Statistics
| Revision:

root / web-presentation / trunk / eneraptor-web-presentation / grails-app / services / com / eneraptor / presentation / ContactMailService.groovy @ 92

History | View | Annotate | Download (1.33 KB)

# Date Author Comment
92 19.02.2011 15:56 Aleksander Bešir

Alex B.
- Predstavitev projekta (spletna stran) beta
(sedaj deluje prepošiljanje vprašanj na interni email)