.xml

Romana Vogrinčič, 06.01.2016 21:07

Download (102 KB)

 
1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<quiz>
3

  
4

  
5
<!-- question: 0 -->
6
 <question type="category">
7
  <category>
8
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del</text>
9

  
10
  </category>
11
 </question>
12

  
13

  
14

  
15
<!-- question: 700 -->
16
 <question type="calculated">
17
  <name><text>Funkcije - vsota stevil</text>
18
</name>
19
  <questiontext format="html">
20
<text><![CDATA[<br />Imamo naslednji program v Pythonu!<br /><br /><pre style="line-height: 85%;">def izracun(a,b):
21
 x=0
22
 while a&lt;=b:
23
 x=x+a
24
 a=a+{y}
25
 return x
26

  
27
print(izracun({x},{x}+5))</pre><font face="courier new,courier,monospace"> </font>Napiši število, ki ga program izpiše.<br /><br />]]></text>
28
  </questiontext>
29
  <image></image>
30
  <generalfeedback>
31
<text></text>
32
  </generalfeedback>
33
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
34
  <penalty>0.1</penalty>
35
  <hidden>0</hidden>
36
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
37
<answer fraction="100">
38
  <text>(6*{x}+3*(6-{y}))/{y}</text>
39
  <tolerance>0.01</tolerance>
40
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
41
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
42
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
43
  <feedback><text></text>
44
</feedback>
45
</answer>
46
<dataset_definitions>
47
<dataset_definition>
48
  <status><text>private</text>
49
</status>
50
  <name><text>x</text>
51
</name>
52
  <type>calculated</type>
53
  <distribution><text>uniform</text>
54
</distribution>
55
  <minimum><text>1.0</text>
56
</minimum>
57
  <maximum><text>10.0</text>
58
</maximum>
59
  <decimals><text>0</text>
60
</decimals>
61
  <itemcount>27</itemcount>
62
  <dataset_items>
63
    <dataset_item>
64
      <number>1</number>
65
      <value>4</value>
66
    </dataset_item>
67
    <dataset_item>
68
      <number>2</number>
69
      <value>3</value>
70
    </dataset_item>
71
    <dataset_item>
72
      <number>3</number>
73
      <value>7</value>
74
    </dataset_item>
75
    <dataset_item>
76
      <number>4</number>
77
      <value>2</value>
78
    </dataset_item>
79
    <dataset_item>
80
      <number>5</number>
81
      <value>9</value>
82
    </dataset_item>
83
    <dataset_item>
84
      <number>6</number>
85
      <value>5</value>
86
    </dataset_item>
87
    <dataset_item>
88
      <number>7</number>
89
      <value>8</value>
90
    </dataset_item>
91
    <dataset_item>
92
      <number>8</number>
93
      <value>1</value>
94
    </dataset_item>
95
    <dataset_item>
96
      <number>9</number>
97
      <value>1</value>
98
    </dataset_item>
99
    <dataset_item>
100
      <number>10</number>
101
      <value>1</value>
102
    </dataset_item>
103
    <dataset_item>
104
      <number>11</number>
105
      <value>2</value>
106
    </dataset_item>
107
    <dataset_item>
108
      <number>12</number>
109
      <value>2</value>
110
    </dataset_item>
111
    <dataset_item>
112
      <number>13</number>
113
      <value>3</value>
114
    </dataset_item>
115
    <dataset_item>
116
      <number>14</number>
117
      <value>3</value>
118
    </dataset_item>
119
    <dataset_item>
120
      <number>15</number>
121
      <value>4</value>
122
    </dataset_item>
123
    <dataset_item>
124
      <number>16</number>
125
      <value>4</value>
126
    </dataset_item>
127
    <dataset_item>
128
      <number>17</number>
129
      <value>5</value>
130
    </dataset_item>
131
    <dataset_item>
132
      <number>18</number>
133
      <value>5</value>
134
    </dataset_item>
135
    <dataset_item>
136
      <number>19</number>
137
      <value>6</value>
138
    </dataset_item>
139
    <dataset_item>
140
      <number>20</number>
141
      <value>6</value>
142
    </dataset_item>
143
    <dataset_item>
144
      <number>21</number>
145
      <value>6</value>
146
    </dataset_item>
147
    <dataset_item>
148
      <number>22</number>
149
      <value>7</value>
150
    </dataset_item>
151
    <dataset_item>
152
      <number>23</number>
153
      <value>7</value>
154
    </dataset_item>
155
    <dataset_item>
156
      <number>24</number>
157
      <value>8</value>
158
    </dataset_item>
159
    <dataset_item>
160
      <number>25</number>
161
      <value>8</value>
162
    </dataset_item>
163
    <dataset_item>
164
      <number>26</number>
165
      <value>9</value>
166
    </dataset_item>
167
    <dataset_item>
168
      <number>27</number>
169
      <value>9</value>
170
    </dataset_item>
171
  </dataset_items>
172
  <number_of_items>27</number_of_items>
173
</dataset_definition>
174
<dataset_definition>
175
  <status><text>private</text>
176
</status>
177
  <name><text>y</text>
178
</name>
179
  <type>calculated</type>
180
  <distribution><text>uniform</text>
181
</distribution>
182
  <minimum><text>1.0</text>
183
</minimum>
184
  <maximum><text>3</text>
185
</maximum>
186
  <decimals><text>0</text>
187
</decimals>
188
  <itemcount>27</itemcount>
189
  <dataset_items>
190
    <dataset_item>
191
      <number>1</number>
192
      <value>2</value>
193
    </dataset_item>
194
    <dataset_item>
195
      <number>2</number>
196
      <value>3</value>
197
    </dataset_item>
198
    <dataset_item>
199
      <number>3</number>
200
      <value>1</value>
201
    </dataset_item>
202
    <dataset_item>
203
      <number>4</number>
204
      <value>3</value>
205
    </dataset_item>
206
    <dataset_item>
207
      <number>5</number>
208
      <value>2</value>
209
    </dataset_item>
210
    <dataset_item>
211
      <number>6</number>
212
      <value>3</value>
213
    </dataset_item>
214
    <dataset_item>
215
      <number>7</number>
216
      <value>2</value>
217
    </dataset_item>
218
    <dataset_item>
219
      <number>8</number>
220
      <value>1</value>
221
    </dataset_item>
222
    <dataset_item>
223
      <number>9</number>
224
      <value>2</value>
225
    </dataset_item>
226
    <dataset_item>
227
      <number>10</number>
228
      <value>3</value>
229
    </dataset_item>
230
    <dataset_item>
231
      <number>11</number>
232
      <value>1</value>
233
    </dataset_item>
234
    <dataset_item>
235
      <number>12</number>
236
      <value>2</value>
237
    </dataset_item>
238
    <dataset_item>
239
      <number>13</number>
240
      <value>1</value>
241
    </dataset_item>
242
    <dataset_item>
243
      <number>14</number>
244
      <value>2</value>
245
    </dataset_item>
246
    <dataset_item>
247
      <number>15</number>
248
      <value>1</value>
249
    </dataset_item>
250
    <dataset_item>
251
      <number>16</number>
252
      <value>3</value>
253
    </dataset_item>
254
    <dataset_item>
255
      <number>17</number>
256
      <value>1</value>
257
    </dataset_item>
258
    <dataset_item>
259
      <number>18</number>
260
      <value>2</value>
261
    </dataset_item>
262
    <dataset_item>
263
      <number>19</number>
264
      <value>1</value>
265
    </dataset_item>
266
    <dataset_item>
267
      <number>20</number>
268
      <value>2</value>
269
    </dataset_item>
270
    <dataset_item>
271
      <number>21</number>
272
      <value>3</value>
273
    </dataset_item>
274
    <dataset_item>
275
      <number>22</number>
276
      <value>2</value>
277
    </dataset_item>
278
    <dataset_item>
279
      <number>23</number>
280
      <value>3</value>
281
    </dataset_item>
282
    <dataset_item>
283
      <number>24</number>
284
      <value>1</value>
285
    </dataset_item>
286
    <dataset_item>
287
      <number>25</number>
288
      <value>3</value>
289
    </dataset_item>
290
    <dataset_item>
291
      <number>26</number>
292
      <value>1</value>
293
    </dataset_item>
294
    <dataset_item>
295
      <number>27</number>
296
      <value>3</value>
297
    </dataset_item>
298
  </dataset_items>
299
  <number_of_items>27</number_of_items>
300
</dataset_definition>
301
</dataset_definitions>
302
</question>
303

  
304

  
305

  
306
<!-- question: 0 -->
307
 <question type="category">
308
  <category>
309
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/Funkcije</text>
310

  
311
  </category>
312
 </question>
313

  
314

  
315

  
316
<!-- question: 574 -->
317
 <question type="calculated">
318
  <name><text>Funkcije-zanke</text>
319
</name>
320
  <questiontext format="html">
321
<text><![CDATA[Imamo funkcijo z imenom nekaj, napisano v psevdokodi. Kakšen rezultat vrne funkcija v spremenljivko c, če jo kličemo z ukazom c= nekaj({x},{y})?<br /><br /><font face="courier new, courier, monospace">funkcija nekaj(a,b) {<br />rezultat=0<br />dokler velja b&gt;0 ponovi<br />rezultat=rezultat+a<br />b=b-1<br />do sem</font><div><font face="courier new, courier, monospace">vrni rezultat</font></div><div><font face="courier new, courier, monospace">}</font><br /><br /><br /><br /><br /><br /></div>]]></text>
322
  </questiontext>
323
  <image></image>
324
  <generalfeedback>
325
<text></text>
326
  </generalfeedback>
327
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
328
  <penalty>0.1</penalty>
329
  <hidden>0</hidden>
330
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
331
<answer fraction="100">
332
  <text>{x}*{y}</text>
333
  <tolerance>0.01</tolerance>
334
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
335
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
336
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
337
  <feedback><text></text>
338
</feedback>
339
</answer>
340
<dataset_definitions>
341
<dataset_definition>
342
  <status><text>private</text>
343
</status>
344
  <name><text>x</text>
345
</name>
346
  <type>calculated</type>
347
  <distribution><text>uniform</text>
348
</distribution>
349
  <minimum><text>1</text>
350
</minimum>
351
  <maximum><text>4</text>
352
</maximum>
353
  <decimals><text>0</text>
354
</decimals>
355
  <itemcount>10</itemcount>
356
  <dataset_items>
357
    <dataset_item>
358
      <number>1</number>
359
      <value>2</value>
360
    </dataset_item>
361
    <dataset_item>
362
      <number>2</number>
363
      <value>3</value>
364
    </dataset_item>
365
    <dataset_item>
366
      <number>3</number>
367
      <value>3</value>
368
    </dataset_item>
369
    <dataset_item>
370
      <number>4</number>
371
      <value>3</value>
372
    </dataset_item>
373
    <dataset_item>
374
      <number>5</number>
375
      <value>3</value>
376
    </dataset_item>
377
    <dataset_item>
378
      <number>6</number>
379
      <value>3</value>
380
    </dataset_item>
381
    <dataset_item>
382
      <number>7</number>
383
      <value>2</value>
384
    </dataset_item>
385
    <dataset_item>
386
      <number>8</number>
387
      <value>2</value>
388
    </dataset_item>
389
    <dataset_item>
390
      <number>9</number>
391
      <value>2</value>
392
    </dataset_item>
393
    <dataset_item>
394
      <number>10</number>
395
      <value>3</value>
396
    </dataset_item>
397
  </dataset_items>
398
  <number_of_items>10</number_of_items>
399
</dataset_definition>
400
<dataset_definition>
401
  <status><text>private</text>
402
</status>
403
  <name><text>y</text>
404
</name>
405
  <type>calculated</type>
406
  <distribution><text>uniform</text>
407
</distribution>
408
  <minimum><text>1</text>
409
</minimum>
410
  <maximum><text>10</text>
411
</maximum>
412
  <decimals><text>0</text>
413
</decimals>
414
  <itemcount>10</itemcount>
415
  <dataset_items>
416
    <dataset_item>
417
      <number>1</number>
418
      <value>9</value>
419
    </dataset_item>
420
    <dataset_item>
421
      <number>2</number>
422
      <value>7</value>
423
    </dataset_item>
424
    <dataset_item>
425
      <number>3</number>
426
      <value>6</value>
427
    </dataset_item>
428
    <dataset_item>
429
      <number>4</number>
430
      <value>4</value>
431
    </dataset_item>
432
    <dataset_item>
433
      <number>5</number>
434
      <value>6</value>
435
    </dataset_item>
436
    <dataset_item>
437
      <number>6</number>
438
      <value>10</value>
439
    </dataset_item>
440
    <dataset_item>
441
      <number>7</number>
442
      <value>4</value>
443
    </dataset_item>
444
    <dataset_item>
445
      <number>8</number>
446
      <value>7</value>
447
    </dataset_item>
448
    <dataset_item>
449
      <number>9</number>
450
      <value>8</value>
451
    </dataset_item>
452
    <dataset_item>
453
      <number>10</number>
454
      <value>7</value>
455
    </dataset_item>
456
  </dataset_items>
457
  <number_of_items>10</number_of_items>
458
</dataset_definition>
459
</dataset_definitions>
460
</question>
461

