Statistics
| Revision:

root / hci / trunk @ 87

Name Size Revision Age Author Comment
  EneraptorSim2 70 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombi...
  EneraptorSim3 83 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - Simulacija
  eneraptor-web-app 83 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - Simulacija
  • svn:ignore: .metadata

Latest revisions

# Date Author Comment
83 18.02.2011 12:22 Aleksander Bešir

Alex B.
- Simulacija

76 17.02.2011 15:12 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak popravljen

70 14.02.2011 22:54 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombiniranih akcijah

69 14.02.2011 15:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz akcij kot premice na grafu (1. verzija)

68 14.02.2011 13:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Ogled zajema logiranih podatkov v živo

67 11.02.2011 14:14 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz legende pri prikazuvanju grafov za eno napravo in pri prikazovanju kombiniranih grafov

66 07.02.2011 23:55 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Predelava celotnega modela tako, da lahko preko enega HCI-ja upravljamo več FRI-SMS kartic.

63 03.02.2011 21:59 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodani kombinirani grafi

58 27.01.2011 20:52 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Nova verzija HCI-ja, ki zna brati in brisati scenarije z logike

52 26.01.2011 21:37 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prvi pravi poizkus komunikacije med logiko in HCIjem (fizično)

View revisions

Also available in: Atom