Nataša Kristan

Projects

Activity

Reported issues: 5

08.06.2016

08:36 00 Lusy Novice laboratorija: RE: Splošno
Deluje ja :)

06.06.2014

04:51 Izobraževanje CS Hanoi-konec_sveta.ods
Kdaj bo konec sveta
04:51 Izobraževanje CS Turingovi_stroji.pdf
Turingovi stroji
04:51 Izobraževanje CS sklop3.pdf
Gramatike
04:51 Izobraževanje CS sklop2.pdf
Nedeterministični končni avtomati
04:51 Izobraževanje CS sklop1.pdf
Nedeterminizem
04:51 Izobraževanje CS show-dka.pdf
Determinizem in končni avtomati
04:51 Izobraževanje CS Bober-avtomati.pdf
Naloge iz avtomatov na tekmovanju Bober

11.10.2013

12:59 Izobraževanje CS Kristan_Natasa_primerjava_ucnih_ciljev_in_kurikulumov_RIN.pdf
Članek - Nataša Kristan, Andrej Brodnik
12:54 Izobraževanje CS okrogla_miza-predstavitev.pdf
Okrogla miza - Andrej Brodnik

Also available in: Atom