  
462

  
463

  
464
<!-- question: 701 -->
465
 <question type="calculated">
466
  <name><text>Funkcije-zanke</text>
467
</name>
468
  <questiontext format="html">
469
<text><![CDATA[Imamo funkcijo z imenom nekaj, napisano v psevdokodi. Kakšen rezultat vrne funkcija v spremenljivko c, če jo kličemo z ukazom c= nekaj({x}*{y},{y})?<br /><br /><font face="courier new, courier, monospace">funkcija nekaj(a,b) {<br />rezultat=0<br />dokler velja (a-b)&gt;=0 ponovi<br />rezultat=rezultat+1<br />a=a-b<br />do sem</font><div><font face="courier new, courier, monospace">vrni rezultat</font></div><div><font face="courier new, courier, monospace">}</font><br /><br /><br /><br /><br /><br /></div>]]></text>
470
  </questiontext>
471
  <image></image>
472
  <generalfeedback>
473
<text></text>
474
  </generalfeedback>
475
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
476
  <penalty>0.1</penalty>
477
  <hidden>0</hidden>
478
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
479
<answer fraction="100">
480
  <text>{x}</text>
481
  <tolerance>0.01</tolerance>
482
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
483
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
484
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
485
  <feedback><text></text>
486
</feedback>
487
</answer>
488
<dataset_definitions>
489
<dataset_definition>
490
  <status><text>private</text>
491
</status>
492
  <name><text>x</text>
493
</name>
494
  <type>calculated</type>
495
  <distribution><text>uniform</text>
496
</distribution>
497
  <minimum><text>5</text>
498
</minimum>
499
  <maximum><text>15</text>
500
</maximum>
501
  <decimals><text>0</text>
502
</decimals>
503
  <itemcount>31</itemcount>
504
  <dataset_items>
505
    <dataset_item>
506
      <number>1</number>
507
      <value>2</value>
508
    </dataset_item>
509
    <dataset_item>
510
      <number>2</number>
511
      <value>3</value>
512
    </dataset_item>
513
    <dataset_item>
514
      <number>3</number>
515
      <value>3</value>
516
    </dataset_item>
517
    <dataset_item>
518
      <number>4</number>
519
      <value>3</value>
520
    </dataset_item>
521
    <dataset_item>
522
      <number>5</number>
523
      <value>3</value>
524
    </dataset_item>
525
    <dataset_item>
526
      <number>6</number>
527
      <value>3</value>
528
    </dataset_item>
529
    <dataset_item>
530
      <number>7</number>
531
      <value>2</value>
532
    </dataset_item>
533
    <dataset_item>
534
      <number>8</number>
535
      <value>2</value>
536
    </dataset_item>
537
    <dataset_item>
538
      <number>9</number>
539
      <value>2</value>
540
    </dataset_item>
541
    <dataset_item>
542
      <number>10</number>
543
      <value>3</value>
544
    </dataset_item>
545
    <dataset_item>
546
      <number>11</number>
547
      <value>13</value>
548
    </dataset_item>
549
    <dataset_item>
550
      <number>12</number>
551
      <value>7</value>
552
    </dataset_item>
553
    <dataset_item>
554
      <number>13</number>
555
      <value>11</value>
556
    </dataset_item>
557
    <dataset_item>
558
      <number>14</number>
559
      <value>7</value>
560
    </dataset_item>
561
    <dataset_item>
562
      <number>15</number>
563
      <value>14</value>
564
    </dataset_item>
565
    <dataset_item>
566
      <number>16</number>
567
      <value>9</value>
568
    </dataset_item>
569
    <dataset_item>
570
      <number>17</number>
571
      <value>5</value>
572
    </dataset_item>
573
    <dataset_item>
574
      <number>18</number>
575
      <value>10</value>
576
    </dataset_item>
577
    <dataset_item>
578
      <number>19</number>
579
      <value>7</value>
580
    </dataset_item>
581
    <dataset_item>
582
      <number>20</number>
583
      <value>10</value>
584
    </dataset_item>
585
    <dataset_item>
586
      <number>21</number>
587
      <value>13</value>
588
    </dataset_item>
589
    <dataset_item>
590
      <number>22</number>
591
      <value>7</value>
592
    </dataset_item>
593
    <dataset_item>
594
      <number>23</number>
595
      <value>14</value>
596
    </dataset_item>
597
    <dataset_item>
598
      <number>24</number>
599
      <value>6</value>
600
    </dataset_item>
601
    <dataset_item>
602
      <number>25</number>
603
      <value>8</value>
604
    </dataset_item>
605
    <dataset_item>
606
      <number>26</number>
607
      <value>12</value>
608
    </dataset_item>
609
    <dataset_item>
610
      <number>27</number>
611
      <value>10</value>
612
    </dataset_item>
613
    <dataset_item>
614
      <number>28</number>
615
      <value>11</value>
616
    </dataset_item>
617
    <dataset_item>
618
      <number>29</number>
619
      <value>12</value>
620
    </dataset_item>
621
    <dataset_item>
622
      <number>30</number>
623
      <value>8</value>
624
    </dataset_item>
625
    <dataset_item>
626
      <number>31</number>
627
      <value>9</value>
628
    </dataset_item>
629
  </dataset_items>
630
  <number_of_items>31</number_of_items>
631
</dataset_definition>
632
<dataset_definition>
633
  <status><text>private</text>
634
</status>
635
  <name><text>y</text>
636
</name>
637
  <type>calculated</type>
638
  <distribution><text>uniform</text>
639
</distribution>
640
  <minimum><text>2</text>
641
</minimum>
642
  <maximum><text>6</text>
643
</maximum>
644
  <decimals><text>0</text>
645
</decimals>
646
  <itemcount>31</itemcount>
647
  <dataset_items>
648
    <dataset_item>
649
      <number>1</number>
650
      <value>9</value>
651
    </dataset_item>
652
    <dataset_item>
653
      <number>2</number>
654
      <value>7</value>
655
    </dataset_item>
656
    <dataset_item>
657
      <number>3</number>
658
      <value>6</value>
659
    </dataset_item>
660
    <dataset_item>
661
      <number>4</number>
662
      <value>4</value>
663
    </dataset_item>
664
    <dataset_item>
665
      <number>5</number>
666
      <value>6</value>
667
    </dataset_item>
668
    <dataset_item>
669
      <number>6</number>
670
      <value>10</value>
671
    </dataset_item>
672
    <dataset_item>
673
      <number>7</number>
674
      <value>4</value>
675
    </dataset_item>
676
    <dataset_item>
677
      <number>8</number>
678
      <value>7</value>
679
    </dataset_item>
680
    <dataset_item>
681
      <number>9</number>
682
      <value>8</value>
683
    </dataset_item>
684
    <dataset_item>
685
      <number>10</number>
686
      <value>7</value>
687
    </dataset_item>
688
    <dataset_item>
689
      <number>11</number>
690
      <value>3</value>
691
    </dataset_item>
692
    <dataset_item>
693
      <number>12</number>
694
      <value>4</value>
695
    </dataset_item>
696
    <dataset_item>
697
      <number>13</number>
698
      <value>3</value>
699
    </dataset_item>
700
    <dataset_item>
701
      <number>14</number>
702
      <value>4</value>
703
    </dataset_item>
704
    <dataset_item>
705
      <number>15</number>
706
      <value>2</value>
707
    </dataset_item>
708
    <dataset_item>
709
      <number>16</number>
710
      <value>4</value>
711
    </dataset_item>
712
    <dataset_item>
713
      <number>17</number>
714
      <value>5</value>
715
    </dataset_item>
716
    <dataset_item>
717
      <number>18</number>
718
      <value>3</value>
719
    </dataset_item>
720
    <dataset_item>
721
      <number>19</number>
722
      <value>3</value>
723
    </dataset_item>
724
    <dataset_item>
725
      <number>20</number>
726
      <value>3</value>
727
    </dataset_item>
728
    <dataset_item>
729
      <number>21</number>
730
      <value>4</value>
731
    </dataset_item>
732
    <dataset_item>
733
      <number>22</number>
734
      <value>4</value>
735
    </dataset_item>
736
    <dataset_item>
737
      <number>23</number>
738
      <value>5</value>
739
    </dataset_item>
740
    <dataset_item>
741
      <number>24</number>
742
      <value>3</value>
743
    </dataset_item>
744
    <dataset_item>
745
      <number>25</number>
746
      <value>3</value>
747
    </dataset_item>
748
    <dataset_item>
749
      <number>26</number>
750
      <value>3</value>
751
    </dataset_item>
752
    <dataset_item>
753
      <number>27</number>
754
      <value>2</value>
755
    </dataset_item>
756
    <dataset_item>
757
      <number>28</number>
758
      <value>2</value>
759
    </dataset_item>
760
    <dataset_item>
761
      <number>29</number>
762
      <value>5</value>
763
    </dataset_item>
764
    <dataset_item>
765
      <number>30</number>
766
      <value>3</value>
767
    </dataset_item>
768
    <dataset_item>
769
      <number>31</number>
770
      <value>2</value>
771
    </dataset_item>
772
  </dataset_items>
773
  <number_of_items>31</number_of_items>
774
</dataset_definition>
775
</dataset_definitions>
776
</question>
777

  
778

  
779

  
780
<!-- question: 0 -->
781
 <question type="category">
782
  <category>
783
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/2. del</text>
784

  
785
  </category>
786
 </question>
787

  
788

  
789

  
790
<!-- question: 560 -->
791
 <question type="calculated">
792
  <name><text>if - diagram poteka</text>
793
</name>
794
  <questiontext format="html">
795
<text><![CDATA[<img width="282" vspace="0" hspace="0" height="422" border="0" title="Diagram poteka" alt="Diagram poteka" src="http://245.gvs.arnes.si/gimjes/moodle/file.php/1/informatika/dp-if.jpg" /><br />Katero vrednost izpiše diagram poteka, če za a prebere vrednost {x}?<br /><br /><br />]]></text>
796
  </questiontext>
797
  <image></image>
798
  <generalfeedback>
799
<text></text>
800
  </generalfeedback>
801
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
802
  <penalty>0.1</penalty>
803
  <hidden>0</hidden>
804
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
805
<answer fraction="100">
806
  <text>100+{x}+10</text>
807
  <tolerance>0.01</tolerance>
808
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
809
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
810
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
811
  <feedback><text></text>
812
</feedback>
813
</answer>
814
<dataset_definitions>
815
<dataset_definition>
816
  <status><text>private</text>
817
</status>
818
  <name><text>x</text>
819
</name>
820
  <type>calculated</type>
821
  <distribution><text>uniform</text>
822
</distribution>
823
  <minimum><text>1</text>
824
</minimum>
825
  <maximum><text>10</text>
826
</maximum>
827
  <decimals><text>0</text>
828
</decimals>
829
  <itemcount>11</itemcount>
830
  <dataset_items>
831
    <dataset_item>
832
      <number>1</number>
833
      <value>9</value>
834
    </dataset_item>
835
    <dataset_item>
836
      <number>2</number>
837
      <value>5</value>
838
    </dataset_item>
839
    <dataset_item>
840
      <number>3</number>
841
      <value>4</value>
842
    </dataset_item>
843
    <dataset_item>
844
      <number>4</number>
845
      <value>9</value>
846
    </dataset_item>
847
    <dataset_item>
848
      <number>5</number>
849
      <value>4</value>
850
    </dataset_item>
851
    <dataset_item>
852
      <number>6</number>
853
      <value>3</value>
854
    </dataset_item>
855
    <dataset_item>
856
      <number>7</number>
857
      <value>8</value>
858
    </dataset_item>
859
    <dataset_item>
860
      <number>8</number>
861
      <value>4</value>
862
    </dataset_item>
863
    <dataset_item>
864
      <number>9</number>
865
      <value>10</value>
866
    </dataset_item>
867
    <dataset_item>
868
      <number>10</number>
869
      <value>8</value>
870
    </dataset_item>
871
    <dataset_item>
872
      <number>11</number>
873
      <value>4</value>
874
    </dataset_item>
875
  </dataset_items>
876
  <number_of_items>11</number_of_items>
877
</dataset_definition>
878
</dataset_definitions>
879
</question>
880

  
881

  
882

  
883
<!-- question: 561 -->
884
 <question type="calculated">
885
  <name><text>if - diagram poteka</text>
886
</name>
887
  <questiontext format="html">
888
<text><![CDATA[<img width="282" vspace="0" hspace="0" height="422" border="0" title="Diagram poteka" alt="Diagram poteka" src="http://245.gvs.arnes.si/gimjes/moodle/file.php/1/informatika/dp-if.jpg" /><br />Katero vrednost izpiše diagram poteka, če za a prebere vrednost {x}?]]></text>
889
  </questiontext>
890
  <image></image>
891
  <generalfeedback>
892
<text></text>
893
  </generalfeedback>
894
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
895
  <penalty>0.1</penalty>
896
  <hidden>0</hidden>
897
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
898
<answer fraction="100">
899
  <text>100-{x}-10</text>
900
  <tolerance>0.01</tolerance>
901
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
902
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
903
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
904
  <feedback><text></text>
905
</feedback>
906
</answer>
907
<dataset_definitions>
908
<dataset_definition>
909
  <status><text>private</text>
910
</status>
911
  <name><text>x</text>
912
</name>
913
  <type>calculated</type>
914
  <distribution><text>uniform</text>
915
</distribution>
916
  <minimum><text>-10</text>
917
</minimum>
918
  <maximum><text>-1</text>
919
</maximum>
920
  <decimals><text>0</text>
921
</decimals>
922
  <itemcount>10</itemcount>
923
  <dataset_items>
924
    <dataset_item>
925
      <number>1</number>
926
      <value>-9</value>
927
    </dataset_item>
928
    <dataset_item>
929
      <number>2</number>
930
      <value>-4</value>
931
    </dataset_item>
932
    <dataset_item>
933
      <number>3</number>
934
      <value>-3</value>
935
    </dataset_item>
936
    <dataset_item>
937
      <number>4</number>
938
      <value>-10</value>
939
    </dataset_item>
940
    <dataset_item>
941
      <number>5</number>
942
      <value>-7</value>
943
    </dataset_item>
944
    <dataset_item>
945
      <number>6</number>
946
      <value>-10</value>
947
    </dataset_item>
948
    <dataset_item>
949
      <number>7</number>
950
      <value>-10</value>
951
    </dataset_item>
952
    <dataset_item>
953
      <number>8</number>
954
      <value>-8</value>
955
    </dataset_item>
956
    <dataset_item>
957
      <number>9</number>
958
      <value>-4</value>
959
    </dataset_item>
960
    <dataset_item>
961
      <number>10</number>
962
      <value>-2</value>
963
    </dataset_item>
964
    <dataset_item>
965
      <number>11</number>
966
      <value>-2</value>
967
    </dataset_item>
968
  </dataset_items>
969
  <number_of_items>11</number_of_items>
970
</dataset_definition>
971
</dataset_definitions>
972
</question>
973

  
974

  
975

  
976
<!-- question: 0 -->
977
 <question type="category">
978
  <category>
979
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/1. del</text>
980

  
981
  </category>
982
 </question>
983

  
984

  
985

  
986
<!-- question: 556 -->
987
 <question type="calculated">
988
  <name><text>If - izvajanje</text>
989
</name>
990
  <questiontext format="html">
991
<text><![CDATA[Kakšna je vrednost spremenljivke a po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov v psevdokodi?<br /><br />a = {x}<br />if (a&gt;10) <br /> a = a - 5<br />sicer<br /> a = a + 5<br /><br />]]></text>
992
  </questiontext>
993
  <image></image>
994
  <generalfeedback>
995
<text></text>
996
  </generalfeedback>
997
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
998
  <penalty>0.1</penalty>
999
  <hidden>0</hidden>
1000
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1001
<answer fraction="100">
1002
  <text>{x} + 5</text>
1003
  <tolerance>0.01</tolerance>
1004
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1005
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1006
  <correctanswerlength>0</correctanswerlength>
1007
  <feedback><text></text>
1008
</feedback>
1009
</answer>
1010
<dataset_definitions>
1011
<dataset_definition>
1012
  <status><text>private</text>
1013
</status>
1014
  <name><text>x</text>
1015
</name>
1016
  <type>calculated</type>
1017
  <distribution><text>uniform</text>
1018
</distribution>
1019
  <minimum><text>1</text>
1020
</minimum>
1021
  <maximum><text>10</text>
1022
</maximum>
1023
  <decimals><text>0</text>
1024
</decimals>
1025
  <itemcount>11</itemcount>
1026
  <dataset_items>
1027
    <dataset_item>
1028
      <number>1</number>
1029
      <value>4</value>
1030
    </dataset_item>
1031
    <dataset_item>
1032
      <number>2</number>
1033
      <value>3</value>
1034
    </dataset_item>
1035
    <dataset_item>
1036
      <number>3</number>
1037
      <value>2</value>
1038
    </dataset_item>
1039
    <dataset_item>
1040
      <number>4</number>
1041
      <value>4</value>
1042
    </dataset_item>
1043
    <dataset_item>
1044
      <number>5</number>
1045
      <value>4</value>
1046
    </dataset_item>
1047
    <dataset_item>
1048
      <number>6</number>
1049
      <value>5</value>
1050
    </dataset_item>
1051
    <dataset_item>
1052
      <number>7</number>
1053
      <value>4</value>
1054
    </dataset_item>
1055
    <dataset_item>
1056
      <number>8</number>
1057
      <value>9</value>
1058
    </dataset_item>
1059
    <dataset_item>
1060
      <number>9</number>
1061
      <value>3</value>
1062
    </dataset_item>
1063
    <dataset_item>
1064
      <number>10</number>
1065
      <value>1</value>
1066
    </dataset_item>
1067
    <dataset_item>
1068
      <number>11</number>
1069
      <value>7</value>
1070
    </dataset_item>
1071
  </dataset_items>
1072
  <number_of_items>11</number_of_items>
1073
</dataset_definition>
1074
</dataset_definitions>
1075
</question>
1076

