Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011

Razpis: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/nagrade-za-prispevek-k-trajnostnemu-razvoju-druzbe-za-leto-2011-126-jr
Prijavnica: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/126-javni-razpis/126jr-prijavnica.pdf

Rok za prijavo: do 24. 2. 2012

Morebitni problem v razpisni dokumentaciji je napisano tole:

Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni se
štejejo tisti projekti in naloge, ki so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih ravneh.

Priložiti moramo:

izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni:
- dokumentacija o izvedenem projektu ali nalogi,
- potrdilo podjetja, ustanove itd. o izvedenem projektu ali nalogi,
- morebitna druga dokazila;

Predlog za izpolnjevanje prijavnice:

I - II

Izpolni vsak sam (ime, priimek, itd)

III PODATKI O PRIJAVLJENEM IZJEMNEM DOSEŽK

Naziv: EPSIAE
Čas nastanka dosežka: Marec 2011
Vrsta dosežka: izveden projekt ali naloga v podjetju, ustanovi, v državi ali mednarodno
Prijavljen dosežek je: nastal v skupini, ki šteje 3 do 5 članov
Raven dosežka: mednarodna raven

IV OPIS PRIJAVLJENEGA IZJEMNEGA DOSEŽK

Izpolni vsak sam
h2. V UTEMELJITEV VLAGATELJA glede prispevka prijavljenega izjemnega dosežka k trajnostnemu razvoju družbe v Republiki Sloveniji

VI IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA