Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini » History » Version 4

« Previous - Version 4/6 (diff) - Next » - Current version
David Božjak, 06.02.2012 17:26


Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini

Razpis: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-slovenskih-dijakov-in-studentov-v-tujini-124-jr/
Prijavnica: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/124-javni-razpis/124-prijavnica.pdf

Rok za prijavo: do vključno 30. 9. 2012

Predlog izpolnjene prijavnice

1. SPLOŠNI PODATKi

Izpolni vsak sam

2. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je kandidat mladoletna oseba

/

3. PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU

polno ime gostujoče ustanove v izvirniku:

kraj, država gostujoče ustanove: Amsterdam, Nizozemska

naziv študijskega obiska (ime programa ali primerljivo): EPSIAE

Študijski obisk bo trajal od 20.2.2011 do 5.3.2011, skupaj 1 tednov in 6 dni.

Prijavljam se za štipendijo za študijski obisk za namen: Izobraževanja

Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič: DA
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija na tem razpisu: NE
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija po predhodnih razpisih sklada: NE
Uveljavljam dodatek za potne stroške: NE

4. STROŠKI ŠTUDIJSKEGA OBISKA

Na kratko navedite neposredne stroške študijskega obiska, ki jih morate ali ste jih morali delno ali v celoti pokriti sami:

Moral sem si sam plačati en topel obrok na dan, ker je gostujoča univerza priskrbela le dva hladna obrok na dan.

Na kratko navedite neposredne stroške študijskega obiska, ki so vam bili delno ali v celoti kriti s strani druge pravne osebe:

Gostujoča univerza je priskrbela prevoz, prenočišče v hotelu z zajtrkom, kupila dve tedenski karti za Amsterdamski potniški promet in organizirala en hladen obrok na dan.

5. IZJAVE

[Podpis]