  
1077

  
1078

  
1079
<!-- question: 557 -->
1080
 <question type="calculated">
1081
  <name><text>If - izvajanje</text>
1082
</name>
1083
  <questiontext format="html">
1084
<text><![CDATA[Kakšna je vrednost spremenljivke po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov?<br /><br />a = {x}<br />if (a &lt; 11) {<br /> a = a + 11<br />}<br />]]></text>
1085
  </questiontext>
1086
  <image></image>
1087
  <generalfeedback>
1088
<text></text>
1089
  </generalfeedback>
1090
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1091
  <penalty>0.1</penalty>
1092
  <hidden>0</hidden>
1093
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1094
<answer fraction="100">
1095
  <text>{x} + 11</text>
1096
  <tolerance>0.01</tolerance>
1097
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1098
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1099
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
1100
  <feedback><text></text>
1101
</feedback>
1102
</answer>
1103
<dataset_definitions>
1104
<dataset_definition>
1105
  <status><text>shared</text>
1106
</status>
1107
  <name><text>x</text>
1108
</name>
1109
  <type>calculated</type>
1110
  <distribution><text>uniform</text>
1111
</distribution>
1112
  <minimum><text>1</text>
1113
</minimum>
1114
  <maximum><text>10</text>
1115
</maximum>
1116
  <decimals><text>0</text>
1117
</decimals>
1118
  <itemcount>7</itemcount>
1119
  <dataset_items>
1120
    <dataset_item>
1121
      <number>1</number>
1122
      <value>9</value>
1123
    </dataset_item>
1124
    <dataset_item>
1125
      <number>2</number>
1126
      <value>2</value>
1127
    </dataset_item>
1128
    <dataset_item>
1129
      <number>3</number>
1130
      <value>7</value>
1131
    </dataset_item>
1132
    <dataset_item>
1133
      <number>4</number>
1134
      <value>3</value>
1135
    </dataset_item>
1136
    <dataset_item>
1137
      <number>5</number>
1138
      <value>4</value>
1139
    </dataset_item>
1140
    <dataset_item>
1141
      <number>6</number>
1142
      <value>5</value>
1143
    </dataset_item>
1144
    <dataset_item>
1145
      <number>7</number>
1146
      <value>6</value>
1147
    </dataset_item>
1148
    <dataset_item>
1149
      <number>8</number>
1150
      <value>6</value>
1151
    </dataset_item>
1152
  </dataset_items>
1153
  <number_of_items>8</number_of_items>
1154
</dataset_definition>
1155
</dataset_definitions>
1156
</question>
1157

  
1158

  
1159

  
1160
<!-- question: 558 -->
1161
 <question type="calculated">
1162
  <name><text>If - izvajanje</text>
1163
</name>
1164
  <questiontext format="html">
1165
<text><![CDATA[Kakšna je vrednost spremenljivke po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov?<br /><br />a = {x}<br />if (a &gt; 10) {<br /> a = a + 20<br />}<br />]]></text>
1166
  </questiontext>
1167
  <image></image>
1168
  <generalfeedback>
1169
<text></text>
1170
  </generalfeedback>
1171
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1172
  <penalty>0.1</penalty>
1173
  <hidden>0</hidden>
1174
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1175
<answer fraction="100">
1176
  <text>{x}</text>
1177
  <tolerance>0.01</tolerance>
1178
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1179
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1180
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
1181
  <feedback><text></text>
1182
</feedback>
1183
</answer>
1184
<dataset_definitions>
1185
<dataset_definition>
1186
  <status><text>shared</text>
1187
</status>
1188
  <name><text>x</text>
1189
</name>
1190
  <type>calculated</type>
1191
  <distribution><text>uniform</text>
1192
</distribution>
1193
  <minimum><text>1</text>
1194
</minimum>
1195
  <maximum><text>10</text>
1196
</maximum>
1197
  <decimals><text>0</text>
1198
</decimals>
1199
  <itemcount>7</itemcount>
1200
  <dataset_items>
1201
    <dataset_item>
1202
      <number>1</number>
1203
      <value>9</value>
1204
    </dataset_item>
1205
    <dataset_item>
1206
      <number>2</number>
1207
      <value>2</value>
1208
    </dataset_item>
1209
    <dataset_item>
1210
      <number>3</number>
1211
      <value>7</value>
1212
    </dataset_item>
1213
    <dataset_item>
1214
      <number>4</number>
1215
      <value>3</value>
1216
    </dataset_item>
1217
    <dataset_item>
1218
      <number>5</number>
1219
      <value>4</value>
1220
    </dataset_item>
1221
    <dataset_item>
1222
      <number>6</number>
1223
      <value>5</value>
1224
    </dataset_item>
1225
    <dataset_item>
1226
      <number>7</number>
1227
      <value>6</value>
1228
    </dataset_item>
1229
    <dataset_item>
1230
      <number>8</number>
1231
      <value>6</value>
1232
    </dataset_item>
1233
  </dataset_items>
1234
  <number_of_items>8</number_of_items>
1235
</dataset_definition>
1236
</dataset_definitions>
1237
</question>
1238

  
1239

  
1240

  
1241
<!-- question: 553 -->
1242
 <question type="calculated">
1243
  <name><text>Spremenljivke - izvajanje</text>
1244
</name>
1245
  <questiontext format="html">
1246
<text><![CDATA[Kakšno vrednost ima spremenljivka a po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov?<br /><br />a = {x}<br />b = {y}<br />a = a + b + 20<br />]]></text>
1247
  </questiontext>
1248
  <image></image>
1249
  <generalfeedback>
1250
<text></text>
1251
  </generalfeedback>
1252
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1253
  <penalty>0.1</penalty>
1254
  <hidden>0</hidden>
1255
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1256
<answer fraction="100">
1257
  <text>{x} + {y} +20</text>
1258
  <tolerance>0</tolerance>
1259
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1260
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1261
  <correctanswerlength>0</correctanswerlength>
1262
  <feedback><text></text>
1263
</feedback>
1264
</answer>
1265
<dataset_definitions>
1266
<dataset_definition>
1267
  <status><text>private</text>
1268
</status>
1269
  <name><text>x</text>
1270
</name>
1271
  <type>calculated</type>
1272
  <distribution><text>uniform</text>
1273
</distribution>
1274
  <minimum><text>1</text>
1275
</minimum>
1276
  <maximum><text>10</text>
1277
</maximum>
1278
  <decimals><text>0</text>
1279
</decimals>
1280
  <itemcount>8</itemcount>
1281
  <dataset_items>
1282
    <dataset_item>
1283
      <number>1</number>
1284
      <value>4</value>
1285
    </dataset_item>
1286
    <dataset_item>
1287
      <number>2</number>
1288
      <value>2</value>
1289
    </dataset_item>
1290
    <dataset_item>
1291
      <number>3</number>
1292
      <value>1</value>
1293
    </dataset_item>
1294
    <dataset_item>
1295
      <number>4</number>
1296
      <value>4</value>
1297
    </dataset_item>
1298
    <dataset_item>
1299
      <number>5</number>
1300
      <value>8</value>
1301
    </dataset_item>
1302
    <dataset_item>
1303
      <number>6</number>
1304
      <value>3</value>
1305
    </dataset_item>
1306
    <dataset_item>
1307
      <number>7</number>
1308
      <value>4</value>
1309
    </dataset_item>
1310
    <dataset_item>
1311
      <number>8</number>
1312
      <value>4</value>
1313
    </dataset_item>
1314
  </dataset_items>
1315
  <number_of_items>8</number_of_items>
1316
</dataset_definition>
1317
<dataset_definition>
1318
  <status><text>private</text>
1319
</status>
1320
  <name><text>y</text>
1321
</name>
1322
  <type>calculated</type>
1323
  <distribution><text>uniform</text>
1324
</distribution>
1325
  <minimum><text>1</text>
1326
</minimum>
1327
  <maximum><text>10</text>
1328
</maximum>
1329
  <decimals><text>0</text>
1330
</decimals>
1331
  <itemcount>8</itemcount>
1332
  <dataset_items>
1333
    <dataset_item>
1334
      <number>1</number>
1335
      <value>8</value>
1336
    </dataset_item>
1337
    <dataset_item>
1338
      <number>2</number>
1339
      <value>2</value>
1340
    </dataset_item>
1341
    <dataset_item>
1342
      <number>3</number>
1343
      <value>5</value>
1344
    </dataset_item>
1345
    <dataset_item>
1346
      <number>4</number>
1347
      <value>9</value>
1348
    </dataset_item>
1349
    <dataset_item>
1350
      <number>5</number>
1351
      <value>5</value>
1352
    </dataset_item>
1353
    <dataset_item>
1354
      <number>6</number>
1355
      <value>7</value>
1356
    </dataset_item>
1357
    <dataset_item>
1358
      <number>7</number>
1359
      <value>4</value>
1360
    </dataset_item>
1361
    <dataset_item>
1362
      <number>8</number>
1363
      <value>4</value>
1364
    </dataset_item>
1365
  </dataset_items>
1366
  <number_of_items>8</number_of_items>
1367
</dataset_definition>
1368
</dataset_definitions>
1369
</question>
1370

  
1371

  
1372

  
1373
<!-- question: 554 -->
1374
 <question type="calculated">
1375
  <name><text>Spremenljivke - izvajanje</text>
1376
</name>
1377
  <questiontext format="html">
1378
<text><![CDATA[Kakšno vrednost ima spremenljivka a po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov?<br /><br />a = {x}<br />b = {y}<br />b = 5*a - b<br />]]></text>
1379
  </questiontext>
1380
  <image></image>
1381
  <generalfeedback>
1382
<text></text>
1383
  </generalfeedback>
1384
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1385
  <penalty>0.1</penalty>
1386
  <hidden>0</hidden>
1387
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1388
<answer fraction="100">
1389
  <text>{x}</text>
1390
  <tolerance>0</tolerance>
1391
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1392
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1393
  <correctanswerlength>0</correctanswerlength>
1394
  <feedback><text></text>
1395
</feedback>
1396
</answer>
1397
<dataset_definitions>
1398
<dataset_definition>
1399
  <status><text>private</text>
1400
</status>
1401
  <name><text>x</text>
1402
</name>
1403
  <type>calculated</type>
1404
  <distribution><text>uniform</text>
1405
</distribution>
1406
  <minimum><text>1</text>
1407
</minimum>
1408
  <maximum><text>10</text>
1409
</maximum>
1410
  <decimals><text>0</text>
1411
</decimals>
1412
  <itemcount>8</itemcount>
1413
  <dataset_items>
1414
    <dataset_item>
1415
      <number>1</number>
1416
      <value>4</value>
1417
    </dataset_item>
1418
    <dataset_item>
1419
      <number>2</number>
1420
      <value>2</value>
1421
    </dataset_item>
1422
    <dataset_item>
1423
      <number>3</number>
1424
      <value>1</value>
1425
    </dataset_item>
1426
    <dataset_item>
1427
      <number>4</number>
1428
      <value>4</value>
1429
    </dataset_item>
1430
    <dataset_item>
1431
      <number>5</number>
1432
      <value>8</value>
1433
    </dataset_item>
1434
    <dataset_item>
1435
      <number>6</number>
1436
      <value>3</value>
1437
    </dataset_item>
1438
    <dataset_item>
1439
      <number>7</number>
1440
      <value>4</value>
1441
    </dataset_item>
1442
    <dataset_item>
1443
      <number>8</number>
1444
      <value>3</value>
1445
    </dataset_item>
1446
  </dataset_items>
1447
  <number_of_items>8</number_of_items>
1448
</dataset_definition>
1449
<dataset_definition>
1450
  <status><text>private</text>
1451
</status>
1452
  <name><text>y</text>
1453
</name>
1454
  <type>calculated</type>
1455
  <distribution><text>uniform</text>
1456
</distribution>
1457
  <minimum><text>1</text>
1458
</minimum>
1459
  <maximum><text>10</text>
1460
</maximum>
1461
  <decimals><text>0</text>
1462
</decimals>
1463
  <itemcount>8</itemcount>
1464
  <dataset_items>
1465
    <dataset_item>
1466
      <number>1</number>
1467
      <value>8</value>
1468
    </dataset_item>
1469
    <dataset_item>
1470
      <number>2</number>
1471
      <value>2</value>
1472
    </dataset_item>
1473
    <dataset_item>
1474
      <number>3</number>
1475
      <value>5</value>
1476
    </dataset_item>
1477
    <dataset_item>
1478
      <number>4</number>
1479
      <value>9</value>
1480
    </dataset_item>
1481
    <dataset_item>
1482
      <number>5</number>
1483
      <value>5</value>
1484
    </dataset_item>
1485
    <dataset_item>
1486
      <number>6</number>
1487
      <value>7</value>
1488
    </dataset_item>
1489
    <dataset_item>
1490
      <number>7</number>
1491
      <value>4</value>
1492
    </dataset_item>
1493
    <dataset_item>
1494
      <number>8</number>
1495
      <value>2</value>
1496
    </dataset_item>
1497
  </dataset_items>
1498
  <number_of_items>8</number_of_items>
1499
</dataset_definition>
1500
</dataset_definitions>
1501
</question>
1502

