Bug #150

Priprava prvega drafta za prijavo za nagrade za okoljevarstveni razvoj družbe

Added by David Božjak over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:NewStart date:30.01.2012
Priority:NormalDue date:05.02.2012
Assignee:David Božjak% Done:

0%

Category:-
Target version:-

History

#1 Updated by David Božjak over 12 years ago

  • Due date set to 05.02.2012

Also available in: Atom PDF