Statistics
| Revision:

root / web-presentation / trunk / .metadata @ 92

Name Size Revision Age Author Comment

Latest revisions

# Date Author Comment
92 19.02.2011 15:56 Aleksander Bešir

Alex B.
- Predstavitev projekta (spletna stran) beta
(sedaj deluje prepošiljanje vprašanj na interni email)

View revisions

Also available in: Atom