  
1503

  
1504

  
1505
<!-- question: 559 -->
1506
 <question type="calculated">
1507
  <name><text>Spremenljivke - izvajanje</text>
1508
</name>
1509
  <questiontext format="html">
1510
<text><![CDATA[Kakšno vrednost ima spremenljivka b po izvedbi naslednjega zaporedja ukazov?<br /><br />a = {x}<br />b = {y}<br />b = 5*a - b<br />]]></text>
1511
  </questiontext>
1512
  <image></image>
1513
  <generalfeedback>
1514
<text></text>
1515
  </generalfeedback>
1516
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1517
  <penalty>0.1</penalty>
1518
  <hidden>0</hidden>
1519
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1520
<answer fraction="100">
1521
  <text>5*{x}-{y}</text>
1522
  <tolerance>0</tolerance>
1523
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1524
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1525
  <correctanswerlength>0</correctanswerlength>
1526
  <feedback><text></text>
1527
</feedback>
1528
</answer>
1529
<dataset_definitions>
1530
<dataset_definition>
1531
  <status><text>private</text>
1532
</status>
1533
  <name><text>x</text>
1534
</name>
1535
  <type>calculated</type>
1536
  <distribution><text>uniform</text>
1537
</distribution>
1538
  <minimum><text>1</text>
1539
</minimum>
1540
  <maximum><text>10</text>
1541
</maximum>
1542
  <decimals><text>0</text>
1543
</decimals>
1544
  <itemcount>8</itemcount>
1545
  <dataset_items>
1546
    <dataset_item>
1547
      <number>1</number>
1548
      <value>4</value>
1549
    </dataset_item>
1550
    <dataset_item>
1551
      <number>2</number>
1552
      <value>2</value>
1553
    </dataset_item>
1554
    <dataset_item>
1555
      <number>3</number>
1556
      <value>1</value>
1557
    </dataset_item>
1558
    <dataset_item>
1559
      <number>4</number>
1560
      <value>4</value>
1561
    </dataset_item>
1562
    <dataset_item>
1563
      <number>5</number>
1564
      <value>8</value>
1565
    </dataset_item>
1566
    <dataset_item>
1567
      <number>6</number>
1568
      <value>3</value>
1569
    </dataset_item>
1570
    <dataset_item>
1571
      <number>7</number>
1572
      <value>4</value>
1573
    </dataset_item>
1574
    <dataset_item>
1575
      <number>8</number>
1576
      <value>3</value>
1577
    </dataset_item>
1578
  </dataset_items>
1579
  <number_of_items>8</number_of_items>
1580
</dataset_definition>
1581
<dataset_definition>
1582
  <status><text>private</text>
1583
</status>
1584
  <name><text>y</text>
1585
</name>
1586
  <type>calculated</type>
1587
  <distribution><text>uniform</text>
1588
</distribution>
1589
  <minimum><text>1</text>
1590
</minimum>
1591
  <maximum><text>10</text>
1592
</maximum>
1593
  <decimals><text>0</text>
1594
</decimals>
1595
  <itemcount>8</itemcount>
1596
  <dataset_items>
1597
    <dataset_item>
1598
      <number>1</number>
1599
      <value>8</value>
1600
    </dataset_item>
1601
    <dataset_item>
1602
      <number>2</number>
1603
      <value>2</value>
1604
    </dataset_item>
1605
    <dataset_item>
1606
      <number>3</number>
1607
      <value>5</value>
1608
    </dataset_item>
1609
    <dataset_item>
1610
      <number>4</number>
1611
      <value>9</value>
1612
    </dataset_item>
1613
    <dataset_item>
1614
      <number>5</number>
1615
      <value>5</value>
1616
    </dataset_item>
1617
    <dataset_item>
1618
      <number>6</number>
1619
      <value>7</value>
1620
    </dataset_item>
1621
    <dataset_item>
1622
      <number>7</number>
1623
      <value>4</value>
1624
    </dataset_item>
1625
    <dataset_item>
1626
      <number>8</number>
1627
      <value>2</value>
1628
    </dataset_item>
1629
  </dataset_items>
1630
  <number_of_items>8</number_of_items>
1631
</dataset_definition>
1632
</dataset_definitions>
1633
</question>
1634

  
1635

  
1636

  
1637
<!-- question: 0 -->
1638
 <question type="category">
1639
  <category>
1640
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/Tabele</text>
1641

  
1642
  </category>
1643
 </question>
1644

  
1645

  
1646

  
1647
<!-- question: 699 -->
1648
 <question type="calculated">
1649
  <name><text>Tabele</text>
1650
</name>
1651
  <questiontext format="html">
1652
<text><![CDATA[<br />Imamo naslednji program v Pythonu!<br /><br /><pre style="line-height: 85%;"> tab=[{a},{b},{c},{d},{e},{f},{g}]
1653
 y=0
1654
 x=0
1655
 while x&lt;=5:
1656
 y=y+tab[x]
1657
 x=x+1
1658
 print( y )
1659

  
1660
</pre><font face="courier new,courier,monospace"> </font>Napiši število, ki ga program izpiše.<br /><br />]]></text>
1661
  </questiontext>
1662
  <image></image>
1663
  <generalfeedback>
1664
<text></text>
1665
  </generalfeedback>
1666
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
1667
  <penalty>0.1</penalty>
1668
  <hidden>0</hidden>
1669
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
1670
<answer fraction="100">
1671
  <text>{a}+{b}+{c}+{d}+{e}+{f}+{g}-{g}</text>
1672
  <tolerance>0.01</tolerance>
1673
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
1674
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
1675
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
1676
  <feedback><text></text>
1677
</feedback>
1678
</answer>
1679
<dataset_definitions>
1680
<dataset_definition>
1681
  <status><text>private</text>
1682
</status>
1683
  <name><text>a</text>
1684
</name>
1685
  <type>calculated</type>
1686
  <distribution><text>uniform</text>
1687
</distribution>
1688
  <minimum><text>1.0</text>
1689
</minimum>
1690
  <maximum><text>10.0</text>
1691
</maximum>
1692
  <decimals><text>0</text>
1693
</decimals>
1694
  <itemcount>20</itemcount>
1695
  <dataset_items>
1696
    <dataset_item>
1697
      <number>1</number>
1698
      <value>6</value>
1699
    </dataset_item>
1700
    <dataset_item>
1701
      <number>2</number>
1702
      <value>2</value>
1703
    </dataset_item>
1704
    <dataset_item>
1705
      <number>3</number>
1706
      <value>2</value>
1707
    </dataset_item>
1708
    <dataset_item>
1709
      <number>4</number>
1710
      <value>4</value>
1711
    </dataset_item>
1712
    <dataset_item>
1713
      <number>5</number>
1714
      <value>3</value>
1715
    </dataset_item>
1716
    <dataset_item>
1717
      <number>6</number>
1718
      <value>3</value>
1719
    </dataset_item>
1720
    <dataset_item>
1721
      <number>7</number>
1722
      <value>9</value>
1723
    </dataset_item>
1724
    <dataset_item>
1725
      <number>8</number>
1726
      <value>4</value>
1727
    </dataset_item>
1728
    <dataset_item>
1729
      <number>9</number>
1730
      <value>3</value>
1731
    </dataset_item>
1732
    <dataset_item>
1733
      <number>10</number>
1734
      <value>2</value>
1735
    </dataset_item>
1736
    <dataset_item>
1737
      <number>11</number>
1738
      <value>1</value>
1739
    </dataset_item>
1740
    <dataset_item>
1741
      <number>12</number>
1742
      <value>3</value>
1743
    </dataset_item>
1744
    <dataset_item>
1745
      <number>13</number>
1746
      <value>5</value>
1747
    </dataset_item>
1748
    <dataset_item>
1749
      <number>14</number>
1750
      <value>4</value>
1751
    </dataset_item>
1752
    <dataset_item>
1753
      <number>15</number>
1754
      <value>2</value>
1755
    </dataset_item>
1756
    <dataset_item>
1757
      <number>16</number>
1758
      <value>3</value>
1759
    </dataset_item>
1760
    <dataset_item>
1761
      <number>17</number>
1762
      <value>8</value>
1763
    </dataset_item>
1764
    <dataset_item>
1765
      <number>18</number>
1766
      <value>2</value>
1767
    </dataset_item>
1768
    <dataset_item>
1769
      <number>19</number>
1770
      <value>3</value>
1771
    </dataset_item>
1772
    <dataset_item>
1773
      <number>20</number>
1774
      <value>2</value>
1775
    </dataset_item>
1776
  </dataset_items>
1777
  <number_of_items>20</number_of_items>
1778
</dataset_definition>
1779
<dataset_definition>
1780
  <status><text>private</text>
1781
</status>
1782
  <name><text>b</text>
1783
</name>
1784
  <type>calculated</type>
1785
  <distribution><text>uniform</text>
1786
</distribution>
1787
  <minimum><text>1.0</text>
1788
</minimum>
1789
  <maximum><text>10.0</text>
1790
</maximum>
1791
  <decimals><text>0</text>
1792
</decimals>
1793
  <itemcount>20</itemcount>
1794
  <dataset_items>
1795
    <dataset_item>
1796
      <number>1</number>
1797
      <value>7</value>
1798
    </dataset_item>
1799
    <dataset_item>
1800
      <number>2</number>
1801
      <value>3</value>
1802
    </dataset_item>
1803
    <dataset_item>
1804
      <number>3</number>
1805
      <value>8</value>
1806
    </dataset_item>
1807
    <dataset_item>
1808
      <number>4</number>
1809
      <value>7</value>
1810
    </dataset_item>
1811
    <dataset_item>
1812
      <number>5</number>
1813
      <value>2</value>
1814
    </dataset_item>
1815
    <dataset_item>
1816
      <number>6</number>
1817
      <value>1</value>
1818
    </dataset_item>
1819
    <dataset_item>
1820
      <number>7</number>
1821
      <value>4</value>
1822
    </dataset_item>
1823
    <dataset_item>
1824
      <number>8</number>
1825
      <value>2</value>
1826
    </dataset_item>
1827
    <dataset_item>
1828
      <number>9</number>
1829
      <value>5</value>
1830
    </dataset_item>
1831
    <dataset_item>
1832
      <number>10</number>
1833
      <value>2</value>
1834
    </dataset_item>
1835
    <dataset_item>
1836
      <number>11</number>
1837
      <value>3</value>
1838
    </dataset_item>
1839
    <dataset_item>
1840
      <number>12</number>
1841
      <value>4</value>
1842
    </dataset_item>
1843
    <dataset_item>
1844
      <number>13</number>
1845
      <value>3</value>
1846
    </dataset_item>
1847
    <dataset_item>
1848
      <number>14</number>
1849
      <value>10</value>
1850
    </dataset_item>
1851
    <dataset_item>
1852
      <number>15</number>
1853
      <value>7</value>
1854
    </dataset_item>
1855
    <dataset_item>
1856
      <number>16</number>
1857
      <value>5</value>
1858
    </dataset_item>
1859
    <dataset_item>
1860
      <number>17</number>
1861
      <value>8</value>
1862
    </dataset_item>
1863
    <dataset_item>
1864
      <number>18</number>
1865
      <value>4</value>
1866
    </dataset_item>
1867
    <dataset_item>
1868
      <number>19</number>
1869
      <value>3</value>
1870
    </dataset_item>
1871
    <dataset_item>
1872
      <number>20</number>
1873
      <value>10</value>
1874
    </dataset_item>
1875
  </dataset_items>
1876
  <number_of_items>20</number_of_items>
1877
</dataset_definition>
1878
<dataset_definition>
1879
  <status><text>private</text>
1880
</status>
1881
  <name><text>c</text>
1882
</name>
1883
  <type>calculated</type>
1884
  <distribution><text>uniform</text>
1885
</distribution>
1886
  <minimum><text>1.0</text>
1887
</minimum>
1888
  <maximum><text>10.0</text>
1889
</maximum>
1890
  <decimals><text>0</text>
1891
</decimals>
1892
  <itemcount>20</itemcount>
1893
  <dataset_items>
1894
    <dataset_item>
1895
      <number>1</number>
1896
      <value>7</value>
1897
    </dataset_item>
1898
    <dataset_item>
1899
      <number>2</number>
1900
      <value>9</value>
1901
    </dataset_item>
1902
    <dataset_item>
1903
      <number>3</number>
1904
      <value>8</value>
1905
    </dataset_item>
1906
    <dataset_item>
1907
      <number>4</number>
1908
      <value>10</value>
1909
    </dataset_item>
1910
    <dataset_item>
1911
      <number>5</number>
1912
      <value>5</value>
1913
    </dataset_item>
1914
    <dataset_item>
1915
      <number>6</number>
1916
      <value>7</value>
1917
    </dataset_item>
1918
    <dataset_item>
1919
      <number>7</number>
1920
      <value>6</value>
1921
    </dataset_item>
1922
    <dataset_item>
1923
      <number>8</number>
1924
      <value>7</value>
1925
    </dataset_item>
1926
    <dataset_item>
1927
      <number>9</number>
1928
      <value>7</value>
1929
    </dataset_item>
1930
    <dataset_item>
1931
      <number>10</number>
