Vse do 1.1.2012

Povzetek sestanka iz četrtka, 22.12. - okvirni načrt za postavitev projekta

Koraki poteka projekta so našteti po vrsti

Tehnološki okvir (ustrezno uredi, ko bo dorečeno) - do konca leta 2011

 • strežnik (apache?)
 • baza (postgres?)
 • ...

Končanje naše pravljice projekta - do konca leta 2011

Določitev funkcionalnosti projekta

Tu so lastnosti naštete po nekem smiselnem vrstnem redu, po katerem bi jih morda lahko začeli implementirati. Ta seznam se bo še spreminjal.

 • baza objektov (predmeti, storitve)
  • kako dodati objekte v sistem
  • kako objekti odhajajo iz sistema (zastaranje, briše jih lastnik ipd.)
 • možnost dodajanja lastnosti objektom - baza lastosti se generira "on the fly", na začetku je prazna
  • licenciranje
 • možnost poizvedovanja
  • pametno poizvedovanje
  • personalizirano poizvedovanje
  • sistem naj bo sposoben uporabniku predlagati dodatne lastnosti, če jih zazna premalo (kako oziroma kdaj?)
 • baza uporabnikov
 • login, povezljivost z obstoječimi socialnmi omrežji (g+, twitter, facebook...)
 • sistem rezervacij objektov (verjetno bo tole odvisno od licence)
 • nagrajevanje uporabnikov (gemification)
  • sistem starešin reguliran s sistemom nagrajevanja
  • sistem za ocenjevanja objekta, ki ga je prejel končni uporabnik (kako mu predmet ustreza glede na iskano kategorijo - "gorljiv -> plašč" :), morda še drugi kriteriji)
 • možnost donacij zadovoljnih uporabnikov, da je celoten sistem samozadosten oziroma da lahko živi sa od sebe

Grajenje projekta po korakih

Začetek naj bo preprost, nato sproti dodajamo željene funkcionalnosti.
Primer: začnemo s preprosto kopijo strani "podari.si", nato po korakih dodajamo objektom v bazi možnost posedovanja lastnosti (tudi licenc), povezljivost z obstoječimi omrežji, pametno iskanje zadetkov, personalizacijo, sistem nagrajevanja itd.
Potrebno je tudi izdelati natančen seznam funkcionalnosti in vrstni red s časovnimi roki, po katerem bomo le-te implementirali.

Določitev končnega obsega projekta do roka

Določiti moramo, kako obsežen prototip bomo sploh predstavili v Atenah oziroma katere funkcionalnosti bomo vgradili do roka.