Statistics
| Revision:

root @ 73

Name Size Revision Age Author Comment
  hci 70 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombi...
  logic 72 over 13 years Janez Barbic Dodano: Daemon
  presentation 73 over 13 years Aleksander Bešir Alex B. - Letak - Logo

Latest revisions

# Date Author Comment
73 16.02.2011 20:14 Aleksander Bešir

Alex B.
- Letak
- Logo

72 16.02.2011 14:13 Janez Barbic

Dodano:
Daemon

71 16.02.2011 14:11 Janez Barbic

Dodano:
Daemon

70 14.02.2011 22:54 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Dodan prikaz akcij tudi na kombiniranih akcijah

69 14.02.2011 15:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz akcij kot premice na grafu (1. verzija)

68 14.02.2011 13:58 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Ogled zajema logiranih podatkov v živo

67 11.02.2011 14:14 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Prikaz legende pri prikazuvanju grafov za eno napravo in pri prikazovanju kombiniranih grafov

66 07.02.2011 23:55 Aleksander Bešir

Alex B.
- HCI: Predelava celotnega modela tako, da lahko preko enega HCI-ja upravljamo več FRI-SMS kartic.

65 04.02.2011 22:00 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

64 04.02.2011 22:00 Janez Barbic

Dodano:
Reinicializacija logike na yahtevo HCI-ja

View all revisions | View revisions

Also available in: Atom