1932
      <value>6</value>
1933
    </dataset_item>
1934
    <dataset_item>
1935
      <number>11</number>
1936
      <value>10</value>
1937
    </dataset_item>
1938
    <dataset_item>
1939
      <number>12</number>
1940
      <value>9</value>
1941
    </dataset_item>
1942
    <dataset_item>
1943
      <number>13</number>
1944
      <value>2</value>
1945
    </dataset_item>
1946
    <dataset_item>
1947
      <number>14</number>
1948
      <value>7</value>
1949
    </dataset_item>
1950
    <dataset_item>
1951
      <number>15</number>
1952
      <value>3</value>
1953
    </dataset_item>
1954
    <dataset_item>
1955
      <number>16</number>
1956
      <value>4</value>
1957
    </dataset_item>
1958
    <dataset_item>
1959
      <number>17</number>
1960
      <value>9</value>
1961
    </dataset_item>
1962
    <dataset_item>
1963
      <number>18</number>
1964
      <value>1</value>
1965
    </dataset_item>
1966
    <dataset_item>
1967
      <number>19</number>
1968
      <value>2</value>
1969
    </dataset_item>
1970
    <dataset_item>
1971
      <number>20</number>
1972
      <value>4</value>
1973
    </dataset_item>
1974
  </dataset_items>
1975
  <number_of_items>20</number_of_items>
1976
</dataset_definition>
1977
<dataset_definition>
1978
  <status><text>private</text>
1979
</status>
1980
  <name><text>d</text>
1981
</name>
1982
  <type>calculated</type>
1983
  <distribution><text>uniform</text>
1984
</distribution>
1985
  <minimum><text>1.0</text>
1986
</minimum>
1987
  <maximum><text>10.0</text>
1988
</maximum>
1989
  <decimals><text>0</text>
1990
</decimals>
1991
  <itemcount>20</itemcount>
1992
  <dataset_items>
1993
    <dataset_item>
1994
      <number>1</number>
1995
      <value>8</value>
1996
    </dataset_item>
1997
    <dataset_item>
1998
      <number>2</number>
1999
      <value>9</value>
2000
    </dataset_item>
2001
    <dataset_item>
2002
      <number>3</number>
2003
      <value>8</value>
2004
    </dataset_item>
2005
    <dataset_item>
2006
      <number>4</number>
2007
      <value>3</value>
2008
    </dataset_item>
2009
    <dataset_item>
2010
      <number>5</number>
2011
      <value>10</value>
2012
    </dataset_item>
2013
    <dataset_item>
2014
      <number>6</number>
2015
      <value>9</value>
2016
    </dataset_item>
2017
    <dataset_item>
2018
      <number>7</number>
2019
      <value>4</value>
2020
    </dataset_item>
2021
    <dataset_item>
2022
      <number>8</number>
2023
      <value>4</value>
2024
    </dataset_item>
2025
    <dataset_item>
2026
      <number>9</number>
2027
      <value>5</value>
2028
    </dataset_item>
2029
    <dataset_item>
2030
      <number>10</number>
2031
      <value>2</value>
2032
    </dataset_item>
2033
    <dataset_item>
2034
      <number>11</number>
2035
      <value>7</value>
2036
    </dataset_item>
2037
    <dataset_item>
2038
      <number>12</number>
2039
      <value>7</value>
2040
    </dataset_item>
2041
    <dataset_item>
2042
      <number>13</number>
2043
      <value>7</value>
2044
    </dataset_item>
2045
    <dataset_item>
2046
      <number>14</number>
2047
      <value>4</value>
2048
    </dataset_item>
2049
    <dataset_item>
2050
      <number>15</number>
2051
      <value>9</value>
2052
    </dataset_item>
2053
    <dataset_item>
2054
      <number>16</number>
2055
      <value>4</value>
2056
    </dataset_item>
2057
    <dataset_item>
2058
      <number>17</number>
2059
      <value>8</value>
2060
    </dataset_item>
2061
    <dataset_item>
2062
      <number>18</number>
2063
      <value>2</value>
2064
    </dataset_item>
2065
    <dataset_item>
2066
      <number>19</number>
2067
      <value>10</value>
2068
    </dataset_item>
2069
    <dataset_item>
2070
      <number>20</number>
2071
      <value>10</value>
2072
    </dataset_item>
2073
  </dataset_items>
2074
  <number_of_items>20</number_of_items>
2075
</dataset_definition>
2076
<dataset_definition>
2077
  <status><text>private</text>
2078
</status>
2079
  <name><text>e</text>
2080
</name>
2081
  <type>calculated</type>
2082
  <distribution><text>uniform</text>
2083
</distribution>
2084
  <minimum><text>1.0</text>
2085
</minimum>
2086
  <maximum><text>10.0</text>
2087
</maximum>
2088
  <decimals><text>0</text>
2089
</decimals>
2090
  <itemcount>20</itemcount>
2091
  <dataset_items>
2092
    <dataset_item>
2093
      <number>1</number>
2094
      <value>3</value>
2095
    </dataset_item>
2096
    <dataset_item>
2097
      <number>2</number>
2098
      <value>6</value>
2099
    </dataset_item>
2100
    <dataset_item>
2101
      <number>3</number>
2102
      <value>5</value>
2103
    </dataset_item>
2104
    <dataset_item>
2105
      <number>4</number>
2106
      <value>4</value>
2107
    </dataset_item>
2108
    <dataset_item>
2109
      <number>5</number>
2110
      <value>3</value>
2111
    </dataset_item>
2112
    <dataset_item>
2113
      <number>6</number>
2114
      <value>6</value>
2115
    </dataset_item>
2116
    <dataset_item>
2117
      <number>7</number>
2118
      <value>3</value>
2119
    </dataset_item>
2120
    <dataset_item>
2121
      <number>8</number>
2122
      <value>8</value>
2123
    </dataset_item>
2124
    <dataset_item>
2125
      <number>9</number>
2126
      <value>10</value>
2127
    </dataset_item>
2128
    <dataset_item>
2129
      <number>10</number>
2130
      <value>9</value>
2131
    </dataset_item>
2132
    <dataset_item>
2133
      <number>11</number>
2134
      <value>9</value>
2135
    </dataset_item>
2136
    <dataset_item>
2137
      <number>12</number>
2138
      <value>2</value>
2139
    </dataset_item>
2140
    <dataset_item>
2141
      <number>13</number>
2142
      <value>6</value>
2143
    </dataset_item>
2144
    <dataset_item>
2145
      <number>14</number>
2146
      <value>4</value>
2147
    </dataset_item>
2148
    <dataset_item>
2149
      <number>15</number>
2150
      <value>7</value>
2151
    </dataset_item>
2152
    <dataset_item>
2153
      <number>16</number>
2154
      <value>3</value>
2155
    </dataset_item>
2156
    <dataset_item>
2157
      <number>17</number>
2158
      <value>5</value>
2159
    </dataset_item>
2160
    <dataset_item>
2161
      <number>18</number>
2162
      <value>6</value>
2163
    </dataset_item>
2164
    <dataset_item>
2165
      <number>19</number>
2166
      <value>10</value>
2167
    </dataset_item>
2168
    <dataset_item>
2169
      <number>20</number>
2170
      <value>4</value>
2171
    </dataset_item>
2172
  </dataset_items>
2173
  <number_of_items>20</number_of_items>
2174
</dataset_definition>
2175
<dataset_definition>
2176
  <status><text>private</text>
2177
</status>
2178
  <name><text>f</text>
2179
</name>
2180
  <type>calculated</type>
2181
  <distribution><text>uniform</text>
2182
</distribution>
2183
  <minimum><text>1.0</text>
2184
</minimum>
2185
  <maximum><text>10.0</text>
2186
</maximum>
2187
  <decimals><text>0</text>
2188
</decimals>
2189
  <itemcount>20</itemcount>
2190
  <dataset_items>
2191
    <dataset_item>
2192
      <number>1</number>
2193
      <value>8</value>
2194
    </dataset_item>
2195
    <dataset_item>
2196
      <number>2</number>
2197
      <value>7</value>
2198
    </dataset_item>
2199
    <dataset_item>
2200
      <number>3</number>
2201
      <value>2</value>
2202
    </dataset_item>
2203
    <dataset_item>
2204
      <number>4</number>
2205
      <value>8</value>
2206
    </dataset_item>
2207
    <dataset_item>
2208
      <number>5</number>
2209
      <value>2</value>
2210
    </dataset_item>
2211
    <dataset_item>
2212
      <number>6</number>
2213
      <value>2</value>
2214
    </dataset_item>
2215
    <dataset_item>
2216
      <number>7</number>
2217
      <value>2</value>
2218
    </dataset_item>
2219
    <dataset_item>
2220
      <number>8</number>
2221
      <value>3</value>
2222
    </dataset_item>
2223
    <dataset_item>
2224
      <number>9</number>
2225
      <value>8</value>
2226
    </dataset_item>
2227
    <dataset_item>
2228
      <number>10</number>
2229
      <value>3</value>
2230
    </dataset_item>
2231
    <dataset_item>
2232
      <number>11</number>
2233
      <value>6</value>
2234
    </dataset_item>
2235
    <dataset_item>
2236
      <number>12</number>
2237
      <value>5</value>
2238
    </dataset_item>
2239
    <dataset_item>
2240
      <number>13</number>
2241
      <value>6</value>
2242
    </dataset_item>
2243
    <dataset_item>
2244
      <number>14</number>
2245
      <value>6</value>
2246
    </dataset_item>
2247
    <dataset_item>
2248
      <number>15</number>
2249
      <value>3</value>
2250
    </dataset_item>
2251
    <dataset_item>
2252
      <number>16</number>
2253
      <value>2</value>
2254
    </dataset_item>
2255
    <dataset_item>
2256
      <number>17</number>
2257
      <value>3</value>
2258
    </dataset_item>
2259
    <dataset_item>
2260
      <number>18</number>
2261
      <value>4</value>
2262
    </dataset_item>
2263
    <dataset_item>
2264
      <number>19</number>
2265
      <value>5</value>
2266
    </dataset_item>
2267
    <dataset_item>
2268
      <number>20</number>
2269
      <value>3</value>
2270
    </dataset_item>
2271
  </dataset_items>
2272
  <number_of_items>20</number_of_items>
2273
</dataset_definition>
2274
<dataset_definition>
2275
  <status><text>private</text>
2276
</status>
2277
  <name><text>g</text>
2278
</name>
2279
  <type>calculated</type>
2280
  <distribution><text>uniform</text>
2281
</distribution>
2282
  <minimum><text>1.0</text>
2283
</minimum>
2284
  <maximum><text>10.0</text>
2285
</maximum>
2286
  <decimals><text>0</text>
2287
</decimals>
2288
  <itemcount>20</itemcount>
2289
  <dataset_items>
2290
    <dataset_item>
2291
      <number>1</number>
2292
      <value>8.4</value>
2293
    </dataset_item>
2294
    <dataset_item>
2295
      <number>2</number>
2296
      <value>8</value>
2297
    </dataset_item>
2298
    <dataset_item>
2299
      <number>3</number>
2300
      <value>2</value>
2301
    </dataset_item>
2302
    <dataset_item>
2303
      <number>4</number>
2304
      <value>3</value>
2305
    </dataset_item>
2306
    <dataset_item>
2307
      <number>5</number>
2308
      <value>5</value>
2309
    </dataset_item>
2310
    <dataset_item>
2311
      <number>6</number>
2312
      <value>7</value>
2313
    </dataset_item>
2314
    <dataset_item>
2315
      <number>7</number>
2316
      <value>5</value>
2317
    </dataset_item>
2318
    <dataset_item>
2319
      <number>8</number>
2320
      <value>5</value>
2321
    </dataset_item>
2322
    <dataset_item>
2323
      <number>9</number>
2324
      <value>9</value>
2325
    </dataset_item>
2326
    <dataset_item>
2327
      <number>10</number>
2328
      <value>2</value>
2329
    </dataset_item>
2330
    <dataset_item>
2331
      <number>11</number>
2332
      <value>1</value>
2333
    </dataset_item>
2334
    <dataset_item>
2335
      <number>12</number>
2336
      <value>6</value>
2337
    </dataset_item>
2338
    <dataset_item>
2339
      <number>13</number>
2340
      <value>2</value>
2341
    </dataset_item>
2342
    <dataset_item>
2343
      <number>14</number>
2344
      <value>6</value>
2345
    </dataset_item>
2346
    <dataset_item>
2347
      <number>15</number>
2348
      <value>2</value>
2349
    </dataset_item>
2350
    <dataset_item>
2351
      <number>16</number>
2352
      <value>6</value>
2353
    </dataset_item>
2354
    <dataset_item>
2355
      <number>17</number>
2356
      <value>3</value>
2357
    </dataset_item>
2358
    <dataset_item>
2359
      <number>18</number>
2360
      <value>8</value>
2361
    </dataset_item>
2362
    <dataset_item>
2363
      <number>19</number>
2364
      <value>7</value>
2365
    </dataset_item>
2366
    <dataset_item>
2367
      <number>20</number>
2368
      <value>5</value>
2369
    </dataset_item>
2370
  </dataset_items>
2371
  <number_of_items>20</number_of_items>
2372
</dataset_definition>
2373
</dataset_definitions>
2374
</question>
2375

  
2376

  
2377

  
2378
<!-- question: 702 -->
2379
 <question type="calculated">
2380
  <name><text>Tabele</text>
2381
</name>
2382
  <questiontext format="html">
2383
<text><![CDATA[<br />Imamo naslednji program v Pythonu!<br /><br /><pre style="line-height: 85%;"> tab=[{a},{b},{c},{d},{e},{f},{g}]
2384
 y=0
2385
 x=2
2386
 while x&lt;=6:
2387
 y=y+tab[x]
2388
 x=x+1
2389
 print( y )
2390

  
2391
</pre><font face="courier new,courier,monospace"> </font>Napiši število, ki ga program izpiše.<br /><br />]]></text>
2392
  </questiontext>
2393
  <image></image>
2394
  <generalfeedback>
2395
<text></text>
2396
  </generalfeedback>
2397
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
2398
  <penalty>0.1</penalty>
2399
  <hidden>0</hidden>
2400
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
2401
<answer fraction="100">
2402
  <text>{a}-{a}+{b}-{b}+{c}+{d}+{e}+{f}+{g}</text>
2403
  <tolerance>0.01</tolerance>
2404
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
2405
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
2406
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
2407
  <feedback><text></text>
2408
</feedback>
2409
</answer>
2410
<dataset_definitions>
2411
<dataset_definition>
2412
  <status><text>private</text>
2413
</status>
2414
  <name><text>a</text>
2415
</name>
2416
  <type>calculated</type>
2417
  <distribution><text>uniform</text>
2418
</distribution>
2419
  <minimum><text>1.0</text>
2420
</minimum>
2421
  <maximum><text>10.0</text>
2422
</maximum>
2423
  <decimals><text>0</text>
2424
</decimals>
2425
  <itemcount>20</itemcount>
2426
  <dataset_items>
2427
    <dataset_item>
2428
      <number>1</number>
2429
      <value>6</value>
2430
    </dataset_item>
2431
    <dataset_item>
2432
      <number>2</number>
2433
      <value>2</value>
2434
    </dataset_item>
2435
    <dataset_item>
2436
      <number>3</number>
2437
      <value>2</value>
2438
    </dataset_item>
2439
    <dataset_item>
2440
      <number>4</number>
2441
      <value>4</value>
2442
    </dataset_item>
2443
    <dataset_item>
2444
      <number>5</number>
2445
      <value>3</value>
2446
    </dataset_item>
2447
    <dataset_item>
2448
      <number>6</number>
2449
      <value>3</value>
2450
    </dataset_item>
2451
    <dataset_item>
2452
      <number>7</number>
2453
      <value>9</value>
2454
    </dataset_item>
2455
    <dataset_item>
2456
      <number>8</number>
2457
      <value>4</value>
2458
    </dataset_item>
2459
    <dataset_item>
2460
      <number>9</number>
2461
      <value>3</value>
2462
    </dataset_item>
2463
    <dataset_item>
2464
      <number>10</number>
2465
      <value>2</value>
2466
    </dataset_item>
2467
    <dataset_item>
2468
      <number>11</number>
2469
      <value>1</value>
2470
    </dataset_item>
2471
    <dataset_item>
2472
      <number>12</number>
2473
      <value>3</value>
2474
    </dataset_item>
2475
    <dataset_item>
2476
      <number>13</number>
2477
      <value>5</value>
2478
    </dataset_item>
2479
    <dataset_item>
2480
      <number>14</number>
2481
      <value>4</value>
2482
    </dataset_item>
2483
    <dataset_item>
2484
      <number>15</number>
2485
      <value>2</value>
2486
    </dataset_item>
2487
    <dataset_item>
2488
      <number>16</number>
2489
      <value>3</value>
2490
    </dataset_item>
2491
    <dataset_item>
2492
      <number>17</number>
2493
      <value>8</value>
2494
    </dataset_item>
2495
    <dataset_item>
2496
      <number>18</number>
2497
      <value>2</value>
2498
    </dataset_item>
2499
    <dataset_item>
2500
      <number>19</number>
2501
      <value>3</value>
2502
    </dataset_item>
2503
    <dataset_item>
2504
      <number>20</number>
2505
      <value>2</value>
2506
    </dataset_item>
2507
  </dataset_items>
2508
  <number_of_items>20</number_of_items>
2509
</dataset_definition>
2510
<dataset_definition>
2511
  <status><text>private</text>
2512
</status>
2513
  <name><text>b</text>
2514
</name>
2515
  <type>calculated</type>
2516
  <distribution><text>uniform</text>
2517
</distribution>
2518
  <minimum><text>1.0</text>
2519
</minimum>
2520
  <maximum><text>10.0</text>
2521
</maximum>
2522
  <decimals><text>0</text>
2523
</decimals>
2524
  <itemcount>20</itemcount>
2525
  <dataset_items>
2526
    <dataset_item>
2527
      <number>1</number>
2528
      <value>7</value>
2529
    </dataset_item>
2530
    <dataset_item>
2531
      <number>2</number>
2532
      <value>3</value>
2533
    </dataset_item>
2534
    <dataset_item>
2535
      <number>3</number>
2536
      <value>8</value>
2537
    </dataset_item>
2538
    <dataset_item>
2539
      <number>4</number>
2540
      <value>7</value>
2541
    </dataset_item>
2542
    <dataset_item>
2543
      <number>5</number>
2544
      <value>2</value>
2545
    </dataset_item>
2546
    <dataset_item>
2547
      <number>6</number>
2548
      <value>1</value>
2549
    </dataset_item>
2550
    <dataset_item>
2551
      <number>7</number>
2552
      <value>4</value>
2553
    </dataset_item>
2554
    <dataset_item>
2555
      <number>8</number>
2556
      <value>2</value>
2557
    </dataset_item>
2558
    <dataset_item>
2559
      <number>9</number>
2560
      <value>5</value>
2561
    </dataset_item>
2562
    <dataset_item>
2563
      <number>10</number>
2564
      <value>2</value>
2565
    </dataset_item>
2566
    <dataset_item>
2567
      <number>11</number>
2568
      <value>3</value>
2569
    </dataset_item>
2570
    <dataset_item>
2571
      <number>12</number>
2572
      <value>4</value>
2573
    </dataset_item>
2574
    <dataset_item>
2575
      <number>13</number>
2576
      <value>3</value>
2577
    </dataset_item>
2578
    <dataset_item>
2579
      <number>14</number>
2580
      <value>10</value>
2581
    </dataset_item>
2582
    <dataset_item>
2583
      <number>15</number>
2584
      <value>7</value>
2585
    </dataset_item>
2586
    <dataset_item>
2587
      <number>16</number>
2588
      <value>5</value>
2589
    </dataset_item>
2590
    <dataset_item>
2591
      <number>17</number>
2592
      <value>8</value>
2593
    </dataset_item>
2594
    <dataset_item>
2595
      <number>18</number>
2596
      <value>4</value>
2597
    </dataset_item>
2598
    <dataset_item>
2599
      <number>19</number>
2600
      <value>3</value>
2601
    </dataset_item>
2602
    <dataset_item>
2603
      <number>20</number>
2604
      <value>10</value>
2605
    </dataset_item>
2606
  </dataset_items>
2607
  <number_of_items>20</number_of_items>
2608
</dataset_definition>
2609
<dataset_definition>
2610
  <status><text>private</text>
2611
</status>
2612
  <name><text>c</text>
2613
</name>
2614
  <type>calculated</type>
2615
  <distribution><text>uniform</text>
2616
</distribution>
2617
  <minimum><text>1.0</text>
2618
</minimum>
2619
  <maximum><text>10.0</text>
2620
</maximum>
2621
  <decimals><text>0</text>
2622
</decimals>
2623
  <itemcount>20</itemcount>
2624
  <dataset_items>
2625
    <dataset_item>
2626
      <number>1</number>
2627
      <value>7</value>
2628
    </dataset_item>
2629
    <dataset_item>
2630
      <number>2</number>
2631
      <value>9</value>
2632
    </dataset_item>
2633
    <dataset_item>
2634
      <number>3</number>
2635
      <value>8</value>
2636
    </dataset_item>
2637
    <dataset_item>
2638
      <number>4</number>
2639
      <value>10</value>
2640
    </dataset_item>
2641
    <dataset_item>
2642
      <number>5</number>
2643
      <value>5</value>
2644
    </dataset_item>
2645
    <dataset_item>
2646
      <number>6</number>
2647
      <value>7</value>
2648
    </dataset_item>
2649
    <dataset_item>
2650
      <number>7</number>
2651
      <value>6</value>
2652
    </dataset_item>
2653
    <dataset_item>
2654
      <number>8</number>
2655
      <value>7</value>
2656
    </dataset_item>
2657
    <dataset_item>
2658
      <number>9</number>
2659
      <value>7</value>
2660
    </dataset_item>
2661
    <dataset_item>
2662
      <number>10</number>
2663
      <value>6</value>
2664
    </dataset_item>
2665
    <dataset_item>
2666
      <number>11</number>
2667
      <value>10</value>
2668
    </dataset_item>
2669
    <dataset_item>
2670
      <number>12</number>
2671
      <value>9</value>
2672
    </dataset_item>
2673
    <dataset_item>
2674
      <number>13</number>
2675
      <value>2</value>
2676
    </dataset_item>
2677
    <dataset_item>
2678
      <number>14</number>
2679
      <value>7</value>
2680
    </dataset_item>
2681
    <dataset_item>
2682
      <number>15</number>
2683
      <value>3</value>
2684
    </dataset_item>
2685
    <dataset_item>
2686
      <number>16</number>
2687
      <value>4</value>
2688
    </dataset_item>
2689
    <dataset_item>
2690
      <number>17</number>
2691
      <value>9</value>
2692
    </dataset_item>
2693
    <dataset_item>
2694
      <number>18</number>
2695
      <value>1</value>
2696
    </dataset_item>
2697
    <dataset_item>
2698
      <number>19</number>
2699
      <value>2</value>
2700
    </dataset_item>
2701
    <dataset_item>
2702
      <number>20</number>
2703
      <value>4</value>
2704
    </dataset_item>
2705
  </dataset_items>
2706
  <number_of_items>20</number_of_items>
2707
</dataset_definition>
2708
<dataset_definition>
2709
  <status><text>private</text>
2710
</status>
2711
  <name><text>d</text>
2712
</name>
2713
  <type>calculated</type>
2714
  <distribution><text>uniform</text>
2715
</distribution>
2716
  <minimum><text>1.0</text>
2717
</minimum>
2718
  <maximum><text>10.0</text>
2719
</maximum>
2720
  <decimals><text>0</text>
2721
</decimals>
2722
  <itemcount>20</itemcount>
2723
  <dataset_items>
2724
    <dataset_item>
2725
      <number>1</number>
2726
      <value>8</value>
2727
    </dataset_item>
2728
    <dataset_item>
2729
      <number>2</number>
2730
      <value>9</value>
2731
    </dataset_item>
2732
    <dataset_item>
2733
      <number>3</number>
2734
      <value>8</value>
2735
    </dataset_item>
2736
    <dataset_item>
2737
      <number>4</number>
2738
      <value>3</value>
2739
    </dataset_item>
2740
    <dataset_item>
2741
      <number>5</number>
2742
      <value>10</value>
2743
    </dataset_item>
2744
    <dataset_item>
2745
      <number>6</number>
2746
      <value>9</value>
2747
    </dataset_item>
2748
    <dataset_item>
2749
      <number>7</number>
2750
      <value>4</value>
2751
    </dataset_item>
2752
    <dataset_item>
2753
      <number>8</number>
2754
      <value>4</value>
2755
    </dataset_item>
2756
    <dataset_item>
2757
      <number>9</number>
2758
      <value>5</value>
2759
    </dataset_item>
2760
    <dataset_item>
2761
      <number>10</number>
2762
      <value>2</value>
2763
    </dataset_item>
2764
    <dataset_item>
2765
      <number>11</number>
2766
      <value>7</value>
2767
    </dataset_item>
2768
    <dataset_item>
2769
      <number>12</number>
2770
      <value>7</value>
2771
    </dataset_item>
2772
    <dataset_item>
2773
      <number>13</number>
2774
      <value>7</value>
2775
    </dataset_item>
2776
    <dataset_item>
2777
      <number>14</number>
2778
      <value>4</value>
2779
    </dataset_item>
2780
    <dataset_item>
2781
      <number>15</number>
2782
      <value>9</value>
2783
    </dataset_item>
2784
    <dataset_item>
2785
      <number>16</number>
2786
      <value>4</value>
2787
    </dataset_item>
2788
    <dataset_item>
2789
      <number>17</number>
2790
      <value>8</value>
2791
    </dataset_item>
2792
    <dataset_item>
2793
      <number>18</number>
2794
      <value>2</value>
2795
    </dataset_item>
2796
    <dataset_item>
2797
      <number>19</number>
2798
      <value>10</value>
2799
    </dataset_item>
2800
    <dataset_item>
2801
      <number>20</number>
2802
      <value>10</value>
2803
    </dataset_item>
2804
  </dataset_items>
2805
  <number_of_items>20</number_of_items>
2806
</dataset_definition>
2807
<dataset_definition>
2808
  <status><text>private</text>
2809
</status>
2810
  <name><text>e</text>
2811
</name>
2812
  <type>calculated</type>
2813
  <distribution><text>uniform</text>
2814
</distribution>
2815
  <minimum><text>1.0</text>
2816
</minimum>
2817
  <maximum><text>10.0</text>
2818
</maximum>
2819
  <decimals><text>0</text>
2820
</decimals>
2821
  <itemcount>20</itemcount>
2822
  <dataset_items>
2823
    <dataset_item>
2824
      <number>1</number>
2825
      <value>3</value>
2826
    </dataset_item>
2827
    <dataset_item>
2828
      <number>2</number>
2829
      <value>6</value>
2830
    </dataset_item>
2831
    <dataset_item>
2832
      <number>3</number>
2833
      <value>5</value>
2834
    </dataset_item>
2835
    <dataset_item>
2836
      <number>4</number>
2837
      <value>4</value>
2838
    </dataset_item>
2839
    <dataset_item>
2840
      <number>5</number>
2841
      <value>3</value>
2842
    </dataset_item>
2843
    <dataset_item>
2844
      <number>6</number>
2845
      <value>6</value>
2846
    </dataset_item>
2847
    <dataset_item>
2848
      <number>7</number>
2849
      <value>3</value>
2850
    </dataset_item>
2851
    <dataset_item>
2852
      <number>8</number>
2853
      <value>8</value>
2854
    </dataset_item>
2855
    <dataset_item>
2856
      <number>9</number>
2857
      <value>10</value>
2858
    </dataset_item>
2859
    <dataset_item>
2860
      <number>10</number>
2861
      <value>9</value>
2862
    </dataset_item>
2863
    <dataset_item>
2864
      <number>11</number>
2865
      <value>9</value>
2866
    </dataset_item>
2867
    <dataset_item>
2868
      <number>12</number>
2869
      <value>2</value>
2870
    </dataset_item>
2871
    <dataset_item>
2872
      <number>13</number>
2873
      <value>6</value>
2874
    </dataset_item>
2875
    <dataset_item>
2876
      <number>14</number>
2877
      <value>4</value>
2878
    </dataset_item>
2879
    <dataset_item>
2880
      <number>15</number>
2881
      <value>7</value>
2882
    </dataset_item>
2883
    <dataset_item>
2884
      <number>16</number>
2885
      <value>3</value>
2886
    </dataset_item>
2887
    <dataset_item>
2888
      <number>17</number>
2889
      <value>5</value>
2890
    </dataset_item>
2891
    <dataset_item>
2892
      <number>18</number>
2893
      <value>6</value>
2894
    </dataset_item>
2895
    <dataset_item>
2896
      <number>19</number>
2897
      <value>10</value>
2898
    </dataset_item>
2899
    <dataset_item>
2900
      <number>20</number>
2901
      <value>4</value>
2902
    </dataset_item>
2903
  </dataset_items>
2904
  <number_of_items>20</number_of_items>
2905
</dataset_definition>
2906
<dataset_definition>
2907
  <status><text>private</text>
2908
</status>
2909
  <name><text>f</text>
2910
</name>
2911
  <type>calculated</type>
2912
  <distribution><text>uniform</text>
2913
</distribution>
2914
  <minimum><text>1.0</text>
2915
</minimum>
2916
  <maximum><text>10.0</text>
2917
</maximum>
2918
  <decimals><text>0</text>
2919
</decimals>
2920
  <itemcount>20</itemcount>
2921
  <dataset_items>
2922
    <dataset_item>
2923
      <number>1</number>
2924
      <value>8</value>
2925
    </dataset_item>
2926
    <dataset_item>
2927
      <number>2</number>
2928
      <value>7</value>
2929
    </dataset_item>
2930
    <dataset_item>
2931
      <number>3</number>
2932
      <value>2</value>
2933
    </dataset_item>
2934
    <dataset_item>
2935
      <number>4</number>
2936
      <value>8</value>
2937
    </dataset_item>
2938
    <dataset_item>
2939
      <number>5</number>
2940
      <value>2</value>
2941
    </dataset_item>
2942
    <dataset_item>
2943
      <number>6</number>
2944
      <value>2</value>
2945
    </dataset_item>
2946
    <dataset_item>
2947
      <number>7</number>
2948
      <value>2</value>
2949
    </dataset_item>
2950
    <dataset_item>
2951
      <number>8</number>
2952
      <value>3</value>
2953
    </dataset_item>
2954
    <dataset_item>
2955
      <number>9</number>
2956
      <value>8</value>
2957
    </dataset_item>
2958
    <dataset_item>
2959
      <number>10</number>
2960
      <value>3</value>
2961
    </dataset_item>
2962
    <dataset_item>
2963
      <number>11</number>
2964
      <value>6</value>
2965
    </dataset_item>
2966
    <dataset_item>
2967
      <number>12</number>
2968
      <value>5</value>
2969
    </dataset_item>
2970
    <dataset_item>
2971
      <number>13</number>
2972
      <value>6</value>
2973
    </dataset_item>
2974
    <dataset_item>
2975
      <number>14</number>
2976
      <value>6</value>
2977
    </dataset_item>
2978
    <dataset_item>
2979
      <number>15</number>
2980
      <value>3</value>
2981
    </dataset_item>
2982
    <dataset_item>
2983
      <number>16</number>
2984
      <value>2</value>
2985
    </dataset_item>
2986
    <dataset_item>
2987
      <number>17</number>
2988
      <value>3</value>
2989
    </dataset_item>
2990
    <dataset_item>
2991
      <number>18</number>
2992
      <value>4</value>
2993
    </dataset_item>
2994
    <dataset_item>
2995
      <number>19</number>
2996
      <value>5</value>
2997
    </dataset_item>
2998
    <dataset_item>
2999
      <number>20</number>
3000
      <value>3</value>
3001
    </dataset_item>
3002
  </dataset_items>
3003
  <number_of_items>20</number_of_items>
3004
</dataset_definition>
3005
<dataset_definition>
3006
  <status><text>private</text>
3007
</status>
3008
  <name><text>g</text>
3009
</name>
3010
  <type>calculated</type>
3011
  <distribution><text>uniform</text>
3012
</distribution>
3013
  <minimum><text>1.0</text>
3014
</minimum>
3015
  <maximum><text>10.0</text>
3016
</maximum>
3017
  <decimals><text>0</text>
3018
</decimals>
3019
  <itemcount>20</itemcount>
3020
  <dataset_items>
3021
    <dataset_item>
3022
      <number>1</number>
3023
      <value>8.4</value>
3024
    </dataset_item>
3025
    <dataset_item>
3026
      <number>2</number>
3027
      <value>8</value>
3028
    </dataset_item>
3029
    <dataset_item>
3030
      <number>3</number>
3031
      <value>2</value>
3032
    </dataset_item>
3033
    <dataset_item>
3034
      <number>4</number>
3035
      <value>3</value>
3036
    </dataset_item>
3037
    <dataset_item>
3038
      <number>5</number>
3039
      <value>5</value>
3040
    </dataset_item>
3041
    <dataset_item>
3042
      <number>6</number>
3043
      <value>7</value>
3044
    </dataset_item>
3045
    <dataset_item>
3046
      <number>7</number>
3047
      <value>5</value>
3048
    </dataset_item>
3049
    <dataset_item>
3050
      <number>8</number>
3051
      <value>5</value>
3052
    </dataset_item>
3053
    <dataset_item>
3054
      <number>9</number>
3055
      <value>9</value>
3056
    </dataset_item>
3057
    <dataset_item>
3058
      <number>10</number>
3059
      <value>2</value>
3060
    </dataset_item>
3061
    <dataset_item>
3062
      <number>11</number>
3063
      <value>1</value>
3064
    </dataset_item>
3065
    <dataset_item>
3066
      <number>12</number>
3067
      <value>6</value>
3068
    </dataset_item>
3069
    <dataset_item>
3070
      <number>13</number>
3071
      <value>2</value>
3072
    </dataset_item>
3073
    <dataset_item>
3074
      <number>14</number>
3075
      <value>6</value>
3076
    </dataset_item>
3077
    <dataset_item>
3078
      <number>15</number>
3079
      <value>2</value>
3080
    </dataset_item>
3081
    <dataset_item>
3082
      <number>16</number>
3083
      <value>6</value>
3084
    </dataset_item>
3085
    <dataset_item>
3086
      <number>17</number>
3087
      <value>3</value>
3088
    </dataset_item>
3089
    <dataset_item>
3090
      <number>18</number>
3091
      <value>8</value>
3092
    </dataset_item>
3093
    <dataset_item>
3094
      <number>19</number>
3095
      <value>7</value>
3096
    </dataset_item>
3097
    <dataset_item>
3098
      <number>20</number>
3099
      <value>5</value>
3100
    </dataset_item>
3101
  </dataset_items>
3102
  <number_of_items>20</number_of_items>
3103
</dataset_definition>
3104
</dataset_definitions>
3105
</question>
3106

  
3107

  
3108

  
3109
<!-- question: 0 -->
3110
 <question type="category">
3111
  <category>
3112
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/2. del</text>
3113

  
3114
  </category>
3115
 </question>
3116

  
3117

  
3118

  
3119
<!-- question: 566 -->
3120
 <question type="calculated">
3121
  <name><text>Zanke</text>
3122
</name>
3123
  <questiontext format="html">
3124
<text><![CDATA[Kakšno vrednost ima spremenljivka b po izvršitvi naslednjega dela programa?<br /><br />b={x}<br />i=0<br />dokler i&lt;5 ponavljaj {<br />b=b+i<br />i=i+1<br />}<br />]]></text>
3125
  </questiontext>
3126
  <image></image>
3127
  <generalfeedback>
3128
<text></text>
3129
  </generalfeedback>
3130
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3131
  <penalty>0.1</penalty>
3132
  <hidden>0</hidden>
3133
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
3134
<answer fraction="100">
3135
  <text>{x}+10</text>
3136
  <tolerance>0.01</tolerance>
3137
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
3138
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
3139
  <correctanswerlength>0</correctanswerlength>
3140
  <feedback><text></text>
3141
</feedback>
3142
</answer>
3143
<dataset_definitions>
3144
<dataset_definition>
3145
  <status><text>private</text>
3146
</status>
3147
  <name><text>x</text>
3148
</name>
3149
  <type>calculated</type>
3150
  <distribution><text>uniform</text>
3151
</distribution>
3152
  <minimum><text>1</text>
3153
</minimum>
3154
  <maximum><text>10</text>
3155
</maximum>
3156
  <decimals><text>0</text>
3157
</decimals>
3158
  <itemcount>10</itemcount>
3159
  <dataset_items>
3160
    <dataset_item>
3161
      <number>1</number>
3162
      <value>3</value>
3163
    </dataset_item>
3164
    <dataset_item>
3165
      <number>2</number>
3166
      <value>8</value>
3167
    </dataset_item>
3168
    <dataset_item>
3169
      <number>3</number>
3170
      <value>6</value>
3171
    </dataset_item>
3172
    <dataset_item>
3173
      <number>4</number>
3174
      <value>2</value>
3175
    </dataset_item>
3176
    <dataset_item>
3177
      <number>5</number>
3178
      <value>7</value>
3179
    </dataset_item>
3180
    <dataset_item>
3181
      <number>6</number>
3182
      <value>7</value>
3183
    </dataset_item>
3184
    <dataset_item>
3185
      <number>7</number>
3186
      <value>2</value>
3187
    </dataset_item>
3188
    <dataset_item>
3189
      <number>8</number>
3190
      <value>9</value>
3191
    </dataset_item>
3192
    <dataset_item>
3193
      <number>9</number>
3194
      <value>4</value>
3195
    </dataset_item>
3196
    <dataset_item>
3197
      <number>10</number>
3198
      <value>9</value>
3199
    </dataset_item>
3200
  </dataset_items>
3201
  <number_of_items>10</number_of_items>
3202
</dataset_definition>
3203
</dataset_definitions>
3204
</question>
3205

  
3206

  
3207

  
3208
<!-- question: 568 -->
3209
 <question type="calculated">
3210
  <name><text>Zanke</text>
3211
</name>
3212
  <questiontext format="html">
3213
<text><![CDATA[Koliko je vrednost spremenljivke a po izvršitvi naslednjega programa v psevdokodi?<br /><br />a={x};<br />dokler (a&gt;10) ponavljaj {<br /> izpiši (&quot;Vrednost a: &quot;,a)<br /> a=a+1<br />}]]></text>
3214
  </questiontext>
3215
  <image></image>
3216
  <generalfeedback>
3217
<text></text>
3218
  </generalfeedback>
3219
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3220
  <penalty>0.1</penalty>
3221
  <hidden>0</hidden>
3222
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
3223
<answer fraction="100">
3224
  <text>{x}</text>
3225
  <tolerance>0.01</tolerance>
3226
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
3227
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
3228
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
3229
  <feedback><text></text>
3230
</feedback>
3231
</answer>
3232
<dataset_definitions>
3233
<dataset_definition>
3234
  <status><text>private</text>
3235
</status>
3236
  <name><text>x</text>
3237
</name>
3238
  <type>calculated</type>
3239
  <distribution><text>uniform</text>
3240
</distribution>
3241
  <minimum><text>1.0</text>
3242
</minimum>
3243
  <maximum><text>10.0</text>
3244
</maximum>
3245
  <decimals><text>0</text>
3246
</decimals>
3247
  <itemcount>10</itemcount>
3248
  <dataset_items>
3249
    <dataset_item>
3250
      <number>1</number>
3251
      <value>6</value>
3252
    </dataset_item>
3253
    <dataset_item>
3254
      <number>2</number>
3255
      <value>9</value>
3256
    </dataset_item>
3257
    <dataset_item>
3258
      <number>3</number>
3259
      <value>3</value>
3260
    </dataset_item>
3261
    <dataset_item>
3262
      <number>4</number>
3263
      <value>1</value>
3264
    </dataset_item>
3265
    <dataset_item>
3266
      <number>5</number>
3267
      <value>6</value>
3268
    </dataset_item>
3269
    <dataset_item>
3270
      <number>6</number>
3271
      <value>3</value>
3272
    </dataset_item>
3273
    <dataset_item>
3274
      <number>7</number>
3275
      <value>1</value>
3276
    </dataset_item>
3277
    <dataset_item>
3278
      <number>8</number>
3279
      <value>7</value>
3280
    </dataset_item>
3281
    <dataset_item>
3282
      <number>9</number>
3283
      <value>9</value>
3284
    </dataset_item>
3285
    <dataset_item>
3286
      <number>10</number>
3287
      <value>2</value>
3288
    </dataset_item>
3289
  </dataset_items>
3290
  <number_of_items>10</number_of_items>
3291
</dataset_definition>
3292
</dataset_definitions>
3293
</question>
3294

  
3295

  
3296

  
3297
<!-- question: 570 -->
3298
 <question type="calculated">
3299
  <name><text>Zanke</text>
3300
</name>
3301
  <questiontext format="html">
3302
<text><![CDATA[Naslednja zanka se nikoli ne konča. Na katero najmanjšo pozitivno vrednost ali število 0 moramo spremeniti rdeče število, da se bo zanka končala?<br /><br />a=<font color="#FF0000">15</font>;<br />b=4;<br />dokler je a različen od {x} {<br />b=b*b<br />a=a + 3<font color="#FF0000"></font><br />}]]></text>
3303
  </questiontext>
3304
  <image></image>
3305
  <generalfeedback>
3306
<text></text>
3307
  </generalfeedback>
3308
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3309
  <penalty>0.1</penalty>
3310
  <hidden>0</hidden>
3311
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
3312
<answer fraction="100">
3313
  <text>{x}%3</text>
3314
  <tolerance>0.01</tolerance>
3315
  <tolerancetype>1</tolerancetype>
3316
  <correctanswerformat>1</correctanswerformat>
3317
  <correctanswerlength>2</correctanswerlength>
3318
  <feedback><text></text>
3319
</feedback>
3320
</answer>
3321
<dataset_definitions>
3322
<dataset_definition>
3323
  <status><text>private</text>
3324
</status>
3325
  <name><text>x</text>
3326
</name>
3327
  <type>calculated</type>
3328
  <distribution><text>uniform</text>
3329
</distribution>
3330
  <minimum><text>5</text>
3331
</minimum>
3332
  <maximum><text>12</text>
3333
</maximum>
3334
  <decimals><text>0</text>
3335
</decimals>
3336
  <itemcount>11</itemcount>
3337
  <dataset_items>
3338
    <dataset_item>
3339
      <number>1</number>
3340
      <value>9</value>
3341
    </dataset_item>
3342
    <dataset_item>
3343
      <number>2</number>
3344
      <value>9</value>
3345
    </dataset_item>
3346
    <dataset_item>
3347
      <number>3</number>
3348
      <value>11</value>
3349
    </dataset_item>
3350
    <dataset_item>
3351
      <number>4</number>
3352
      <value>7</value>
3353
    </dataset_item>
3354
    <dataset_item>
3355
      <number>5</number>
3356
      <value>7</value>
3357
    </dataset_item>
3358
    <dataset_item>
3359
      <number>6</number>
3360
      <value>10</value>
3361
    </dataset_item>
3362
    <dataset_item>
3363
      <number>7</number>
3364
      <value>11</value>
3365
    </dataset_item>
3366
    <dataset_item>
3367
      <number>8</number>
3368
      <value>9</value>
3369
    </dataset_item>
3370
    <dataset_item>
3371
      <number>9</number>
3372
      <value>5</value>
3373
    </dataset_item>
3374
    <dataset_item>
3375
      <number>10</number>
3376
      <value>7</value>
3377
    </dataset_item>
3378
    <dataset_item>
3379
      <number>11</number>
3380
      <value>8</value>
3381
    </dataset_item>
3382
  </dataset_items>
3383
  <number_of_items>11</number_of_items>
3384
</dataset_definition>
3385
</dataset_definitions>
3386
</question>
3387

  
3388

  
3389

  
3390
<!-- question: 0 -->
3391
 <question type="category">
3392
  <category>
3393
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/1</text>
3394

  
3395
  </category>
3396
 </question>
3397

  
3398

  
3399

  
3400
<!-- question: 572 -->
3401
 <question type="cloze">
3402
  <name><text>Funkcije-zanke</text>
3403
</name>
3404
  <questiontext>
3405
<text>{1:MULTICHOICE:Funkcija#~=Zanka#} mora vedno vsebovati pogoj. (Klikni na poščico in vstavi pravilno besedo.)</text>
3406
  </questiontext>
3407
  <generalfeedback>
3408
<text></text>
3409
  </generalfeedback>
3410
  <shuffleanswers>0</shuffleanswers>
3411
</question>
3412

  
3413

  
3414

  
3415
<!-- question: 0 -->
3416
 <question type="category">
3417
  <category>
3418
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/1. del</text>
3419

  
3420
  </category>
3421
 </question>
3422

  
3423

  
3424

  
3425
<!-- question: 551 -->
3426
 <question type="multichoice">
3427
  <name><text>Diagram poteka</text>
3428
</name>
3429
  <questiontext format="html">
3430
<text>Diagram poteka uporabljamo za:</text>
3431
  </questiontext>
3432
  <image></image>
3433
  <generalfeedback>
3434
<text></text>
3435
  </generalfeedback>
3436
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3437
  <penalty>0.1</penalty>
3438
  <hidden>0</hidden>
3439
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3440
  <single>true</single>
3441
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3442
  <correctfeedback>   <text></text>
3443
</correctfeedback>
3444
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3445
</partiallycorrectfeedback>
3446
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3447
</incorrectfeedback>
3448
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3449
   <answer fraction="100">
3450
    <text>
3451
slikovni prikaz rešitve problema
3452
    </text>
3453
   <feedback>
3454
     <text>
3455

  
3456
     </text>
3457
   </feedback>
3458
  </answer>
3459
   <answer fraction="0">
3460
    <text>
3461
opisni način prikaza rešitve problema
3462
    </text>
3463
   <feedback>
3464
     <text>
3465

  
3466
     </text>
3467
   </feedback>
3468
  </answer>
3469
   <answer fraction="0">
3470
    <text>
3471
<![CDATA[zapis rešitve problema, ki jo "razume" računalnik]]>
3472
    </text>
3473
   <feedback>
3474
     <text>
3475

  
3476
     </text>
3477
   </feedback>
3478
  </answer>
3479
   <answer fraction="0">
3480
    <text>
3481
zapis rešitve problema v določenem programskem jeziku
3482
    </text>
3483
   <feedback>
3484
     <text>
3485

  
3486
     </text>
3487
   </feedback>
3488
  </answer>
3489
</question>
3490

  
3491

  
3492

  
3493
<!-- question: 0 -->
3494
 <question type="category">
3495
  <category>
3496
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/1</text>
3497

  
3498
  </category>
3499
 </question>
3500

  
3501

  
3502

  
3503
<!-- question: 571 -->
3504
 <question type="multichoice">
3505
  <name><text>Funkcije-zanke</text>
3506
</name>
3507
  <questiontext format="html">
3508
<text>Kateri trditvi sta pravilni?</text>
3509
  </questiontext>
3510
  <image></image>
3511
  <generalfeedback>
3512
<text></text>
3513
  </generalfeedback>
3514
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3515
  <penalty>0.1</penalty>
3516
  <hidden>0</hidden>
3517
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3518
  <single>false</single>
3519
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3520
  <correctfeedback>   <text></text>
3521
</correctfeedback>
3522
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3523
</partiallycorrectfeedback>
3524
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3525
</incorrectfeedback>
3526
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3527
   <answer fraction="50">
3528
    <text>
3529
Funkcijo uporabimo v programu zato, da istih opravil na različnih podatkih ne programiramo večkrat.
3530
    </text>
3531
   <feedback>
3532
     <text>
3533

  
3534
     </text>
3535
   </feedback>
3536
  </answer>
3537
   <answer fraction="-50">
3538
    <text>
3539
Funkcijo uporabimo v programu zato, da določen del programa večkrat ponovimo.
3540
    </text>
3541
   <feedback>
3542
     <text>
3543

  
3544
     </text>
3545
   </feedback>
3546
  </answer>
3547
   <answer fraction="50">
3548
    <text>
3549
Zanko uporabimo v programu zato, da določene ukaze v programu večkrat ponovimo.
3550
    </text>
3551
   <feedback>
3552
     <text>
3553

  
3554
     </text>
3555
   </feedback>
3556
  </answer>
3557
   <answer fraction="-50">
3558
    <text>
3559
Zanko uporabimo v programu zato, da istih opravil na različnih podatkih ne programiramo večkrat.
3560
    </text>
3561
   <feedback>
3562
     <text>
3563

  
3564
     </text>
3565
   </feedback>
3566
  </answer>
3567
</question>
3568

  
3569

  
3570

  
3571
<!-- question: 0 -->
3572
 <question type="category">
3573
  <category>
3574
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/Nizi</text>
3575

  
3576
  </category>
3577
 </question>
3578

  
3579

  
3580

  
3581
<!-- question: 564 -->
3582
 <question type="multichoice">
3583
  <name><text>Nizi</text>
3584
</name>
3585
  <questiontext format="html">
3586
<text>Imamo spremenljivko mesto, v katero lahko shranimo niz. Kateri od prireditvenih stavkov v nekem programskem jeziku NIKAKOR NE BO spremenljivki priredil niz (string)?</text>
3587
  </questiontext>
3588
  <image></image>
3589
  <generalfeedback>
3590
<text></text>
3591
  </generalfeedback>
3592
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3593
  <penalty>0.1</penalty>
3594
  <hidden>0</hidden>
3595
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3596
  <single>true</single>
3597
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3598
  <correctfeedback>   <text></text>
3599
</correctfeedback>
3600
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3601
</partiallycorrectfeedback>
3602
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3603
</incorrectfeedback>
3604
  <answernumbering>none</answernumbering>
3605
   <answer fraction="0">
3606
    <text>
3607
<![CDATA[mesto = "Ljubljana" ]]>
3608
    </text>
3609
   <feedback>
3610
     <text>
3611

  
3612
     </text>
3613
   </feedback>
3614
  </answer>
3615
   <answer fraction="0">
3616
    <text>
3617
mesto = Kranj 
3618
    </text>
3619
   <feedback>
3620
     <text>
3621

  
3622
     </text>
3623
   </feedback>
3624
  </answer>
3625
   <answer fraction="0">
3626
    <text>
3627
<![CDATA[mesto = "10" ]]>
3628
    </text>
3629
   <feedback>
3630
     <text>
3631

  
3632
     </text>
3633
   </feedback>
3634
  </answer>
3635
   <answer fraction="100">
3636
    <text>
3637
mesto = 200
3638
    </text>
3639
   <feedback>
3640
     <text>
3641

  
3642
     </text>
3643
   </feedback>
3644
  </answer>
3645
   <answer fraction="0">
3646
    <text>
3647
<![CDATA[mesto = "Je" + "senice" ]]>
3648
    </text>
3649
   <feedback>
3650
     <text>
3651

  
3652
     </text>
3653
   </feedback>
3654
  </answer>
3655
</question>
3656

  
3657

  
3658

  
3659
<!-- question: 703 -->
3660
 <question type="multichoice">
3661
  <name><text>Nizi</text>
3662
</name>
3663
  <questiontext format="html">
3664
<text><![CDATA[Kateri  trije od naslednjih prireditvenih stavkov BODO (BI LAHKO) v Pythonu v spremenljivko c shranili niz &quot;B747&quot;?]]></text>
3665
  </questiontext>
3666
  <image></image>
3667
  <generalfeedback>
3668
<text></text>
3669
  </generalfeedback>
3670
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3671
  <penalty>0.1</penalty>
3672
  <hidden>0</hidden>
3673
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3674
  <single>false</single>
3675
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3676
  <correctfeedback>   <text></text>
3677
</correctfeedback>
3678
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3679
</partiallycorrectfeedback>
3680
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3681
</incorrectfeedback>
3682
  <answernumbering>none</answernumbering>
3683
   <answer fraction="-33.333">
3684
    <text>
3685
<![CDATA[c = "B" +747]]>
3686
    </text>
3687
   <feedback>
3688
     <text>
3689

  
3690
     </text>
3691
   </feedback>
3692
  </answer>
3693
   <answer fraction="-33.333">
3694
    <text>
3695
<![CDATA[c="b"+"747"]]>
3696
    </text>
3697
   <feedback>
3698
     <text>
3699

  
3700
     </text>
3701
   </feedback>
3702
  </answer>
3703
   <answer fraction="33.333">
3704
    <text>
3705
<![CDATA[c="B"+str(747)]]>
3706
    </text>
3707
   <feedback>
3708
     <text>
3709

  
3710
     </text>
3711
   </feedback>
3712
  </answer>
3713
   <answer fraction="-33.333">
3714
    <text>
3715
c=B745-B1
3716
    </text>
3717
   <feedback>
3718
     <text>
3719

  
3720
     </text>
3721
   </feedback>
3722
  </answer>
3723
   <answer fraction="33.333">
3724
    <text>
3725
<![CDATA[c="B"+"474"]]>
3726
    </text>
3727
   <feedback>
3728
     <text>
3729

  
3730
     </text>
3731
   </feedback>
3732
  </answer>
3733
   <answer fraction="33.333">
3734
    <text>
3735
<![CDATA[c="B747"]]>
3736
    </text>
3737
   <feedback>
3738
     <text>
3739

  
3740
     </text>
3741
   </feedback>
3742
  </answer>
3743
</question>
3744

  
3745

  
3746

  
3747
<!-- question: 0 -->
3748
 <question type="category">
3749
  <category>
3750
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/1. del</text>
3751

  
3752
  </category>
3753
 </question>
3754

  
3755

  
3756

  
3757
<!-- question: 549 -->
3758
 <question type="multichoice">
3759
  <name><text>Programski jezik</text>
3760
</name>
3761
  <questiontext format="html">
3762
<text>Zakaj programiramo v programskih jezikih in ne v naravnih jezikih (slovenščina, angleščina, ...)?</text>
3763
  </questiontext>
3764
  <image></image>
3765
  <generalfeedback>
3766
<text></text>
3767
  </generalfeedback>
3768
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3769
  <penalty>0.1</penalty>
3770
  <hidden>0</hidden>
3771
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3772
  <single>false</single>
3773
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3774
  <correctfeedback>   <text></text>
3775
</correctfeedback>
3776
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3777
</partiallycorrectfeedback>
3778
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3779
</incorrectfeedback>
3780
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3781
   <answer fraction="50">
3782
    <text>
3783
Zaradi omejenega števila ukazov
3784
    </text>
3785
   <feedback>
3786
     <text>
3787

  
3788
     </text>
3789
   </feedback>
3790
  </answer>
3791
   <answer fraction="50">
3792
    <text>
3793
Zaradi nedvoumnosti
3794
    </text>
3795
   <feedback>
3796
     <text>
3797

  
3798
     </text>
3799
   </feedback>
3800
  </answer>
3801
   <answer fraction="0">
3802
    <text>
3803
Zato, ker vsebuje manj ukazov in se ga lažje naučimo.
3804
    </text>
3805
   <feedback>
3806
     <text>
3807

  
3808
     </text>
3809
   </feedback>
3810
  </answer>
3811
   <answer fraction="0">
3812
    <text>
3813
Zato, da ima lahko zapisan ukaz več različnih pomenov.
3814
    </text>
3815
   <feedback>
3816
     <text>
3817

  
3818
     </text>
3819
   </feedback>
3820
  </answer>
3821
</question>
3822

  
3823

  
3824

  
3825
<!-- question: 552 -->
3826
 <question type="multichoice">
3827
  <name><text>Psevdokoda</text>
3828
</name>
3829
  <questiontext format="html">
3830
<text>Psevdokodo uporabljamo za:</text>
3831
  </questiontext>
3832
  <image></image>
3833
  <generalfeedback>
3834
<text></text>
3835
  </generalfeedback>
3836
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3837
  <penalty>0.1</penalty>
3838
  <hidden>0</hidden>
3839
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3840
  <single>true</single>
3841
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3842
  <correctfeedback>   <text></text>
3843
</correctfeedback>
3844
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3845
</partiallycorrectfeedback>
3846
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3847
</incorrectfeedback>
3848
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3849
   <answer fraction="100">
3850
    <text>
3851
besedni prikaz rešitve problema, ki ni vezan na določen programski jezik
3852
    </text>
3853
   <feedback>
3854
     <text>
3855

  
3856
     </text>
3857
   </feedback>
3858
  </answer>
3859
   <answer fraction="0">
3860
    <text>
3861
slikovni prikaz rešitve problema
3862
    </text>
3863
   <feedback>
3864
     <text>
3865

  
3866
     </text>
3867
   </feedback>
3868
  </answer>
3869
   <answer fraction="0">
3870
    <text>
3871
opis rešitve problema v določenem programskem jeziku
3872
    </text>
3873
   <feedback>
3874
     <text>
3875

  
3876
     </text>
3877
   </feedback>
3878
  </answer>
3879
   <answer fraction="0">
3880
    <text>
3881
grafični opis problema
3882
    </text>
3883
   <feedback>
3884
     <text>
3885

  
3886
     </text>
3887
   </feedback>
3888
  </answer>
3889
</question>
3890

  
3891

  
3892

  
3893
<!-- question: 550 -->
3894
 <question type="multichoice">
3895
  <name><text>Spremenljivka</text>
3896
</name>
3897
  <questiontext format="html">
3898
<text>Kateri trditvi najbolje opišeta spremenljivko v programskem jeziku?</text>
3899
  </questiontext>
3900
  <image></image>
3901
  <generalfeedback>
3902
<text></text>
3903
  </generalfeedback>
3904
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3905
  <penalty>0.1</penalty>
3906
  <hidden>0</hidden>
3907
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3908
  <single>false</single>
3909
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3910
  <correctfeedback>   <text></text>
3911
</correctfeedback>
3912
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3913
</partiallycorrectfeedback>
3914
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3915
</incorrectfeedback>
3916
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3917
   <answer fraction="50">
3918
    <text>
3919
Spremenljivki se običajno spreminja vrednost med izvajanjem programa. 
3920
    </text>
3921
   <feedback>
3922
     <text>
3923

  
3924
     </text>
3925
   </feedback>
3926
  </answer>
3927
   <answer fraction="50">
3928
    <text>
3929
Spremenljivka je logično ime za prostor v pomnilniku.
3930
    </text>
3931
   <feedback>
3932
     <text>
3933

  
3934
     </text>
3935
   </feedback>
3936
  </answer>
3937
   <answer fraction="0">
3938
    <text>
3939
Spremenljivkina vrednost ostane med izvajanjem programa večinoma nespremenjena. 
3940
    </text>
3941
   <feedback>
3942
     <text>
3943

  
3944
     </text>
3945
   </feedback>
3946
  </answer>
3947
   <answer fraction="0">
3948
    <text>
3949
Spremenljivka ima v vsakem programskem jeziku na začetku vnaprej znano vrednost, to je 0. 
3950
    </text>
3951
   <feedback>
3952
     <text>
3953

  
3954
     </text>
3955
   </feedback>
3956
  </answer>
3957
</question>
3958

  
3959

  
3960

  
3961
<!-- question: 555 -->
3962
 <question type="multichoice">
3963
  <name><text>Spremenljivke - zamenjava</text>
3964
</name>
3965
  <questiontext format="html">
3966
<text>Katero(e) od naslednjih zaporedij ukazov zamenja vrednost spremenljivkama x in y v pomnilniku?</text>
3967
  </questiontext>
3968
  <image></image>
3969
  <generalfeedback>
3970
<text></text>
3971
  </generalfeedback>
3972
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
3973
  <penalty>0.1</penalty>
3974
  <hidden>0</hidden>
3975
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
3976
  <single>false</single>
3977
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
3978
  <correctfeedback>   <text></text>
3979
</correctfeedback>
3980
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
3981
</partiallycorrectfeedback>
3982
  <incorrectfeedback>   <text></text>
3983
</incorrectfeedback>
3984
  <answernumbering>abc</answernumbering>
3985
   <answer fraction="-50">
3986
    <text>
3987
x = y; z = x; y = x;
3988
    </text>
3989
   <feedback>
3990
     <text>
3991

  
3992
     </text>
3993
   </feedback>
3994
  </answer>
3995
   <answer fraction="50">
3996
    <text>
3997
z = x; x = y; y = z;
3998
    </text>
3999
   <feedback>
4000
     <text>
4001

  
4002
     </text>
4003
   </feedback>
4004
  </answer>
4005
   <answer fraction="50">
4006
    <text>
4007
z = y; y = x; x = z;
4008
    </text>
4009
   <feedback>
4010
     <text>
4011

  
4012
     </text>
4013
   </feedback>
4014
  </answer>
4015
   <answer fraction="-50">
4016
    <text>
4017
z = y; x = y; y = x;
4018
    </text>
4019
   <feedback>
4020
     <text>
4021

  
4022
     </text>
4023
   </feedback>
4024
  </answer>
4025
   <answer fraction="-50">
4026
    <text>
4027
y = x; x = y;
4028
    </text>
4029
   <feedback>
4030
     <text>
4031

  
4032
     </text>
4033
   </feedback>
4034
  </answer>
4035
</question>
4036

  
4037

  
4038

  
4039
<!-- question: 0 -->
4040
 <question type="category">
4041
  <category>
4042
    <text>$cat1$/1. letnik - snov/Programiranje/3. del/1</text>
4043

  
4044
  </category>
4045
 </question>
4046

  
4047

  
4048

  
4049
<!-- question: 575 -->
4050
 <question type="multichoice">
4051
  <name><text>Tabele</text>
4052
</name>
4053
  <questiontext format="html">
4054
<text>Kateri dve trditvi o tabelah v programiranju sta pravilni?</text>
4055
  </questiontext>
4056
  <image></image>
4057
  <generalfeedback>
4058
<text></text>
4059
  </generalfeedback>
4060
  <defaultgrade>1</defaultgrade>
4061
  <penalty>0.1</penalty>
4062
  <hidden>0</hidden>
4063
  <shuffleanswers>1</shuffleanswers>
4064
  <single>false</single>
4065
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
4066
  <correctfeedback>   <text></text>
4067
</correctfeedback>
4068
  <partiallycorrectfeedback>   <text></text>
4069
</partiallycorrectfeedback>
4070
  <incorrectfeedback>   <text></text>
4071
</incorrectfeedback>
4072
  <answernumbering>none</answernumbering>
4073
   <answer fraction="50">
4074
    <text>
4075
Dolžina tabele pomeni število elementov v tabeli.
4076
    </text>
4077
   <feedback>
4078
     <text>
4079

  
4080
     </text>
4081
   </feedback>
4082
  </answer>
4083
   <answer fraction="50">
4084
    <text>
4085
Če ima prvi element tabele t indeks 0 in je tabela velika t.length, potem ima zadnji element indeks t.length-1. 
4086
    </text>
4087
   <feedback>
4088
     <text>
4089

  
4090
     </text>
4091
   </feedback>
4092
  </answer>
4093
   <answer fraction="-50">
4094
    <text>
4095
Vrednost elementa v tabeli je vedno enaka indeksu istega elementa.
4096
    </text>
4097
   <feedback>
4098
     <text>
4099

  
4100
     </text>
4101
   </feedback>
4102
  </answer>
4103
   <answer fraction="-50">
4104
    <text>
4105
Izraz t[10]=5 pomeni, da petemu elementu tabele t priredimo vrednost 10.
4106
    </text>
4107
   <feedback>
4108
     <text>
4109

  
4110
     </text>
4111
   </feedback>
4112
  </answer>
4113
</question>
4114

  
4115

  
4116
</quiz>